Skip to main content

Full text of "An léiġṫeoir Gaeḋealaċ"

See other formats
n ■• ^^h i 
. I ........ • 

mBMM 

saBsSSSB 

tmgv 5UM1 1225 
C88 
1907 An téi£ceom 
5Aei>eAtAC. 

pe<voAU mAC pormUxoic 

eoin mAC neat 
seosAfh lAOiDe 

*oo cui|\ le óéile. 
BOSTON COLLEGE LIBRARY 
CHESTNUT HILL, MASS. Afi n-4 Cu\\ ^m^ó 
X)cr 

connuAt) ha SAeintge 

1 tnt><\ile ÁtA CtiAt. 

1907. ft 

25 seActiAin to^. ieAt. 3, 


Line 3 
, 7 


,, 27 
, IO 


., 12 
, 10 


,, 19 
, 14 


„ 18 
, 15 


„ ^ 
, 16 


„ l6 
, 20 


» y 
. 2 7 


„ 8 
» 31 


„ 12 
, 38 


» 7 
, 38 


» 23 
, 42 


„ 16 
, 58 


„ 6 
, 58 


p, 8 
, 58 


11 25 
. 70 


1, 8 
1 7 1 


», 19 
, 87 


n 24 SeACfiAn. 


CeAfrujA-ó. 


t At A1 5 


ÍAÚAlj 


fÍ0|l-C0-Ót-A-Ó 


fÍ0|t-C0"DlA-6 


KA50 


5° 


ÚnÁ 


Úti* 


bÁir 


bÁir 


tlA 


nÁ 


SceAtjiArhAin 


5Ce^t|1ATTIA 


'«if 


i r 


fori " 


for» 


j?a man tu^Ainn -pein 


tYiA|t mé fém 


lÁrAfiuF 


tÁrAftur 


beAtif Ai"óe 


béAfiyAi*óe 


S^eólAn 


S^eótÁn 


mó 


mo 


CÁX)bACt: 


C-AT)bACU 


connAjitAij 


corniArttAij 


mbiA-ó 


mbAT) 


Afl AJ1 lOtlAT) 


Afi An lonAtJ 


lomAfibAiT) 


10TY1CUbA1T) 180345 tmotlAC. 

JTuprhófi a bf tut f a leADAf fo, .1. a f ao te t. 80, 'fé 
t)fiAn T)titigAill -co £>uaiI fA scló é zá fomnc 
t>tiAt)An ó fom Ann, Af fon ConnAftA tiA jAe-óiLge. 
Ó tÁflA gup cAilteAt) tof 5 -df An 5C111D *oeif it) *oe'n 
leAbAf, .1. ó I. 81 50 *oci I. 88, -oo cugAt) -oo'ii óló 
Afíf é, Af\ rho-ó 50 mbeA-ó \\t\x> iomU\n t)á óuf of 
corhAif An pobAit. 

An cé *oo óéAT)-cuif an lea&Af r° Le cé\le, 'fé 
peA*OAf ITIac ponnlAOió é fin. 1 gceann fSAtAirh 
'íia *óiAit) fAin, fUAif fé congnAtti ó 6oin ITIac Héilt, 
.1. ó LeAf-tiACCAfÁn An Conn Aft a, map if é "oo tog 
An cui*o *oeifi*ó 1 scotfiAif An leAOAif, .1 nA lief eAóA 
1 An fó5fA, Af cunncAifit) An 1liAgAlc.Mf. An 
c-eAgAftóif fém acá 'gÁ f 5f ío£>ax) f o, *oo ctnf feifeAn 
beA^Án — fíof-DeA^Án — teif An leAÚAf niAf An 
5CéAT>nA. Cuiffit) Ati méix) feo 'n-Án n*oiAi*ó 1 
•ocm^finc *oo'n cfttiAg níof foiléife 0111*0 5AÓ émne 
•oe'n cf uif f^m mf An teAt>Af : 

peAT)Af IDac pionntAoic : CeAóCA III, V, VI, 
VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, 
XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, 
XXIV, -, XXV. 

eom tTlAC tléitl: CeAóCA XXVI, XXVII, XXVIII, 
XXIX, XXX, XXXI, XXXII 1 XXXIII. 
'Ha teAnncA fAin, cé ^ufAb é pe<V0Af TTIac 
fronntAOic *oo tog XXV, if é 6oin TTIac Tléitt 
fÁ n*oeAfA An *oéAnAtfi azá Anoif Aif, "] £tif 
tAffAin^ fé Af a rheAt)ón-$Ae*óit5 bum\i*ó é. 

SeofArh tAOi*oe : CeAóCA I, II, IV -j VII. ii. t)poLUc. 

'Sé An peAfA *oeipit), teip, x>o óutfi An LeAbAfi a\\ pA*o 
1 n-e^s^tA ó túp 50 •oeipeAt). 1p *oóóa 50 bptnt locc 
A|\ a paoca^ Atinpo 1 AnnpúT>, -j mÁ cá pém, ip ceApt 
cuirhniug<yó póp Ap nAnáiceAnnAi£> a\\ cuipeAT!) pe^b^f 
opuA. ílí Ap leAc-coip a bí An eAgAptóipeAcc piAifi, 
aóc t)Á coip fúiti, cop -óeAf (nó cop An cipc) -j cop 
óté (nó cop An cuacaiL). 

tlí rhotAnn An c-eA^Apcoip pém Anoip mópÁn *oe nA 
ptmAíb acá ]^a ceipariim. An c-iomlÁn "oe'n teAbAp 
po, beAgnAó, zá An "oonAp a\\ p<vo Aip, triAp *oo ctnpeA*ó 
1 ^ctó é nA btiA*óAncA ó poin, a\\ rho-ó nAó péi*oip é 

An nóimeAC *oéi*óeAr.Aó. T)Á tnbeA-ó pé a\\ cnmAp 
"oo'n cé peo An ceipcirhm *oo ceApcugAt) do péip An 

eolAip ACÁ A1ge pAtÁCA1|\, ip C1Ug CApólt) T)0 óuippeAt) 

pé *oeipeA*ó te n-A lÁn *oe nA pu*OAíb cuacaIaca acá 
Ann, ix)i|\ óAinc -j ctó, nAó péfoip a gceilc nÁ a gcun 
1 bpolAó ó púilib séAfVA Omit) Scviic "oo'n *oul po. 
HVt acc Aon T)óóAp ArhÁin Aige 'nA pÁipc pm, .1. An 
LeAbAjA *oo beit *oá ceA|\cugA"ó *oe'n AitiAppAóc, mÁ 
5lA0t)CAp óoi-óce Ap a leitéi"o. 

seosAtti tAorae. mrheA , óónAi5e. te^rAriAc seAcn^in 

t>UOtU\C An téijteom 5Ae*óeAU\c. 

I. CnÁcc aji ComÁr LÁiT)iji ifUcCoipueatba. 4M1 CéAt) 

Cuitd 
II 5° HiAijMt) nA ^Ae-óil 
ftl. "OíotfiAbAC "OúnA Ailr 
IV. CnÁct: An ComÁn U\i"oin IÍIac coipneAlbA. An T)AjtA 

Cui-o 
V. ^\n óaojia l3e^5 "OíleAr 
VI. <Sr\ ^A&veÁtx; itij» An flAoriiAT) A.\oif *Oé^5 
VII. bjuonjloi-o eoi;Ain uí iflAOitf éi-oe 
\"III. tnÁijie t)e^5 nA ^nuAi^e bÁme 

IX. éA-ómonn Ó Cléinit; Ajun ati CléifieAC 
X. éA"ómonn Ó Cléiju^ ojuf OuacaiII All 5^ A1 T 

béAfitA 
XI CuAinx Ap 5leAnn-*OÁ-toc 
XII. .An *OiaE>aI, An CtAnn A^up ati Cnum .. 

XIII. Ale Af Seonmóin 1 n-A£Ará nA TThontiA ITlón" 

XIV. *Oo Cur5 riA CeAt^An 
XV. Tií CeA|tc beit £éóft~|fA'ÓAjtCAC a$ JTAifie aji tDeAUAi-ó 

CÁic 
XVI. -An cSeAl5 
XVII. lomnATh Cu|\aij ttlAele X)úm 
XYIII. Cnoc An .Áin 
XIX. SéA-onA A5Uf An "£eAji "Oub 
XX. tiuin ó'n mnAOi UAfAil Róf ní "ÓocAjtCAit 50 x>c 
Sa5A[iu 615m 
XXI. SeAn-oume A5 LAt>Aiftt 30 Cnom UÁin CA-ftcniffieAé 

A5^f 50 TleAmctjmAnnAC An ítlnÁib Ó5A 
XXII. Cac .Ailu éinmn 11. 
iii. 1 
3 
5 

10 

14 
16 

19 
^3 
25 

28 

3 1 
36 
37 
39 

41 

45 
49 
53 

55 

57 
59 11. te^ivAC 

XXIII. t)Áp T)iA|imA-OA .. .. .. ..67 

XXIV. CuAftAfsbÁit Ay Ip-peAtin .. .. ..68 

XXV. CAfÁn ru\ sCujia-o . . . . 70 

XXVI. O'Neill (Shane) to the Viceroy, Lord Sussex, 1561 73 
XXVII. Shane O'Neill to James Fleming, Baron of Slane, 

1561 .. .. .. ..76 

XXVIII. William of Danubi (?) to James Fitzmaurice, A.D. 

1579 •• •• •• --78 

XXIX. James FitzMaurice to Alasdar Ciotach MacDonnell, 

A.D., 1579 •• •• ..80 

XXX. Séomur 1T1ac tnuijup tfhc An Ufit<\ T)0 cum 

thf-oium tfhc *ÚomnAitl, AX>., 1579 •• & 1 

XXXI. SéAtnur true mui|nr itlic An IajiIa -oo cum 

TlAJnAitt ttlic "ÓoriinAitt, A T). 1579 .. 82 

XXXII. 510HA b|ti5T>e Ua heoJur-A -oo cum aw AtAy 

Roib^Afi-o tlumrionn .. ..83 

XXXIII. ^Aifim Scoite ó Aox> Ó néitt, ptAit Úíjie eo^Am . . 84 

poctóm .. .. .. .. ..89 

Á\z-&mnmeAtA .. .. ..- ..145 

seúóu/xin eoluis .. .. .. ..149 

nomn AinmneAÓA bpeAíiSAnu^ .. ..150 oiacu ATI torn As Uvrom rh<\c cois*oeAtt)A. 

ATI CéAT) cmx). 

I. timce^tt An mite CAOb CtAf *oe bAile be^ 
t)e^txMg An 'Ooinín 1 scon-OAe ttlAigeo ir e<\t> acá 
CAnn nó cuIac rhón *oe clocAib -j *o' aoI jroUngte 
te jréAfl -| CAonAC Anoir, -] ir beA$ *oe *ÓAOimb tia 
nÁice a$ a bjruil a por SunAb é reo An CAirleÁn 
úx) ó'n leAn An c-Ainm CAirleÁn TTIón *oo'n Áic -] -oo'n 
pAnÁirce, i ^unAb uvo tia -OAOine x>o bí 'nA $comnui*óe 
Ann noirhe reo *oo tug a n-Ainm a\k t)AnúncACC 
Coir*oeAlbAC. 

2. 1 n-Aimrin Cnomtnll *oo-cíceAn 5Ufv\b é T)ubAt- 
cac ttlAC CoifoeAtbA bv\ ceAnnponc ^n ^n Áic 1 n-A 
timceAlt, *] bA rhAC -oó UomÁr 1_ÁiT)in *oa bptnt mo 
r^eAl *oá tAOb. t)íteAn "OÁ mnrm Ain, mu\in x>o bi 
ré 1 n-AOir a nAOi nó A *óeic mbliA*OAn, 50 ju\ib ré 
com lÁroin le reAn, acc 50 j\Aib ré mA tig*oAU nÁine 
'54 ACAin mAn geAll aa An meAD a t>' iceA*ó fé. 
V)íot) fé 1 ^corhnAi'óe A5 ceAfACC "] Ag clArhArÁn aa 
lAige^T) a £tn*o bit), 1 niocc 50 mbící A5 -oéAnAtfi 
gnmn -] a$ mA^At) rAOi. 

3. Lá bf\eÁgt)A rogtfiAin T)Á nAib An T)ubAtUAC A5 
rmbAl Atnuig aj\ ^n mbÁn ór coinne An CAirleÁm, -j 
UomÁr 05 a^ nit te n-A coir, -oo cÁntA onnA nix)ine 2 An téigteoip jg^*^ 6 ^^ 6 * 

nó pe-Aft 5411*51*0 r>o bí 45 fiub-At n-A cíj\e ó cAifte-Án 
50 C-Aifte-Án rn-Aji b-A gn^t-AC -An c-Atn pn. 

4. ttlun^ bfuigtí ^eA\y but) LÁi*ofve no bu*ó gtiocA 1 
n-A cui*o 5-Aif5i*ó, b' éige^n *oó x>u-Aif 41^51*0 T)'f-Ag-Ait, 
1 *oí*oe-An inp -An ^CA^x % leÁn 50 ceAnn c-aiti-aiU. 
Í)e-Annuig fé t)o'n age-Aj\n-A, -j *o' innif a gnot-Aige. 
T)ubAipc An T)uX)A\,zaó 50 jtAib a rhumcip An An 
bpOfvc-Ac 45 catkins via món-A a b-Aite, -acc 50 
inbei-oif 'fA f mobile 5-An riioilt. t)í -ó-Á ftnt at\ rh-At- 
fiAtg f-Áitce 'f At1 nsAifsmeAC 1 fuoóc 5up bpe-Atntng 
An z-AtA\\\ é, -j •oub-Aiftc : "A Úom^if, -An mbAinjre-Á 
cop Ay ?" "T)o b-Ain-pinn," -aja Uom-Áf, "tu\ bfuiginn 
ino f-Áit te n-A ite." " An n-íof-Á ^n cap-Alt fin ? " 
Anf An z-AtA^ y 45 bf\e-AtnugAt) c-Ap-Aitt *oo bi 45 
mgitx An An bpMtóe, "] fe-AppAC le n-A coif, "Tift 
-a fiof A5Atn," -aji Uom-Áf , "an n-iojrAinn -An CAp^tl 
tnóp, aóc -o'íof-Ainn -An c-ApAtt beA^." 

5. 1lmne An -c-At-Aifi 5Áij\e, -j twg pe -An beipc teif 
ipte-Ac 1 n-A c^ipte-Án, -j óuifv 14*0 te céite 1 n-é-A*o-An 
ppoinne nA bpe-Ap n-oibpe *oo bi teA^t-A -aiti-ac 50 pAl 
£A1 1^1115 -a^ bófvo rhó|\. T)'it Uorn-Áp -j -An pe-Afv eite 
ce-Ann if pce *oe ceA^c-Aib pjvaoió 5-An -Áif\e-Atfi a\\ -aii 
mé-AT) -AjvÁm x>o ó^iteA*o-Af. Cua*o-a|a -Am-Aó -Annfm, 
-| cuipe-A*ó 45 co|Auige-Aóc ia*o. t)í cfuof mop te-At-Aip 

J.\A01 LÁf\ 5-AC LA01C -AC-A te 5f eirn 'O'p-Ag-Ált -A1|\. *Oo'll 

cé-AT) fr-ÁfS-A'ú CI15 Uom-Áp, pté-Af5 fé -a ójiiof pém, *] 
Annfin b-A be-Ag tiÁji rriAfb fé -An fi*oi|\e bocc, aóz 50 
n-oe-Aó-Ai-ó -An fe-An-ngeA^n^ e-ACop|VA. t)í -Afn-A 110 
*óó bjiifce ^5 -An bjre-AfA pub-Ait, -j "oub-Aifr: fé le ITI-ac 
CoifoeAktb-A xM^e rh-Ait *oo t^b^i|AC *oo'n gAfújA fin, 
m-Afv n-Aó mbeme-At) ^ f-Arh-Ait te p-Ag-Áit 1 n-éi|\mn. An téijteoip 5Ae"óeóLAó. 3 

6. Zá tnófw\n f5é^lc>A eite 1 *ocaob ói$e ÚotnÁip 
lái'oip 1 tne^ps riv\ re<.\nT><Aoine. tHceap tká *\icpip 
5ti|\ CA|Ap<Mn5 (Mp-Atl au cigeAf\n-A T)ioLúin Af LdtAig, 
1 é^ ce-Aóc tÁ ó'n fgoil. Lá eite jruAgfVAt) *óó, -j é 
^ja fsoil 1 ÍTIxMnifci^ au Vl\\lÁ\\\, 50 \\A)X) n-A 541LL .1. 
cult) T)0 rhtnncip Cfvoinuitl, ^5 feoUvó bu^if íia cíj\e 
fíof 50 con-o^e ti^t-opom^. í)ei]:f\i§ fé -a bxMle, é 
péin "| a corh*óx\tCAix)e, *] leAnxVOA^ tops ^n c^e-AccA 

50 |U15<VO<AH ^P ^™ tlÁrilAIT) Afl £>Óf\T) Loóa tlí j^t^- 

llí fu\i£> -o'^tn ^5 Corner *\cc CfVAnn 05 -oo t*\pfv\in5 
fé ^f -An bpfAéirh 'f^ 11 5C01II. ^° ^ U1C T^ ojtfVA ^eip 
An scjvann jrtnnnfeoise, é jrém 'jta cui*oeAccA. *Oo 
m^fi^AT) n^ 5^1 í n - A 5CéA , ocAi&, -] txaiteat) cufo 
eile *óío£> mp ^n loc, <acc tiom-Áin Uom^f if 4 rhuinap 
n^ tD-A >a ti^ile AjAif teo. 

seAjAti ó nuAitmí. 11. 
50 mAimt) riA SAetnt. 50 mAifviT) n^ 5^ e>Ó1 ^ 1 f & 5C^oin-ó^inc ceoit! 
50 iru\ifU"o n-A f-AOjAlc^ 1 x>cpeife 'f 1 T)cpeoifv ! 
TL\c CAicnexMri lib *\n fsé^l, n>Aó St^Áí) Ut> ^n 510^ — 
"AnoipcÁ n-A 5*\et)it 1 n-éipmn t>eo." 

tlí po|A 50 bjrtiit ^n cí^ nó *\n ce^n^^ 'T)ut 1 tijreog' ; 
tlí píop 50 tDpinl ^|\ me.Aíitn^ c-Aitce 50 póill : 
C14 fe>At *oúinn j:>aoi fg^tn^tt 'f te UvAitiaU, jmoi ceo, 
Uá 5-Ae*óil -| 5Ae*óil5 1 n-éifvinn póf. 4 An t-éi§Ceoif\ 5^e"óe^tAó. 

Oc, if fÁrh tinn nAifgéAtá, ir 5tvÁt> tmn an stop, 
50 £>j:uit fean-ceansA éirie^nn 45 éipge 1 n-onóip; 
t)ío*ó ^n gtn-óe 1 n-Áft 5CfiOi*óe x\noif ir* te n-4r* ió, 
jlá ru\i£> éipe g^n 5^e*óexvt^, s^n g^e-oa^ 50 *oeo ! 

50 mAi|Ai-ó na gAe-óit ! a f c^ca 'stif a f^eoit, 
A n^e^n ip a nsfxeann, a scttncte ^tif a gceot; 
TTlÁ'r* tniAn Urme jréin, tnÁ'f *oúinn cr\oi*óe n& X)cpeon, 
t)éit) n^ 5 Ae>Ó1 ^ T ^ n S^tHis F^ 01 Íí^tíie-Af j:ór\ 

tTl^fi te ctuAfxMb 'f te crioi'útib n^ ng^tt pvo' ó 
X)a bmne Áf\ n5^et)il5 if -oob' pedr^ 'nÁ ceot, 
A5 fliocc n-A n54tt scéxvonA zá irroiu 5f»ÁT) mór\ 
Af\ Áfi -oceans-din, f in á\k sce^ns^t, ó'f le íiéir\inn *oóit}. 

5^itt i 5^ e>Ó1 ^ 1 ^-Aon gfxÁT) ceo, 
Acc 5 Ae ' ó1l '-í 1 t 1 5° ^ é1 P 1íi r ^ n Aóti-óAinc £>eo ; 
T)o 'Óia riA bpt-Aite-Af bícró fe^cc míte 5tóif\, 
Uá CAicriéim -j ctú 1 4¥o4a~*>tiinfi póf. 

50 mAirvi-ó riA g^e-mi 'f: A fcpuil 1 nsfuVó teo ! 

Sonar* -j f éan or»riA, 40^04 if 05 ; 

Suairhnear* if fit aca Tj'oi-óce if *oe ló — 

gup. mar* pn x)úinn -oo fíorv 1 n-Ár\ *ocír* 50 "oeo! 

teAt ctnnn. /&n téi$teoif\ 'g&e'óeA'l&ó, 5 

III. 

T)íotnAt)Ac T)uriA ai1x. 

i. t)í fin ^nn, in^p ip pvo-A ó fom T)o bí pe^fi 'ru 
óórhnui*óe 1 iVOún Aitc a T)CU5At) fM*o ^n *OíocjU\bA\c 
-Aip. Hí t^ 1 ^> cLarm xMge, 51*0 50 |vai£> fé pófaa te 
cof\ftAt> <A$uf pice t)li-A*ó-Ain. Ctnp fo imin*óe rhójt 
xMfA, m^|\ trí fé Ati-f\Ait>bif\, A^uf tn^fi n^ó fxMb -oaoine 
muince>A|\*ó>A a\\ bit Ai^e te n-a óuit> tn^oine frAgbail 
«aca. t,Á x\rhÁin -o'éifiig fé 50 moó a\\ tnAiT)in ^up 
*o'i-AptA fé a\\ -A rhn^oi tón t>o 'óéAnArh t)ó, 50 
*océit)e-A*ó fé t) ? -Attire -Af\ a óui*o eating x>o £>í ^ioua 
pa-OA ><\fi fiúfral ó'n baite xM^e. Ilinne fí pm ^guf 
T) , imti5 fé. tluAi|A a óonnxMC fé au óui*o but) rhó 
tríob ^uf bí fé r-Áf\ui$te, fuit) fé fíop a|\ tupcóis 
te n-4 fST" 06 *óé-An^rh. Captains fé axvíac An 
cui|\cín ^ bí leif wÁp tón -asup topuig fé 'gá ice. 
tlíofA b'pvo-a 50 T>cÁini5 peap ^^^5 pibíneac pu^t* 
óui^e -a^uf •o'p-apjwiig fé t)e &n T)ctubpAt) pé -Oxvoai-o 
•oe'n burmóis x>ó. í)é<atva-o, >asup céxvo mite police, 
^fif' An TMotjtabaó, nó ní'l mójván ocfvair opm-jra, 
^S^f *°^ rnbei*óeAt) péin, rrí jvab-ap fu,arh n^c f\oinnpnn. 
Suit) .an pe^be^s jubíneAó f\u,a*ó píop, Agup ^t f 1 ^" 
*vfiaon 50 ftaib f uvo púbac jráite,ac. 

2. teis aíi TMocjwbac of nxvo tnóp ^f , «a^uf •o , pi^p f\uig 
.An pe-afi be^5 *oe CA\x>é Á*ób-afi a nnni*óe. T)' mnip An 
TXotpSóAc 'óó 50 |V4ií> f é 5^n ct^nn -a bpuispe^t) f é -a 
fxM*ót)fveAf ac-a. "íli béit) cú m^ fin,'' A\\f au ^e^p 
be^5 f*UA*ó : u Ufí pÁite ó^n. o»it)ce ^nocc béit) t)Á 6 An Léigceoip gAe-úeALaó 

rhAC 05A A5 *oo rhnAOi, T)Á feAflttAó aj; *oo capaII, t>á 
coileÁn a$; t>o coin, A^ur *úá é&r\ a$ -00 fe^b^c." 

3. ÚÁmis av\ T)íotf\AbAc a bAite 50 UttgÁineAó 
A^ur cÁntA rriAn nmnreAt) x>ó. t)í *ÚÁ tfiAC A5 a rhnAOt 
A^ur t>AifDe<yó X)onn tíiac ^n T)íotnAbAig An *ótnne 
aca, A^ur T)ub ííiac ^n TMotflAbAig An ^n -otnne eile. 
"O'fÁr fiAT> ruAr 'nA rnbuACAilli^óib bpeÁgÚA ; An 
méAT) bipge nAó -oaseAT) onnA 'jMn oi*óce 50 
T)Ci5eA*ó ré ojifVA 'f A ' *A ^5 u r ^ n ™éA*o t>irige iiac 
*oci5eAX) onnA 'fA' IÁ 50 *oci5eA"ó ré onnA 'r^™ onóce, 
50 nAib riA*o btiA"ÓAin -Aguf pce *o' aoij\ 

4. "tTlo -úonA A^ur mo t)OCAinne onm," Af\fA T>onn, 
"50 n-imeóCAi'ó mé 50 bpeicit) mé níor inó -oe'n 
tin 'r\Á cá le peicrm mr aii 5CIÚ1T) ro." Ctnn ro 
bUAí'óneAt) rnón An a acaia A^uf aj\ a rhÁúAin, A^ur 
junne riA*o a n-oíceAtt An é congbÁit, acc ní fiAíb 
s^Afl x>óib Ann. tlwAin *oo connAic fiAT) nAó f\Aib 
con^bÁit Aif\, ens r iat) ceAT) a cmn *oó, Agtif *o' nncig 
yé teir, a cú té n-A coir, a feAbAC aj\ a boir, A^ur a 
eAó caoI -oonn |?aoi, 50 rnbAinjreA-ó ré nibe -oe'n 
gAOir A^ur nAó rnbAinjreAt) An gAOt nibe x>e. SiúbAiL 
fé teir triAj\ fin 50 T)CÁini5 neoin beAg A^vif T>eineAi) 
^xn tAe, A^uf 50 |\ai5 éAnACA beA^A n<\ coilteAt) 
cnAObAige A5 -out pAOi fuAn Agur fion-co'olA'ó. tlí 
fACAix) ré ceAó tnón a bpvo iiaix) nÁ ceAó beAg 1 
tvoeAf T)ó, acc CAifleÁn món ArhÁm. ÚAnnAing fé 
Ain 50 -oiAn A^uf 50 -oeipneAC, A^ur cuAit) ifceAc. 
CinneAt) ]?eA|\v\*ó tu pÁitce noirhe, Agwf nmneAt) un- 
man -óe, mAf\ bux) téin -oóib ^un *otnne UAfAt a bí 
Ann. ÚÁmi5 rriAigifcin au óAifteÁm péin, A^uf cu^ /An V,éigceoif\ 5^ e " óe ^ A ^- 7 

teif cum a p^ptúif é, AJOf cumc ru\T) cpiAti n*; hoit)óe 
le ^iv\nn^ix)e^cc, Cf\Mn le f5é^UMt)e^cc, ^$uf cjitAti 
le foipe^nn ru^m ^$ur fío|\-co*olv\Cv\. tó> ^j\ n-4 
tx<$fu\c connAic T)onn mge^n Ati *oume uajvmI, ^suf 
tuic fé i nst^ léite, ^£ur 1 f e mA f Atl 5ceu*oru\ leif. 
X)' Mpf fé ap ^ ti^txMp í le pójwú, ^suf pttAif fé í- 
CuipeA*ó cjAuinniug^t) <\\\ iftóp-ttAifLit) A^Uf Afl be^s- 
UvMflit) n^ cí^e uite, a^uf f\inne<vó frdinif cúfú^, 
c^|\tv\ A rhA\]\ n^oi n-oit)ce Aguf n-AOi US, ^S U T 5 U H 
b' £eáf\n ^n US -oeitAe<\nru\c 'ná *mi cé*yo US. 

5. A|A m^iT)in ^n lae 1 n-ouMt) ru\ bAinpe, niu\ip a 
tM Donn riidc ^n DíoctwbvMj ^5 éipge, -o'^rruMpc pé 
-Atn-Aó, ^$up conn^ic fé, <\n c^ob .\muij -oe'n fum- 
neoig, ^n sififuriát) but) *óeipe ^sur but) bpe^gt^ 
T)'^p foillfig Sftt&n nO 5e^U\ó nMrh *m|a. t)í 
ple^f5 óip ^n cut a cmn, ^suf ple^f^ «.\1p5iT) 
1 5dif\ a é^-o^in. TX\j\ leif péin ^un "óe^f ^n 
ppormc^n^f yo &£ a tfin^oi, ^S U T S^^r T& ^ m 
jréin le bpeit -an an nsipnp^t), ^up *o' imfcig 'na 
*ói>Ait), a cú le n-*\ coif, A pev\b4C a\\ a boip, ^jur a 
e^c caoI -oorm pdoi, 50 mb^inpe^t) pé fibe *oe'n 
g^cnt ^uf rv\c mbvMnpe^t) ^n g^oc fMbe t)e. tluojfi 
b' «Sjvo -oó-jvm, b' íre^l -oo'n &ift|tfiAt>, ^5 u f rm^in 
b' ípe^l *oó-f^n, b' xSf\T) -oo'n §ippp<vó. t)í p^t) m^n 
f in 54 -ociini5 neoin be^ ^S u f *oeif e*yó ^n U\e, ^^up 
30 jv\ib é^n^c^ be^5v\ n^ coilte^t) CftAC-b^ige ^5 -oul 
VA01 fu^n A^uf fíop-cot)l^t). ]Ti cinuim n^\ boit)óe 
cuAit) ^n 5ip|Apiv\t) ijxe^c 1 mbpuijin Aguf te^n 
T)onn é. Connie fé fe^n-c.Mtle^c 'n^ pui*óe te 
Cv\oib ceine^t), A^uf $iin fí ^m^vc, "Cé ftn a rh^f- 8 An téigteoifi S^*^^ 6 * 

Ung Uoimi*oín An lúit?" CuaM-ó T)onn tniAf cum nA 
cement), Agur fuit) An ureAn-cAiUeAó fíop a$ at\ 

T)OflUf. 

6. 4í Ca*o ctn^e nAó fui*óeAnn cú Aníor teir An 
remit) ? " ^ffA T)onn. 

r 1f T)OiUg -gaiti," Afp' An óAilteAó, " Aguf 50 
mbuAitjreA'ó An beACA*óAC móf\ fin ppeAb Ofim, nó 
50 mbxMnpe^'ó at\ beACA*ÓAó fin eite speim, nó 'n 
X)eAtAX)AC rm eite 50b AfAm." 

"Dá mbei*óeA*ó T>óig A^Am-fA te n-A sceAnsAt, 
ceAnstóóAinn iat>/' AjifA T)onn. 

7. ÚAf\fiAin5 An óAiUeAó ufí t^be pionnpxM*ó Af cut 
a citin, Aguf f ín rí ctnge ia*o. CeAn^Ait T)onn nA 
beAtA*óAig, Aguf ftn-ó An óAilteAC A5 x\n ceini*ó. 
THoj\ b'pvoA bí fí Ann • fin sup lAf^ fí ^r *Óonn *out 
Am-Aó, A^uf mAjAc T)e cui*o ^n ftíog *oo rhAfAbAt) *ói, 
Aguf t>'ub-Aif c p nAó t)cÁini5 Aon twine- cum a tige 
fiArh nAó n*oeÁfinA fm t)i. 

8. "tTI-Aif eAt>," A^fA X>onn, "tií ti^ tiom-f a beit níof 
meAfA X)uic 'nÁ cac/' Aguf óuait) ré aitiac, A^ur 015 
mA^t irceAó teif mAfib. T)' f eAnn fé é, A^uf caic fé 
ceAtfVAmA ctnce. ÚAfifUMns fí é t^íx) An SfíofAig, 

t\ÚT) AVl gfÁfAlg, t\ÚT> A £1ACtAlb £A*OA bU1T)e, AgUf 

flrns fí é. 

9. "t)uvó, biA"ó, nó ufom," Af\r' An óAitleAó. 

Caic fé ceAtfAtftA eite cuice. ÚAf^Ams fí é tpí*o 
An gfíorAig, t:fví*o ^n gfÁfAig, ^* A piACtAib jta-oa 
btii'óe, Aguf ftui5 fí é. 

" toiAt), biA*ó, nó Cfioi-o/' Aff' An cAitteAc. 

"Uf 01*0 a geAbAf cú, a óAitteAC f aIaó," A\\f eifeAn, An téigteoip ^Aet>eAlAt. g 

u zÁ An ceAtjwhA fo be^g 50 leo\\ a^aim fém a^uf 
45 mo óuit) t^e>AtA^X)-AC. ,, 

10. teif fin tofuig fixvo ^5 cfoit) A^uf -45 cofiAig- 
eacc, 50 n-oé^nAi!) fiat) bo^Án -oe'n c|Ae^5Án ^uf 
c^e^Án "oe'n bogÁn, coibpe^óA pop-tnpse 1 Iá\k t\a 
^cloó nsLaf 5U|\ óui|\ fiA*o ciot j:oIa -o'á 5Cfioicni£> 
^5«r C1 °£ CAitce x>'Á ^cn^rhAit), ^uf tu\ xyz^eA-o 
éAr\ be-A5 ó íocoa^ An -oorh^in 50 hu^cTMfi ^n -oorh^in, 
gup tV ArhAfic a|a tf\oi"o ^guf coftAigeaóc n-A bei^ce 
tiocpvo fé. 

1 1. £Á -óeitAeAT) Aguf fÁ •óéi'óe-AnAé bí fé -05 éipge 
teip ^n CxMttig T)onn -oo buaUvó. 

M Cui"oiug<vó, cui"oiugA*ó, a eió!" ^f' eife^n. 

"Ue-ann, ce^nn, a fibe, ^uf txain ^n ce^nn "oe'n 
e-Aó," Aff' An óAilteAC. Úeann x\n jube, ^suf txain fé 
av\ ce-ánn *oe'n e^ó. 

12. " Ctn*oiug<vó, cuiT)uig<yó, a fe^b^ic ! " a^a 
T)or\n. 

"Ceann, ce^nn, a pit>e, A^uf tMin av\ ce^nn -oe'n 
tfeAbAC," ^pf ^n óAitteAó. Úe^nn ^n jMbe, A^uf 
t)Ain fé ^n ce^nn -oe'n cfeAtxAC. 

13. HuxMfv *oo conn^c T)onn naó f^ib cuiT>itig*vó te 
jMgáit ><Mge, óAitt f é a ttieifneac ^sup pu-Aifv ^n cf e^n- 
óxMtte^ó btuMt) A1|\. tafVfVAins fí ft^c 'o^oi'óeAccA 
^m^ó^f a X)\\oIIac, a^u^ junne pí c^fipAi^eACA x>e 
pém ^5«f *o'>a cui*o X)eAtAt*Aó. 

se^jAti rriAC Ati X)Ámx>. io An téigteoip 5^ e ^ e ^^ 6 - 

IV. 

ctiACU Ati tomAS tAmm rriAC coisx)eAU)A 

Atl T)ARA CUIT). 1. tluaip t)o bí fé timciott Af\ pciT) btiAt>^in -o^oif 
^ u 5 fé 51^*0 T)' t3tiA t)Ám ílí tíhc T)i^|\m^x)^, tngean 
ttlic 'Ói^m.ATM nx\ CAt\fVAi5e, Uigex\f\n«d tíltnge tuips 
Y^n -Am fin. TH'fiáitt i néifunn t>unA*ó X)a huxMbfuge nÁ 
Ua -óíomAfAige 'ná* CLann X)\Aym&T)A, -j ní £>j:uigeAT> 
ííl^c Coifoe-Atb^ x\n mgean rn«Af\ geatt -A|\ x\n f5éx\t 

fUAfVAC Ú*0 T)0 CUxMt) xMTIAÓ xMf 1 *OCAOtD n-A 5COltex\C 

tipftAoic. CuxM'ó fé 50 rmnic x>Á tiiAftjiAi'ó ap a hACAip 
50 CdifteÁn n-A C^ip^e, acc $an pogn^rh «aij\. tá 
Áifute C115AX) f^é-At^ fá 50 jvai£> mumcijA Cpomuitt 45 
ce-Aóc, i T)o c|\uinnig uAóCAfvÁin g^^ue-ALAc^ n^ cíf\e 
1 5CAifteÁn tflic "Ói-ajuthvo-a te cotriAif\te *oo gLac^X) ap 
cfé-AX) •oob' f eÁf\f\ *oóit!> -oo -óéAnArh. 'Sí x\n cotfi^ijAte 
x\p -Af\ cinne^vuAp cpoix) "°° *í>&AnAtii teif n-A 5^^ — 
map bA 'ótiAt if b-A cói|\. 

2. Aóc -oo'n ctunnmugxvó fo ní ftfUAip ^n Coifoe^t- 
txac cuifeA*ó ^|\ bit m-Af ge^U a^ l3n<Á í)Ám, •] if móf\ 
t)o goiU An m^f l^ f in Aif\. Af\ ótrniA x^ t)it ní |1<m£> «aon 
frrm-AinexVo ní t>' £Ai*oe ó n-^ ópoi-óe 'nÁ jMnrh-Ain -ajv 
gcút ó'n goat. 'Sí Áic 1 n*oeÁ|\nA n^ 5^ e ' ó1 t' re-ApArh 
^5 coif x\n Óoif\f\fléitte &c& } t\A teofidinn ix)ip Con*a<\e 
Tlofcom^m -j Con-uae Sti^ig. \,& ax\ corhfVAic *oo 
gtuxMf UomÁf 05 teif ^s m«Af\CAige.ACC x\fi ^n fCAil 
txáin, ^n c-Aon e^ó ^rhÁin t)á f\Ait> in ^ feilb *oo t>í An t,éigteoif\ 5^ eióeA t-ác. 1 1 

oipeArh-AncA te n-A iomc^|\, 7 -a cuit) t:e^n 'n& *óiAit). 
T)o ctnnexvo^n 1AT) jréin i £>t:oLAc x\n can-ait) 'f -An 
nÁrhxM'o mf -An ftptiAOc 7 imeAfs n^ -ocom -ajv caoo -An 
Cftéifce. Ú-Án5A*OAn n-A S-Af-An-Aig -Aníof ^au rhoilt, 7 
•00 topuig -An cnoiT). T)o ftnif mAf\cfUu\g nA n-ÁtfiAT) 
tné LÁn ct-Ann na n^e^e^t, 7 cm xn-An *o-Áf\ACCAó T)o 
f e-AfWOAn 1 n-agAn!) n-A nj^lt, t)A txAOglAó -oo'n nÁriiAit) 
btMit) *o' fAg-ÁH ottfVA. 1f Atinfin T)o téim rntnncin 
tíhc Coifoex\tt)A m -a fe-Ar-Arii, "| xT-Aon cféfoeoi^ 
-Atfi-Áin -Af A"ó-Ainc ÚomÁif 015, f íof -An ónuic teo tn^n 
ttnle ftéiije, a 5Cui*o ctiAg 1 n-Aifvoe, 7 iat> -A5 
btAOi-óe-Aó óf ^itvo a n^áine caúa "LÁrh L-Ái-oin Abú ! " 

3. T)o bnifeA^OAn ipce-Aó "o'-Aon cao5 ime^f^ tu\ ng-Alt 
roin fe-AnxMb "| CAp^ttAib 50 n-oe-Ánn-A-o-An copg-An 
u-AtbÁf-AC e<\cof\nA. T)o t-Ánt^ an ÚoitvóeAtb-Aó ó§* 
THac T>i4nmAT)A beit -An lÁn, 7 -An ceAnn jre-Atm-a 
S-Ap-Anac óf -a cionn -A5 clAon^vó ríor ó'n -oiaIUmt) -A5 

1Att|VAlf) f-Át^T) ClOlt)irh T)0 t-Ab-AinC X)Ó, nU-A1f\ -oo 

t-áirnc Uonn\r -Anu-Af ^n -An oifMge-Aó 5^^*°^^ 1 "o'-Aon 
ttailte cu-Aige -oeinceAn ^un rsoitc fé ríor é 50 
•onuim -An ó-Ap-Aitt, -| teir -An bptunne-Arh *oo bí Y^ n 
mbuilte rmltce-Aó p m gun cuineAt) c-Ap-All ^n cS-AT\\n-Aig 

-Att -A *ÚÁ gtúm. 'íl-A -Ó1-A1X) fO pniC -An bUAVÓACC-Áll Af 

-^n ftuAg 5-aU/o-a, 7 -o'lmtige-A-UAn x\n ceiteArh, -An 
méAT)«A -o'fré^-o t)íob. 

4. A^uf -Anoif 'oo ctnne^t) fÁitce 1 pce foirh x\n 
5CoifT)e-Atb-Aó, "i cusxvó buix)e^cAf móp *oó tMOi'n 
SCún^nArh 7 p^o^n ^c^b-Ain *oo ttig fé uAit) Y^' 
5Ctuu\X)ói5, 7 x)o f ^oit -A LÁn 50 n*oé^nc-Aoi c^if.-oeAf 
7 CA|\t^nnÁ\f -Anoif 1-oin é péin 7 ct^nn T)uA|imA-o^. í2 An léigteoif\ g-AetfeaLAC-. 

Acc ní |vai£) fm 1 n-oÁn -oó. t1í-"ó|\ifpe^ j ó TíIac T)iAri- 
ithvoa An ^ocaI *oo tug pé 1 n-^g^i*ó cte<<\rnnAif a 
mgme -j Úom^if . \^Á r>Á \\ Aib UomÁf a^ cu*Mf\c ^i^e 

*0'lAr\f\ fé í A1f, "J T)Ut>A1fVC : U A Thic *Ól>AtAm^T)^, If 

mime •] if pvo^ mé 1 n-oiAi*ú c'mgme, if iomt)A 
•oe^rvbxvó *oo t«5^f ^rrtno gf\Á*ó *ói, if iridic -acá a 
,;iOf ^54*0 50 mt)éi"ó 5^6 fé^n -| fon^f tnrxfve a\w 
poc*Mfv-fe. tTlun-A ftftngit) mé Anoóz u*mc í *oé,Anf-<MT) 
tú xMttiteAf t'mgme -j m'-AirhteAf-f-A — rrí tiucf^iT) mé 
A|t nVxMf coi*óce Atfr 50 CAifleÁn n,a CAipge, -j cum^ 
tiom a n-imteocAit) oftn l" X)^a\\\\ Uoijvóe-AUxAó 05 
-ACAbAirvc t>ó, i téi5 VínA tk\n í féin x\|\ a 5túmi£> foirh 
-a hAt^if, acz ní ruMb m^it *óóib Ann. 

5. *0''imtig fé teif, 1 fnÁrh fé ^n toe a\i An eAc X)Án 
50 -OUÁ1Í11C 1 *ocír\ 1 a com'úAlZA teif . Acc b-A 'óe^CAif 
*oó 4 riún ^ coime^T), 1 if pvo-a *oo bí fé a^ 'out foif 
~1 fi-Af Y An ^°^) A 5 fúiL ^e cuifiexvó *óó féin 50 t>cí An 
CAMfleÁn A\y a^. tluAif tÁn^AX>A\\ ^Á T>eoiT) 50 bruise 
An loóA X>A fs^nnruvó teif ^n sCoifoeAtb^c a fc-ail 
brieÁgT)A -o'feicfin a\\ cr\it, *] í ^5 tei^e^n fota Cftf 
mar* congbxMg a rr\A\ycAC í corn ?at>a fm ^n^ fex\fArii 
'f^ti uipse. 1f ^nnfin at>uX)am(\t: An comttAlzA gup va 
nÁirte-dó *oó é f ém 'f a c^p^U t>o cuf mf ^n scrvuc 
fin A\\ fon .Aon rhnÁ ^An 'oorh-An, 1 tiom-Áine^-o-Ap 
fvómp-á. tlí ttiAite bíoT)^ ^ri tAtArh tir\im 'nÁ 
rhotiíigeA*o^r\ An a'óa^c t>á f éi*oeA*ó, -j ^5 axt\a\<c a\k a 
n-xMp x>óib "oo connAirvc fi-AX) x\n bf-AC X)Án ^r\ n-A 
tó^tDÁit of cionn An ó-Aifte>Áin mA|\ corh-Af\t-á "óó 
zeAcz Af x\if. Acc támic x\n óorhAr\t>A 50 rvó-triAU, 
óija t)í T)'f lori-f\ún ^5 ^n sCoifoeAtftAc j;An óAf^t) 50 An Léigúeoip 5Ae*óeAlAó. 13 

■oeo. tlíon t)|\if fé a £ocaI, 1 níO|\ frill fé coit)ce. 
UattiaII CAn a éif f o pa-Aip l3nA t)Án t>Áf le bpi^e^t) 
cpoi-óe, 1 ctnpeAT) í le n-A muincin 1 n-OileÁn n^ 
Ueili^e 1 U\n An Ioca. 

6. tTL\n geAll 50 j\Aib UomÁf 'nA tigeAfttiA A|\ a 
rhuincif\ péin, -j An Aimfip 50 c|\iot)lói J oe.Aó AtófAn- 
nAó, b'éi^e^n T)ó pófAT) *oo -óéAnAtfi, -j póf fé 
mgeAn Uí TluAifc t)f\éipie. fiidif fé Cfiox) móp le 
n-A tfwAOi, aóc t)A léin *oo 5AÓ "ouine 'nA timcioll 
50 jaai£) x\ cf\oit)e mp An UA15 le híÍnA t)Áin. Uusat) 
^n £>Ainif 1 sCAifleÁn *Óf\omA -úá eitiAn 1 t>ci$ a 
AtAf\ clu\rhnA. T)o |MnneA*ó pleA*ó rhóf\ t)ó, -j tM 50 
leo|A ceoil if Aoitmif ^xn fiu£>Al cum aíi tiuAnJeAfAúA 
1 ^n lionnx)uti) -oo tóstiÁil *oe. 1á aja n-^ £>á|aac, 
1 é m a rhAi-oin tifieÁg eAffi&i& ] tu^; ^n TtuAfCAó 
attiac j:aoi n,\ cnocAib é, A5 CAift>eÁnA*ó a cuit) 
caIIai$ *oó. "O'pAjrtvAig fé *oe ÚomÁf CAi*oe a 
tiApAriiAil aj\ An méA*o fin *oe Cv\OfAóAi£>. 'O'ffieA^Ai^ 
TTIac CoifoeAl£u\, "If t>f\eÁg <\r\ f£ACA CAopAó uvo" 

Ajlf' é. "if leAC-fA 1AT) fW," AffA O ílUA1|\C. 

ÚA|\fAin5 An Coif*oeAlt)AC Cjiom-OfaA ó n-A cjAonJe 
Aníof, -j t)u£)Aific > u 1r piAl plAiteAttiAil ^n rppé 
fin," AjAf' eifeAn, í4 Aóc b'peÁfin liom jréin Aon turn 
AriiÁm (l3nA t)Án) 'nÁ An méAX) fin tnle." 

7. ÚÁmic UomÁf a t)Aile, "i níon tVf at>a ^un tipeAt- 
nui§ a beAn 5mA gnÁCAó leir éAlot) AtriAC UAite f An 
ofóóe, "| 50 tntnoT) ^u c-eAó t)Án pliuc jmIac -j cuif\- 
feAó A\y triATom, acc níon nmnfeAt) T>'Aon*otnne é. 
Pá -oeipeAt) mAi-om Áijute ní fv^ib THac CoifoeAl^A 
Af ^AgÁil 'f At1 ^t)Aile, -| ntu\in -oo cinpeAX) An cóif» 14 An téigteoifv 5^e*óeALAÓ. 

'via 'óiAit), *oo te*.\n An coriro^tCA tops *.\n eic pop 50 
toc Cé. ^Tfvíc UomÁf tÁiT>i|\ a\k n-A fíne^vó nv\f\b óp 
cionn teice iixMge tin^ tXáine, -7 ^n c-e^c bÁn 'm* 
f e^f^tri te n-A Aif. T)o IhvóLac.a'ó te n-A u^ob é, -] zS 
*ÚÁ top 45 páf ^noif x\f 5^c tixMfh 'oíob, ^cc uá fiAt) 
c-Afc-A *oeitbte 1 n-A céite 1 juoóc 50 b^eicteap nx\c 
bptnL lonncA acc *\on coj\ «Arh-áin. A^uf X)Á p&ó &n 
cufiAf *oo gní 411 c-oitit^e^c 05 guf Ati Áic fin, ní 
tiolc teif é, nnxMfv a be^f 'n^ fe-AjMrh IÁ topeS^T)& 
r*\m\wó of cionn n^ hu-Atrí-A 1 IÁ\\ toc^ Cé tru\p *\ 
Unge^nn Uotru\f 'Lm'oih fll^c Coipoe^tb^ -j "Uha 0«áii 
ttí tthc T)u\|AmA*OA. 

SeAgAÍI Ó TUIA1X)UÍ\ V. 

An caoua t>eA5 inters 1 A c^ofta be^5 *óíte^f, p\n tu^f 50 cionn míof a, 

Yíá t>í ttn\\ a\5 íftmgA'ó ^n geAtíUAift 5*\c Iá ; 
Ó)\\ ctii|\|?eA|\ ó'n cf ao^aI tú ; béit) -oíogbÁil -oo bit) opt, 

H-a *oé^n £tif4 Ati.frfó fin x\ cuippe^r tú 'n bÁip. 
tlí co*oLAim 'f&n oi*óce x\cu ^5 opntig^vó 'p ^5 f nuiAineA*o 

50 mbéi*ó tú 1 bppíofún p*oi cofc if paoi CvÁm, 
'S a c^OfVA be^5 Trile^p n^c cjuuAg *ótnc <sv. ní*ó f in 

A cuippe^r Ati pn^i'óm aj\ t>o p5pe*\*OAtri>t\n b*\n." An Léi£teoif 5^et)e^U\c. »5 

An C*\Ofu : — 

<i t)^fpv\ix)e^cc *oo §U\c me, p*.\fv\of ! *oe *oo coiruv.^le! 

Tlí ^Uac^t) níof inó •oe/' 'fé "oub-Aifc fife Uom, 
U JCÁ nr'iuMnín 5^11 T)eoc, if ní béi*ó 454111 -oeón *oó, 

tTluf bpÁj^it) mife ce«vo a beit tni*o a bpnl Ann, 
'S ^ Ce^lUMg. ^ fcóifín, iia ce^n^^il 1 fópA mé, 

If cuif pit) mé coca ope bei*óe*\f -oe^f ^f *oo 'ójitnm, 
tlÁ cuifisix) 'n fomfU5^*6 mé, 'noif 50 *ocí 'n p dgtfiAft, 

S ní lug«MT>e*oo b*.\f n*oópnÁn mo foc-f^beit Ann." 

"A peAT)vMf Hi CiAfiÁm, mo OeÁnnAÓc 50 bfÁt te^u 
'S cuif bf oc^ij iu 1u\ice feo f tu\f 50 Slu\b RoArf ; 

PjiáCAróe nó 5fÁinnín ní péi'Dif A fAOáit, 

ftluf ^ce^njvMtfi'úe ^ cnÁrfiA 'p 4 scun itif v \n 

lUMg, 

A t)fu\in Uí TÍ1 i*óe v\cu\in, tru\ teige^nn cú 'n ua 
bpÁifce.\nn mé, 

t)é^fvM*ó mé tfu\n Tunc ^ bp uit ^f mo 'úfuim, 
t3é<\fu\i*ó mé f5fíbmn mnc 1 bpe^nn &'\* 1 bpÁipé^n 

tl^c T)céi*óim-fe 50 bfÁt t^f ^n ceofiAinn ^nonn." 

'A ítlicil Hi CeAfifiAl£, Af pótflAip cú An gÁjifVÓA? 

t)pint comó5 nó sfÁmnín ^5 ^ob^X) Aníop? 
ttló mAtlAóc 50 bfÁt aji An cutAig biof Áf*o ! 
Hi bionn inffe *\cz ci^pUc if confio^A pfvAOic." 

T)0 ÉU5 f1f e |U\fs.\ AflllAf Af ^\n ÁfVOÁfl, 

Ifue^c 'uti n,\ bpÁipceAfifi 50 n-oe^fnA fi ciiAiftc 
t)i tTlicev\l 50 pÁilUge 1 ^coifné^t ^n gÁffóA, 
A torn 1 n-A lomf^-6 if SF eirn A f ^ cttiAif! lb An t,éigteoif\ 5^ e *ó eA ^c. 

T)o tfiAfb fémo c^o^, if geÁfAjA fé a fgófn^c, 
pe-AtitiA*ó 50 peoit í ^tif f ci^tUvó x\ cnÁnV, 

U-a a íitMinín ^5 meix)tig ^5 iAfifVdi*ó ^ rh-AtiAp, 

'S ^5 cu-dfcug-A'ó riA bpÁi j\ce,Ann act rri'l f í te jMgáit. 

T)fioc-jtdt ^|\ An n^xvovn'oe x\ rh^fti) mo peAZA, 

1f a c^o|tA t>e^5 -óíle^f , 51T) c^uxm-d n^ f téibce, 
1f mx\i|A5 nA|\ p^n uú aja n^\ cutc^ib zÁ Ájvo. 

Arhfián coiccionn 1 tVOúr»-aA-n5^U,. VI. 

Ati $Aet)eAt5 ins An tiAorhAt) aois t)éA5. 

1f Aoif lon^AticxMf An x\oif f eo : acáit) u^lxMg -o-á 
-ouA|A|Uin5 ajv £>óitfi£>, ^stjf caLatti x>Á zpeáb&T) te 
bf\íogAit) cemexvó ^suf uif5 e í ^5 u r ^F ™uip acáit> 
Unn^e-Af 5^n £iú ^AOite m^|\ x\n scéxvon^. 1f |?éi*oi|\ 
ceAóUAipe>ácc 1 fSfu'bmn *oo cuf citnciott n^ cfunnne 
^fíf ^S^f ^f 1 sce^cfidrh^m «^1^ ^ n CU115; Agtif if 
jrémifl te beif\c oainc t>o -óé^nAtfi te céite 4$tif leiteA*o 
txaile rhóifA eAZO\\\\&. X)é^nzA\\ lorhÁige *oo 'óe&Vb&'ó le 
^Aetit) tía 5fétne 1 f méi*oe<yó fút, ^suf foitlfigce^ 
tMitre mófiA te foUvp eteccne^c; ^511^ mx\f\ fm *oo 
óéxvo nró eite, auáit> fixvo T)á n-oé^n-drh 1 mo*ó "oo 
meAfpxM*óe a beit /na ■ójiAOi'óeAóc cdrn^U ó fom, 
Agtif ní tié ^rhÁin 50 bptnt e.dt^'ónA nuA x>á 
5cum<\*ó A^tif neite ntiA t>á bjMgÁil ^m-Aó 5^0 LÁ, An téigteoif* ^e-óe-AtAC. 17 

Aóc póf &cá &x\ pí|\inne x>Á nocc-dt) 1 *0C40ib neite^vó 
A|\ a fVAib TXAOine 1 n-Aint>pof fUArh |\oirhe fo. X)o 
fMOilexVú fU-Arh 5Uf ^n -aoif feo 50 mt>u*ó ce^ngc-A 
coriigAOil An 6Ab|VAir ^uf x\n JAe-óe^tg, aóc if 
eól -oo 5^0 |?ex\|\ téigmn -anoif suftAb 5A0I 1 b]?Ax> 
-Atn^ó acá x*ca le céite. 1f pop ni^ ^n 5cé<vonA 
X)o 5-aó n-ovnne eols^ó suj^b po^tif é 5^01 ^|\ 
-oce^ns^n-ne "oo'n Vai-om, *oo'n 5t xél 5 i r> *oo'n cSac^- 
X)éA\\lA, x)o ce-Angt-Ait) via ge^fim^ine, n^ prince, n^ 
Spámne, tía hlcmÁile, ^uf n^ tVlrmi,A coi|\. 1f poigfe 
j?óf -oo'n §^ eió1 ^5 ^ n t)^-Acn-Aif, x*5Uf ce^n^A via 
t)|\e^c^ine t)i£e 'jm' tVffVMnc ; ^E^V *T Ho-be^g n ^c 1 
At\ cawz 6éAT>r\A azá ^5-Ainn pém ^uf 45 mtnncif\ 
tUAifCi|\i: AUxan. An j?<at> *oo bí éipe^nn^ig m^ fo 
1 n-^inbpof 1 t>tzao\X) a -oceAn^n, -oo f5fvío£>ATMf\ 
mófvÁn ui|\f\e *oo tug cúif rh^s-Ait) pút-A -oo lucc 
téiginn, act: ó £u^j\aVó Arrive 50 cmnce pop a 
corhs-AOit *oo via ce^n^txMb eite úx> x>o rhé<youig 
me^f nA tipo^-eot^c vnf\pe ^\fv rho*ó 50 fcpuiL mófÁn 
•oíob ^noif 1 *ocío|\c<m£> coi5Cf\íóe x*5 x* pogttnm. 1f 
nró lons-Anc^c, T)^ n-oóig, otLAtíi-Am via £f\x\mce, riA 
ge-Afm-Aine ^suf via hloTxáile — via *o^ome if mó eoU\f 
Y An 5Cf\umne — a t>eic 45 jrogUnm n^ ce-dng^n ap 4 
t>j:tnt me-Af corn be-A5 as ^n -oronns -o^rub cean^ 
-óíteAfM. tlí puruif x\n te^n^A fo n^\ tiéifieann 
•o'frogUnm, 50 tiÁipifce x>o'n rhumcií\ n^ó 5CtiAt^i*ó 
^oc-At T)! |vix\rh ó béAt mime. Ac-Á piof 5x\c 
pogttimA te p-Ag<Áit as muinci|\ n^ scjtíoó ú-o A-out)- 
f^-ó ^n^ -oce-Ansc^it) p ém , C|\é^x» p^, uime fin, 
a bptnt r lA, ° ^S c-AiteArh a n-Aimfi|\e te ceAn^^in 

B 1 8 An téigteoiri 5-Ae*óe>Al^c. 

éoi^cfiíce? 1f m-Afi gioti ^p -Ati tnórwionnrh^r azá 
t *oce-Ati5-Ain -Agtif 1 bjrogtuim x\& héir\eAnn <ACáfi*yo ag 
gtacxvo aw t>imi*ó fo o|\|aa pém. AcÁ me>Af corn tnórt 
fin ^5 tuct x\n rhórueotxMf A|\ na hionnrh,Ar\Aib Láirh- 
f 5f\íobtA acA x\5xMnne 50 *oci5 tnóriÁn *oíob 50 tiCirvinn 
^5 pogttjim 5^ e>ól ^5 e tiu^\i|\ §eibi*o fiAT) j:aiU, >Airi, 
,1 n-áic -out x\|\ lorvg c-áitrhe-^imfif\e, no póf, ftámce, 
rn*\r\ ^n ctn-o eite -oe'n cr\<\ogAt. Aca le jváite -otnne 
uájrat ó'n bpruxmc, 5-dn jtocaI S<ácr*-bé-AriLA m <a béx\t, 
5-ac tá 'jm™ Acxvo^irh Girve^nn^ig Híog>AtrixMt 1 mtXAite- 
At^-CU^t. tlí tu-Aite ofgxMtceAfi n>A -ooirif e 1 mexvóón- 
Lae -oo'n coicce-Annc^cc ion^ bíonn fé ^aw ci$ ifcig, 
^sur* ó'n CfiÁt fin 50 n*oúncAf\ n^ T)oir\fe tim tpÁt- 
nón>A, ní téi*o f^ít -aif acc -A5 téigexvó ^suf -A5 
f5f\íobA*ó 5^ e,ó1 ^S e corn 'oíóiottAó ^gtif -oá mbei*ó- 

AcÁ -Af\íf n^ hÁrro-ottx\rh.din fo 1 gcruocxMb nnói-An<A 
45 curi 1 n-e-A^-Ari -Aguf ^5 cru\obp5AOile,<yó te-Ab-Aft 
5^e*óit5e, ^5Uf finne ^5 a bptnt uaLai§ *oe n^ leab- 
jtaibfo -A5 'OfxeogA'ó, 5x\n "otiine^xMnn x*r\ éigm TXAriAb 
eot nvo x>o téige^t) AmÁm. A rhtnntifv n^ nBirte^nn, 
at[ bpíit f o cr\ei*oe^rhn^ó -óúmn ? tl-Aó -otiúbriA- 
m-AOi'o t^rh óún^Anc-A "oo'n -oriuins ^c-Á 45 iár\ruMt) atí 
-or^oicrhe^f fo *oo fsruof Arrive ? YIa£ -ociúbru- 
m^oiT) LÁrh T)o'n -orunns ^cá a^ ix\rvriAiX) ce^ng-A b^fi 
n*oúitóe *oo coimeÁ*o beó, ^tif í t>o rhún^T) t)0 b-Afv 
n-AOf 05 ionnuf 50 mbwt) eot t)óib 1 u-a *ómit) f eo au 
obxMri úx) *oo 'óéAn-Afh &c& >dnoif -o-Á T)éx\n^rh x)úmn a$ 
via x)^oimb 1 ^crvíoóxMb eite. 

seAgÁti ptéitnionti. aMi Léitxeoip gACoeAlAc. 19 

VIL 

t>morm5tóiT) eo$Ain uí thAOitRéfDe. 1. £)í v e -M A F^" ' ó }y[A corhru\ix)e 1 n-Aice le t)eAU\c- 
An-*ooifAín -oAfib'Ainm Oog^n Ó tTL\oilféiT)e. T)o bí fé 
iriA $e<\\\ oibpe A5 *otnne OdfAl f f ní pAib Ai^e acc é 
pém -] a t>e^n TTlAit^fAeA-o, -7 bí ceAC beA$ curhpA 
aca-j a |Mic pdCAOi 'fdti tnbliA*óAin 1 ^ce^nn a cuit> 
CtJ4fiAfCAit ó n-<\ rfu\igifcip. tlí fAAib eAfbAi-ó nÁ 
nnfníorh Ap 6o$An acc aoti CAilt AtriÁin .1. ní •óeÁp- 
nvMX) fé l>|Monn5lóiT) AfUArh. 

2. íá -oá iv\ib fé a$ bAint pACAOi tÁims ati mAigifcin 
Sév\muf Uá attiac aj\ ati iomAipe ótn^e 1 cofuige^T)^|t 
A5 corhjvvó triAp but) gnÁCAó teo. f\\plA tpÁcc Af 
bfvionn5lói*oíb eACOjApA 50 nx)ubAipc CogAn 50 mb' 
fre.'vnp leif 'ná ^ac 4 bjTACAit) fé piArh t)Á tij:é«yoj:A'ó 
fé vMflin^ nó bfuormsloit) *oo T)éAriArh. 

*OéAnj:A cu atiocc í mÁ 5nit)ip rriAp -oeifnmfe teAC," 
v\|\f Ati mÁigifcip. 

"tn.Mfe, T>éAfipdT) -J jrÁitxe," *\\\f eogAti, "óif ni 
x)e^|Ariv\f cedrin ^\|At^rh. 

"Anoijv' AfAf' ati rnÁigifCit\, "tmaif |tAÓAf cú a 
bvMle Anocu, CAft|idlfi5 AttiAÓ An ceine ó'n ceAllAé, 
-j tnííc í, i *oéAn *oo leAbAit) 1 n-A íiáic, -j ccvoaiI Attn 
Anocc, "J mife tno bAnnA 50 t)ciocj:ai'ó -oo fÁit T)e 
bfMonnslói-oíb cu^ac fut rnÁ *ocí tru\i*oin." 

3. T)o JeAlt 6ogAn pti T)0 "óéAnArh. Acc 'mt&if T)0 
toptng fé aja ^n ceiniT) *oo tA^uing AtriAC *oo f aoiL 20 An téigteoip 5Ae*óeAtAó. 

TH^ipSíAé^'o 50 p^ifc r é ^5 CAiUeA-ó a céitte gup 
ffilnig fé -D1 $ac a nxmbAipu SéAmuf Uá teif, if 
b'éi^eAn -01 a toit péin *oo tAbAi|\t X)ó, -j 'oo cuadaf 
•oo tuige A|\ x\n ceAltAó. 

tlí jmtxa 'oo t>í eogAn W co-oUvó 50 "ocÁims builte 

A|\ An T)0|M1f . 

" 61^15 it)' f tii'óe, a CogAin tlí tílAOitpéme 50 -océi-ó 
rú te ticip ó'n mÁigifcift cum au OiteÁm l3if\." TVéifug 
GogAn ^ x>o f Ait fé a óofA 1 n-<A bpó^xMt), *oá pÁ*ó teif 
péin, "1f 1 n-Ancp^É ti^eAf cú, a teAóCAine." 

4. 5^ AC r® ^ n ticip ó'n ceAccAipe i -o'imti^ teif 
foirhe i níop fCA*o fé 50 -ocÁinis fé 50 bun Stéibe 
Cai|ui, Áic Ap CAfAt) teif buACAilt nA mbó -| é a$ 
Aot)AipeAcc bó. 

" 5° mbeAnnuigi*ó T)ia 'óuic, a BogAin tlí ITIaoiU 
t\éi*oe," Apr' An buACAitt. 

"5° mbeAnnuigit) T)ia 'f tTltiifie *óuiu, AbuAÓAiUín/' 
Af\f a BogAn, " AicmgeAnn $ac uite x>uine mtfe 'f nf 
Aitnigitnfe T>ume aja bit.'' 

" Cá ttpiit cú A5 -out &n z\\Át fo -o'oi-óce/' A^f' -An 
bUAÓAitt. 

a Uim A5 -oul óum ^n OiteÁm thp te tici^ ó'n 
m-ÁigifCif. An é feo An beAlAó ceAfic?" a^a 
Cog ^n. 

"1f é; con^bAig a^ -o' AgAi*ó fiA^ 50 -oíf\eAc ; aóc 
cia An óaoi 1 f^c^i*ó zú t&p An t>FAifi5e? " A^f' An 

bUACAllt. 

" Am 50 teó^ A^Am [te] cuirhmugAX) Aip fm 'nuAiji 
c<\fpAf\ of\m í," AjAfA OogAn, "if -o'imtig teif A|\ír 
cum beAlAig 50 -ocÁtnf'g fé 50 bjuiAc nA jrAipse. An téigteoin 5ae*óealac. 21 

Annpm vo connainc ré an conn gtar 'na fe^f-Arh &$ 
teat-coir an an cnáig. 

5. u 5o mbeannuigi-ó T)ia t>mz } a Cogam Uí tílaoiU 
néi-oe/' anr' an óonn gtar. 

" 50 mbeannuigiT) T)ia 'r ÍTItnne -óinc-r e, a conn 
gtar/' anpa Gogan, " aitmgeann $aó tnle *ótnne 
mire, Y ™ -Aitnigim-re T)ume an twt. ,J 

11 Ca*o acáin x>o -óéanarh annro ? M anr^ an conn 

gtaf. 

TD'inmr Cogan *oi a gnoice, 1 man nac naib a fior 
aise cia an caoi 1 nacat) ré tan an brainse. 

"teag T)0 *óá coir an mo *óá fsiacán-fa, 7 puró an 
mo -ónuim, "] béana*o anonn tú/' anr' an conn glar. 

fl Ca*o T>o -óéanramn -oá n-éineoótá ránuigte f ut a 
nseaoamaoir cnafna?" anra Bogan. 

"XlÁ bíot) paiccear one," anr' an óonn glar; " ní 
tiocj?ait> ránugat) ná ctnnre onm s° 'océi'ómro 
anonn." 

6. Annrm -oo cuait) Oogan an *óntnm na ctnnne 
Slaire ■] -o'éinig rí or cionn na ^aipse ir -o'imtig 
téice anonn, act níon eicitt rí ní but) rhó 'ná leac an 
beataig S U P F u ^5^ in P amac, "6inig X)íom, a Bogam 
Vlí itlaoitnéi'óe ; cá mé rántngce." 

JÍ 5° tpbut) reacc meara bear cú btia*óain ó int)iu, 
a conn gtar bna-oaó ! Hí tis tiom éinge trioc anoir, 
-j naó n*oubainc mé rm teac }" anra Cogan. 

"1r cuma tiom ; caitre cú éinge -óíom camalt 50 
teisix) mé mo rsírce/' ^nr' an conn gtar. 

7. teir fin -oo rhotuigeaT)an na buaitceoiní tuar or 
a scionn -j *oo gtaoit) Bogan amac, "Oc, a buait- 22 An Léigceoin gAe-úeAlAó. 

ceoifiín, a buAitceoipín, tei^ AnuAf *oo f úipce cu^Am 
50 tei^it) mé -oo'n ctnpjA gtAif a r^ifce t>o T)éAnArh.'' 
T)o téi5 An btiAitueoip ^n f úifce fíof 50 nu^ BogAn 
5f\eim a *óá tÁm aij\, "] *o , imúig ^n copp gtAf uait> A5. 
5Ái|\iT)e 1 A5 mA^At) j:aoi. "ttto ctn-o ciubAifce 
leAC," A^f' 6ogAn, "if cú T/fÁs mé 'jta 5CjWA*ó-óÁr 
c|\oóca ei*oip fpéifv 1 «ipse 1 tÁj\ nA pAif^e mói|\e. ,r 
Híop b'pvoA ^un gtAoi*ó ^n buAitceoin ctnge a fúipce 
*oo téige-An AtnAó. ''Hi leis^reA'D," A^f' CogAn, " nó 
bÁit)j:eAf\ mé.'' " tTlun^ Vei^n," ^tr' An buAitueoifv 

" 1f cum a Uom ; bei*ó x\n bUAitcín ASAmfA aj\ cum a 
aj\ bit," ^pfx\ OogAn, 1 teif fin t>eAf\c fé fíop faoi, -| 
cat) T>o-cí]:e<<vó f é acc ^n lon^ 1 bpvo fíof uait). 

8. (( Ó, a rhÁit\néilín, a mÁif\néiUn, CApfUins of\m, 
CAf\pAin5 ojuti, -j b^ei-oif 50 n^eobAinn mo cui*o 
cnÁm a^ cumA aj\ bit," -ajt-a 6ogAn. 

" tDuAitpinriro púc Anoif/' ^íAf' x\n mÁifnéAtAc. 

" tlí't 50 f?óitt, ní't 50 póftt," AfAfA CogAn. 

" Caií; fíof t>o teAt-b|\ó5 cu^Ainn 50 bjreicimro An 
cach 1 •octncpi'ó ff," ^nr' An CAipcín. 

T)o cf\Ait 6ogAn a teAt-cof -j tuic An bpój; fíof . 

" thlt, uilt, óill, puil uit tiú, cia cá •oom' mApbAT)?" 
•00 cÁini^ mAf\ f5fex\*o ó tílÁipsnéAT) Af ^n leAbAit), 
"-j cá bptnt zú, a CogAtn ? " 

" Ó, nft a pof AgAm An cuf a tllÁi^iAéAT) acá 
Annpn. ,J 

"1f mé 50 cinnce," A^f' ife, u cia eite -oo bei*óeAx> 
Ann ? " 

9. TVéifug fí if lAf fí An coinneAt. 'Sí Áic 1 bpuAip An Léigceoin 5^ e *ó eA ^AC. 23 

rí Cog ad le-At beaUMg fiu\r 50 poll ^vn -oeACAiS a$ 
fUfidpAifteAóc &\\ ^n $;cnoc,.vó, -j é corn -out) leir An 
fine. t)í le^t-t)f 05 <\in, <\óc -oo btuMt ^n ce^nn eite 
ÍTlÁip^riéAT) Afi ^n fctu\ic, -| but) é rm *oo tnnpg í. 

ÚÁIT115 Cogjm Anuv\f *oe'n cj\oc*vú -j $U\n ré é 
pém, i ó fom 4.\rru\ó ní n*Mb cnúc ^n bit Ai^e te 
bjMonn^lói-o coit)ce aptf. 

rru\c irí nuAit>iií. VIII. 

niAiue r>eA5 riA smiAi^e t>Áine. Coir n^ t)pg*oe ti^n *\cá mo gfuvó te btixvóAin, 
A f arh«Mt rú*o m^n gni^n ^n cr^rhn^iT) ; 

£áfAnn rrul 'n^ -oi^it) ^n long 4 cop 'pati £f l1 ^, 
Se^cu fe^ccmAine c^\n éir n^ S^rhnA ; 

T)Á bp^gvMnn-fe pém a cuAiftifS 'p bean ^n cúit pnn 

THU\U\lg 

An ^m-oifi ú*o t>o tu-Ai'óexvó ^n bpe^g'ÓAcc, 
S gun A5 5e«.\CAit>ifc Citl , -X)Á-tiu\ *oo rS^lur-F* tem' 
tu\n : 
1r í JílÁirve n^ SjuuMse bÁme. 

VL\n ci^eA-o-fA pém -oo'n é^s nó fe^t p*oi báfn &n 
féif— 

1f cum,* — Af *oo *óiai*ó ní nÁin tiom, 
Aóc co*otA*ó ^n nór n-A n-éan 1 mbAfn £05 na scroti 

íló an bptnC aon fe^n 1 bpém m^n cáim-re? 24 An léigteoif\ "^Ae-óeAlAó. 

X)Á fM*o í An oi*óce 'péifv níop cotxaiI mo f úite né-At, 

Acz a^ tn^ccn-Arh a\\ gníorh-Afit,Ai£> ID^i^e, 
1f 50 topát nÁfi tA^Art ^n c-é-Ag 1 mb^p puAp mo 

50 t)peice^'o-f>A 1 *ocigedf tno g^*ó seat. 

Coif nA tDfíg'oe tnóipe acá mo tfrite fcóf\-f^ — 

'S í ^n xMiroip cá mo'ó>ArhxMt bé^f-Ac, 
'S gup trntfe bt-Af a pó^ 'riÁ fiúc^-A be>ác Afi bófvo 

'S -a t>eic T)'Á ót a^ t>|wi*aA cjvaojiAS. 
X)Á cíc bf\e.AgtA *óeAfA bÁtiA rhíne ge^La, 

tn^|\ e^l-A tteit>eA*ó a\\ -An Unn 'n^ tiAonAfi; 
1f 50 tAttf-ann aíi cuac a\\ Lá|\ -An geirhfut) pti-Aif, 

'S-An rntXAite tnbe-A5 'oa tnbíonn fí 45 pléipe-Acc 

tl-Aó *ooitb t>u£>ac An cÁf T)o *ótnne m-Af -ACÁim 

TUó 5CUitMT) n-A mnÁ fo fuim -Ann, 
'S sti^b é óUnnnn-fe -o'Á jvá'ó 50 -oautifVAi'oíf fú*o 

T)o'n peap if me-AfA c-Áit 1 néipinn. 
tlÁ p-Ab-AT) -Ann ^jAíf 50 T)có$;pyo mo tíon, 

1f 50 rnb-Ainpnn-fe td'á 5C|\oi*óe fú*o fÁf-Arh ; 
Uaja a m-Aifie-Ann beó x>e rhn-Áib, if í p ú-o mo gtvÁ*ó : 

ÍTlÁife t>e^5 n-A gpu^S 6 b-Áme. 

pte éigin rntnrhtieAC. An téigteoin jACoeAtAC. 25 

IX. 

éAt)tnonn o ctémij Ajtis an ctémeAC. 1. T)o nu^ Ain A^ur T)o nmne pott 1 n-4 Láft, A$;ur 
T)0 cuin a ceAnn cni*o An bpott 1 n^téAf 50 nAib teAt 
-an cAT)ogA noirhe ^5 U T ^ n ^e^t eite 'n^ *óiai*ó. An 
tnÁt connAinc G^monn é pém Y^ n F 100 ^ rm ip 
eA*ó A*oubAinc teir péin, "Anú, a éA-ómtnnn, An 
-péi*oin $un cú éA*ómonn ? 'nDorhnAC, rnÁ'r tú, trt cú 
é^-ómonn O Ctéini§ bí 1 n-AttóT) A^Ainn: 'fifCOfAlilU 
té gitbionc O giobúm tú 'nÁ té né^-ómonn O Ctéinig. 

2. *Oo bí rriAn ro, a$ 5nÁt*óut 'r^ n nibeAtAó, 50 
•ocÁntA jreAn cnAor-teAtAn bots-rhón Ain 45 $;AbÁit te 
nAir neiti^e teAmpintt ; A^ur An cnÁt x>o connAinc 
^n v e ^ é> vo fCA*o ^n a céim A^ur A*oubAinc, "conjuro 
te in nomine Patris et Filii et * Spiritus Sancti, ut 
narres mihi quid vis ut pro te faciam." A*oubAinc 
éxvómonn -o'Á fneAsnA : " non opus est ut me conjures, 
nam conjuratus et valde turbatus sum ante" 

3. " A rhAigircin, a SnÁ*ó/' An buACAitt t)o bi 1 n-Aice 
An pn rhóin, " ACÁmxwo &y< tom-pÁgAit : cat) é rú*o 
nó cnexiT) A*oubAinc ? " " éirc ! " a\\ An ^eAn món, 
"cAnnAin^ AmAC *oo pAi*onin, A^ur 5131*0 T)ia, óin ir 
fpionA*o é : Agiif An UAin x>o ctnn rmre jtaoi geAfAib 
1 tAix)in é, -oo fneA^Aif 1 ÍAi*oin, Agur A-oubAinc 50 
fAib $eAf a A^uf buAi*óneA*ó 50 teón Ain f ém ceAnA, 
A^uf nACAn fiAócAnAó geArA ntiA*OA An bit -oo cun 
Ain. 1f coin A*oeinceAn 50 mbí 5AÓ tnte feonc 26 An téigteoin 5-Ae*óeALAC. 

ce^n5^*ó 45 fpiofuvo; "p.Áicen, pÁicen, a rhAigiron, 
a rhui|\nin, ^b^in p^icen A^ur Uxb^in 1 n5^e*óit5 teif. v * 

4. An uAif\ -A t)' -Aitm CAVúmonn x\n pjvÁit)inn 1 n-A 
jVAb^TMn, -oo cuin búinj?e,<yó ^n-rhón ^n nór c<\inb <ar, 
óin -o' ^itm 50 píop-rhxMt 50 rnbu-ó fws^nc ^n rean 
mop. T)o nmne x\nnrm rnei5iolU\c rn^n g-AbAfl ^gur 
Atfi-ArtfVAc m^|\ rhxva<vú. T)o te^s ^nnro ^n r^s^nc 
é péin «an a glúmib ^sur é ^n cónfi-cnioc, xx^tif 
A*oubAint, "rUin>im pém one 1 n-^mm x\n At^n ^sur 
An rilic -A^ur <an SpiO|\^iT) tl^oirh, — x>Á n-innreócc.\ 
-ó&m cnetra é A11 bu^i'óneA'ó acá one, nó x\n péi*oif\ 
Uomr a c-Ab^in T)0 CAbxMnc *oun: ? A^ur m^'f péi"oin, 
*oo bé^nA-o 5^n ^rhnur 5^n é^nA*ó s^n imne^fÁn 
-OU1C é." 

5. "If pénoin, m^irexvo," <an ^n rpionxvo ; " ^s u f 
1 n^té^f 50 *ocui5pt) zú rioaAin mo bu-Ai*óni*o, x\n u^in 
*oo bí mé f ^og^tCA m^n ibre -oo ttnc mé 1 'ocmne^f 
Anrhón, A^ur -oo tus^voAn nx\ le>dgx\ bneice^rhn-Af UÁir 
onm 1 móx) 50 n*oubxMnc n,A ntnte n^c jVAib *oÁit éinge 
50 bjvÁt Agam. *Oo ctnnexvó j:ior &\\ f^s^nc *OAm, 
^Stir T)0 ptaxMn mé ce^nc nx* nB^sLAire. Annpn 
•00 fmiiAin mé 50 mbut) óóin TXAtn 16^5^1*0 615m 
•o'fÁ^Áit ^5 ^n e^5tAifeAó iridic *oo j?u,Ain ^n oine^-o 
fm *oom' 'óoóAn ^sur puAin reireAn. ílí naib -oo 
rhAom f^og^tcA A5^m *o'x*n b'pú 'ó^m LÁrh *oo finest) 
-óó-f^n teif acc léine ce^tcn^c n^n cuin mé aa rno 
T)f\unri Ani^rh, A^uf péine bnó^ ^sur r^ 00 ^ 1 * 06 n ^^ 
'oe-AóxM'ó ^n cof-dib T>viine An bit -Ani^rh. X)o bnonn 
mé iA*o fo *óó t)Á nx\c^inn *o'éx*5 -oo'n é^cntiAf fin 
1 n-& n^ib mé. T)o nu^ reire^n ^n c-iomlÁn *oíob An téi$ceoift gAe-óe.ALAc. 2 7 

fo teif T)o lÁt&\p 5^n pnfteaó le mo b<5f péin. T)o 
fu<M|\ mife t?,AOitiu$<vó -A|\ n-^ b-ÁfVAC ; ^5«f ^n CfvÁc 
f\*oit mé mo coifbe^pc x>o cuf\ of\m -oo ninnre*yó 
•ó*\m 50 T)CU5 ^n f^s^fc teif uvo pém ^uf mo léine. 
(Í Y\Á\\ téit)i*ó feife-An," -Apr-a mife, "50 pt^ice^f X)é 
nÁ 50 íiip|\ionn óoi*óce, nÁ mife póp, &£z x\p re^cjvAn 
e^\T)A|A néaLaib 50 mtMinp-ó mife téine, 0^05^ ^suf 
fcoc^it)e t>e péin nó *oe í\*5^jac é1 S 1T1 eil ^ e ^ji *\ fon." 
A^uf ^noip ^cáim té cp í btixvón^ib 'mo geóinneac 
-oeifeoit tn^p cí cú, ó fwsafxc 50 p^SAfC, ^uf o torn 
50 com. Aguf ^noif fcttg rrT Atnseat coirh"óe^ccx\ opm 
^ teAót -ootv fAftfuvú-fw ^5 u\|\|\ai*ó póiptine Of\c." 

6. "go bpóifvit) T)u\ oa 5tói|ie ope, if CfUMg *oo cop, 
-A^uf ní teifoeoóAit) mo ounsnarh-jw UaMc óum x>o 
te^f^A ^5«r *oo ftámn§tef," &\y &n r^S^r^, 45 ceit^- 
ean a bpó^, <\ f coc*M*óe, ^511^ -a léine ctn^e ; 45 
|v<Vo: — U A$ fo xnnc i<vo ^uf mo rhíte beantuAóc 
teo cutn *oo fLÁnuigte." T)o $Lac <mi rpiojuvo 50 
j:onnfru\f\ ud ^stif vVOubA.Mf\c, "ttl^p if tón ^nm^ Agtip 
cui|\p Tu\rh-j\\ ux) fo, 50 mbtit) lón fíoppui-óe ^f\ 
neArh *ouic-fe ixvo. " T) , imtig &r\ f^5^|ic annpo, ^p 
nóf a tÍLMgircip, 5-An bpóg gan btír^if x>'Á Á\\u\* 
pém -co bí -A T)ó nó -A cpí T)o rhílcib ti^it), 45 mnpmc 
t>'á ppb^t 50 mime A|\ éipig x>ó ^up ciomwp *oo 
fÁbáil fé AiiAm -oo bí 'n^ f\ó-pfiáit)inn. 

SUA1R éAt)tnoinn uí Ctéitng. 

Se^gÁn VI a tle^cc^in -oo rSP Í0D - 28 An Léigteoin jAe-óeAtAó. X. 

&<yómorm o ctéitng a^us touACAiU An "11a bío*ó eAx$tA one," An éA*ómonn, "T)Á ónuAi*óe 
nACAf ré onm ni fuif\eóó-Ai l ó mé AgATí-rA." Annrin 
T)0 itnt f 5 ré A^uf nion f^5 a beAnnAóc 1 n-ionAt) a 
■óéince ; A^ur ™ on f CAT) 50 n-oeAóAit) irceAc 1 *ocig 
t)o tM An bnuAC coiUe noirhe 'r^ti mbeAtAó ; Agur ni 
fuAin -Ann 'oo'n cmeA*ó x>AonT)A acc Aon £>uacaiU 
beA^ AtriAm "o'Án fiArnAig : 

" CÁ bruit toSAti a' cige? " 

T)o f neA^Ain -An buACAitt x>ó 1 mt)éAntA (if cor riiAit 
50 nAib 5tAf t)éAnlA Ain) a$ nÁ*ó : 

" The house is not married to any woman." 

" To any woman, a\\ú ? " An CA-omonn. 

" Yes," An eireAn. 

" But where is the woman that uses to be in the 
house ? " An 6A*ómonn. 

" She is gone to the market,' ' An An peAn beA£. 

" What market," An 6A*ómonn. 

"The market of Newford," An eireAn. 

"Ann, what market is that?" An éA*ómonn. 

" Market called tluA-Át in Irish," An eireAn. 

" What business had she there ? " An 6AX)monn. 

" To buy trout going," An eif eAn. 

" What's that ? " An éA*ómonn. An téigceoin gAetfeAlAó. 29 

11 'Tis bfeACÁn in Irish " An eifeAn. 

(< Anú, how is it bneACÁn ? " An é-A"ómonn. 

"t)neAC is trout, and pán is going/' An An pe^|\ beA£. 

" Indeed, so it is," aj\ éA*ómonn. 

" Where is the man of the house, or what is his 
name ? " Af éAfjmonn. 

" Every man that is not on the house is of (f)," &$ 
eifeAn. 

(< And what is the name of the man in the house ?" 
An éAfJmonn. 

" It is yourself should have knowledge upon that/' 
An eifeAn, " for you are the man in the house." 

" But who is the husband of the woman that uses 
to be in the house ? " Af BAWionn. 

" Mandark. from two swan;" An eifeAn. 

u Anu, what's that in Irish? " Af éA*úmonn. 

" JTeAn-oofCA O T)áIa," Af eifeAti. 

<( X)iAt)At bneu$ A5A-0,'- Af éttómomi. 

" And is he your father? " af, éA'ómonn. 

" 1 have no knowledge upon that/ 1 Af etpeAn, " but 
it is knowledge with me that he is married to my 
mother." 

"1f fiof Tunc fin," A|\ éAt>monn, "óin if cníonnA 
ah leAnb a bfint pof a AtAf Ai^e." 

" But where is the man you have instead of a 
father gone ? " 

" Be me soule he go to kill man for money" 
(CiltrhAnAig Ainm iia tiÁice). 

tlí móf 5Uf fS A f An V°caI fé béAt éA*ómoinn 
pAOi An Am a bfACAit) fé feAf móf feifsúe bunoe 30 An téigteotn 5^e*óé-AtA6. 

-a' zeAcz óum ^n T>0|unr ^up fgi^n lÁn jtoIa i n-<\ 
lÁnfi ^i^e, -A^tif <a Uriu jróf lÁn j:oIa ; Agaf é c*\n étf 
ceacc ó peArmxvó mAif\c le n-A CÁitvoe-Af Cpíofc. T)o 
t>í x\n c-ogUxc (Mtn-f inle.AC, póf, A^uf nÍ0 F ttigAine an 
c-H4tb^f é. T)o óuif» ^n c--Arh-A|ic fo, -Agtif m&\\ 
*yotib.Aittc xmi t>u<Aó-Aill be^s " his father went to kill 
man for money/' a lei ten) firs T)' tiArh-An -Agtif *oo 
cpiteAglA 1 5cpoit)e é-At>mouin, jjttfi f A01I gAn ^riittAf 
gujVAb ó rh-AjAfcAT) t)tnne £15111 x>o fcáinig An ye&\\ mop, 
ní*ó "oo 015 Aip guf fós>Aip " mufvo>Af\! mu^Ap ! " 50 
Iiájvo A5«f sun |\it 'n-A bumne -AtriA/-, Aguf an pe-Aji 
eile -Ag cftomxvó ifce^c 't\A n x>o|\«f -An rhot) ^un teil^ 
&A*ómonn, A|\ -a *óul AtfftAó T)ó, -Ati pe^p eile a\\ a tÁpp 
1 n-Áifvoe A^uf $un f\AO>.l náft *óíT)e,An coill 11 <a cunfVAó 

T)Ó. 

An pe-An eile, ce-AnA, *o , é<fAi£ 50 pfiAb pniorh- 
éAfgAit) 'nA fe-At-Atn '-£& fi-Aj?fiAi , óe : " CÁiT>é -ah 
•01-Ab-Al ú*o? " Annpn 45 có^ft-Áil -a tfú nó -a ce^tAift 
T)0 óloóAib tnófVA 5^\|ib-A 1 rnbemn a bntnc *oo le-An 
fé '&vúmonn, lé hmcmn, x>Á mtw*ó fréiT)i|\ leip é, 
cfvíoc a ótifi -Afi -a f-AOg-Al. Acc ní pus A|t éA"ótnonn 1 
n-Ájvo nÁ 1 bpÁnAi'ó 50 |\Ámi5 x\n óoill. 

suaui éAt)moinn uí Ctémi$. An téijteoip 5^ e *ó e ^^c. 3 1 

XI. 

cikmuc ar 5teAnn-T)Á-toc. i. m^mm T)orhn<M§ mf an bpójrh^ fo *o'imti$ 
tojvainn, za\\ éif -011^15^ na rruM-one *oo coirhUonat) 
Tjam, 'f^T) tpMlt^f 50 pope ti)óc<Mp uvjVMnn fp^M-oe 
tlapcoufic 1 mt)^ile-AtA-Cli^c cum bpeite &\\ ca\\- 
*\ifce a *oeic 45 *oul 50 Dpé^g. Do ceannuigeAf mo 
ctoice^vo gAti rhoitl *.\$ur an éigin *oo bíof im' fuit>e 
■pAn 5Cv\fAbA"0 nu-Aip *oo gttuMf An CAfvAifce. T)o tJí 
Ati rh^iDin 50 bfie^JtM aoi£)inn. ''st^n ^ n Cf-ArhpAnó 
<\5 CAicneAfii," ^sup tk\ tiÁpp fAin t)í v\ Ldn -oaoine 45 
cpMtt 50 t)né<\£, cum An lae -oo c^ice^rh coip n«\ 
F Ai rr5 e ' nó curn *M$£ e "°° tAt)Aipc jm m^p tu^Ainn 
jrém v\p fléitiufi CortCAe Cille tT).Ancáin. 

2. tli pAÍD^f piAifi jAOime fin .Af\ <\n mbócap fAin;- 
map fin "oe, if AepeAC *oo £>íof - mé 50 popfuiiJteAó, 
mA\\ if *oual a tieit, aj f lajrpai'óe 1 T)CAOit> na háice 
cpé n-a |\Abc^r 'gán feóUvó, aguf 1 'ocAOib na 
neiteann tiaineap teó. aguf 1 ^comtuATMn otpe^rhn^c 
*oá f^ttiAil fo, níon tAittpig mé an Cflige ^un fca-o 
an óagjfcifce A5 t)péa£. 

3. t)í *oaoine inutnceafvóa *óam annram im' comne 
1 |\éif f\éarh-focnuigte agup lain láiTnn túcrhan j:aoi 
óaraoip feótua aca cum an bpuaTiaig a\\ átt n-aipceap 
50 5^ e ^ nn *®á Loc, áic 'n-A\\ rman Unn cniatt an tá 
fin. ílí -óeánnaman aon rhoilt annfain ace firm jréin 
X)o cónugat) an án scóip maficaigeacca, beinc an ^ac 32 An téigteoi|\ 5Aet)e-AtAC. 

CAOib, -A^uf -An cóipoeóip -Af\ -a f ui-úe-Aó-án tiom,ÁncA. 
t)u*ó ge^np 50 t^bAmAp -Af tAAt)Af\c ^n b^ile £15, -A5 
CAb-Aip c -Aigce f oi|\ ó x>e^f -aja SU^b CuAtAmn, ^n f I14& 
if mó 5^i|Am -oe ftéibcib Cilte tTlAnc-áin -aj\ x\n t)CAOib 
fin. CuipeAtriAf\ -Áf fti$e *óínn 50 cap-ait) -A^uf jmoi 
beA^Án Aimfipe bíomAp -A5 bun -An cnuic. 1f í cum-A 
-acá -Af\ -An fliAb fo -AOijvoe mó\y -j tné-A*o -Ann pá cof- 
rh-Aite^f copcóige ; zá f é torn x\f\ 5-Aó -Aon CAOib -oe, 
5-An ófiAnn -A5 jr-Áf xm^, nÁ mó|vÁn péif\, A^up ó timóe-Att 
meA'óóin -An ónuic 50 b-Áfip n-Aó be-A^ cá fé -An-cloc-Aó 
5Afb té ctoóAib jruAfVA fingite, -Agup uime fin 
ní rriAit te "ouine -a óof-ArhLAcc -] é 1 n$&\\ T)ó, -acc if 
flAccrhAp 50 teóp -A freicfin 1 bp-A*o u-ai*ó. 

4. Ctnpe-AmAfi xMfce-Ap ojiAinn pém "o'tronn -out Cfié 
jte-Ann nA n*Oún, -Agup 50 -oeirhin ip piú -Aon x\ifce-Af\ 
-An ^le-Ann ituinn fin í o , feicfin. íloirh ce-Aóc t)uic 1 
f-A*óAf c -An gte-AnnA, éifge-Ann -An cíp ój\-oo corn-Aip 'nA 
hÁtvo-ÁnAitt -A5 -oúnA*ó f u-Af pxMpfinge Tí'-Arh-Aific, -A^uf 
ní freicip -a^ -ocúf -acc pojv-topAC íia coitte, -Aguf 
é fin x5.fi T)0 te-Aóc corhs-AfVAc *ói. UéiT) -An bót-Af\ 
cpéf Am ngte-Ann -A5 -a pop-iocc-Ap, -A$uf -ac-á x\n *oá 
-Ailt -A5 éipge fu^f -Aji 5AÓ c-AOib if s-An e-ACoppA 
^5 bun 1 n-Áiob -acc teite^vo -An bóúAifv Tlí't aon 
cfpotÁn -Annfo m-Af\ if jn-Át-AC 1 ngle-Annc-Aib, -acc 
if ^nn -acá -An cob-Ap jríop-tnfse if bfie-Ag*ó-A -AStif if 
jMofvpuAipe -o'Áp ótAf tM-Afh. U-Á'n sle-Ann im' tuAijMm 
cimce-Alt mile x>o ftige "] bp-Ab-Aó, b , f:éi , oif, ^E^V 
azá n-A cnuic -a^ 5-Aó c-AOib ctú-o-Aigce 50 ciug té 
cjwmAib ó bun 50 b-Át-Af. 1 n-Ag-Ai*ó a *óeitM*ó zÁ 
An -o-Á cnoc -A5 pMpf insiugAt) ó n-A céite ; -An ce^xnn An Léigceoip 5^ eióe ^ 1 ^- 33 

a\\ *oo LÁirii óté ^5 nonncot) foip ó *óe^f óum 
cÁcuigce te ^le-ann eite 1 bjrosup do "Deit^ne. 

5. U-Af éif cult do tAb^ipc Af\ jte^nn ™& n*Oún 
glu-AifeAm-df tinn 50 focMip 50 f-Án^^m^ t)áite 
Hu-a Cnuic Uí Cinnéi-oe, m^p bí ^n IÁ An-bpotALAó 
Aguf x\n bóc^iA 5-An ^ beit f\ó-f\éi*ó. Af f o ^mAó cá 
-An cíf\ 50 téi|\ ne^m-comtpom te cnocAib -A^uf te 
5l.e-Annc.Aib a^ $aó caoib x)íoc ; tAlt y y 1 bptip f léibte 
•oe 5AÓ -oeAtb A^up ctó*ó a$ éipge ó CAtArh 50 rpéifi. 
ttí "oóig r\Á 50 mbíonn *oeALltr<yó pnvóAin 50 leóp 
oppa Ap uAipib aóc in-om cá fMT) bÁi*óce te foluf 
ge^t n-A 5p éine i A 5 u r AC ^ cpu-Af a scutriA a$ 
teAgAt) paoi bpíg An cfoluif fin. AcÁ Áp mbóCAp 
t?eAfCA j:aoi fSÁil n^ ^cnoc fo. Af\ pe^vo cattiaiU 
•o'Áp ftige cá 'n cín 5^pb j:iAt)Ain, tAtriAlt eile A^ur 
cÁmAOiT) 45 stuAifeAóc coif ^b^nn nó cpé I05 mín 
ctutrhAf\ cf\AObAC ; Annpo ní'l té peicfin aja Aon 
CAOib acc móinceÁm tomA £An fiu-o mAf\CAnnAó aj\ 
bit onpA aóc seApfipiA'ótA Agup euntAice pA*óAine; 
Aguf ^nnfú-o cíteAp ÁicfieAb -oume uajmiI acá 
cúfwriAó cum fAOtAip "oo -úéAnArh, Aguf -o'Á bpíg 
fin zá clUAince Aguf oáp.ca mine -oéAncA lé notl- 
rhugAt) A^uf te nobAif\ x>e CAOib ónuic *oo bí poirhe 
f in m^r* £ÁfAó £iAT)Ain cAippseAo. So fArhAil nA 
cípe fit nA ftige 50 léip. 

6. tlí't Aon tii|Ae<Af bAi*ó uifse in-p An *otíCAig f eo. "Cá 
ffoc-AnnA ^s u f ^iotie 50 F^ 1 íT iri 5 ^ 1111 - 1 ^FO^vif T)0 
bAite be^s n^ Coitte Uimóe^U^ige ce^rhuigmix) &\\ 
x\b^mn ^n pip Uí^b ^S u f ^P An ^ 06 ^peAg'óA cÁf5-ArhAit 
x\p a bptnl ^n c-^mm céA"onA -Af a j oc«5t^ .«ifge 

c 34 An Léigceoiri 5^ eióeA ^^- 

ifce-Aó 50 t)Aite-At-A-CtiAc te ti-Ag-Ait) úr\Ái*oe coic- 
cionnc-A nA CAtfiAc. A5 At nA mbó ce-Asrhtngmro ,Ar* 
prtíorhfroic AbAnn ttlóirte t,AigeAn. éif\geAnn fí -Af 
I05 An t-ÁgA >^5Uf ful a fSAriAnn fí teif nA ptéibcib 
cu^-Ann fí uifge -oo *ó-Á loc, .1. x>o toc Uae -A^uf *oo 
toc T)-An. 5^ Ann f* éA F An into-Aile tnbe-AS f° ^ 
teAn-Ann -a ti-Ainm; -A^ur* níop fi-A ó 'óe-Ar» 1 n-<\ice bAile 
big t-Áitfig c-Átuige-Ann pí ieif nA titnfgíb rtite-Af ^f 
n-A Cf\í 5leAnncAib -acá -Annpo 1 *oceójVAinn -a céite .1. 
5le-Ann tíhc &t\ GAr\A, gle-Ann T)Á 6Af\Án -A^ur* 5 le ^ nn 
T)áLoc. Af fo -attiac ir* e-A*ó stAO'úcAri an Ab,A ttlófi 
ui|\|\e -A^uf -A5 -a cÁcug-A'ó fo leif An Ab-Ainn U15 -acá 
5^&Ann r\s hAbóCA Ar\ a bptnl 5Aifim An *oorh,Ain, -A^ur* 
A|A &\\ c-Ati -An tTlótvúAó corn bmn fin. SgeiteAnn -An 
AbA t)eA5 -Af cnoc .ac-á 1 bpo^uf *oo L05 n^ ^Coite-Ac; 
picearm fí cr\é jleAnn tTl-AOilúgfiA 4f £e-A*ó *oeió 
rnilxe x)o ftige -A^uf ní jm-oa ó beat -An gleAnn<A fo 
,acá coroAfi nA n-AibneAC, nó triAfv ^Aipce-Ap " coirh- 
teAsrhÁit n^ n-tlifsí." 

7. Ó Láitr\eAc u,Á r\At)-Af\c -AgAinn -An gte-Ann ÚLÁttAig 
-An & bpuit Á|\T)-tu-Ai^if5 té bne-Ag*óAóc, -acc tilt u-Ain 
-AgAinn Aft óUAinc -oo CAbAinc ^in m-oiu. tlime fin 
teAnAtnAOir* Án rnbót-Art fiAtt ó £uai*ó A^tif j:aoi 
be-Ag-Án -Airnpne cípmíT) UAinn trmttAC An tuig "Ótnb 

Sé f eo -An cnoc i bptnt -An loc u-AóCAr\Ac |?aoi n-A^ bun 
A£ criíó -An gteAnnA 45111* a bptnt teAb-A Ó-AOirhgine 
'n-A t-AOib óf cionn -An loc-A. 

8. UÁmAOi*o A^noif -as ^tti-AifeAóc x^ ionnr»Aige Ái|voe 
nA 'oceAmpAtt ! 1f -Át-Ainn cofAfhtAcc nA n^ 4 ^e-fe 
f A01 f oitlf eAóc n-A 5r\éme ; c-Á ^n gteAnn 50 citnn 
fUAirhneAó neAtiróA ; -Aguf f ArhttngteArt *óúinn 50 An téi$teoi|\ g^eToeAtAc. 35 

bpuit beAnnAigteAct 'fAM Ae\\ péin. UAmAOi-o 1 
tip^vóntnfe céiT>-ceAmpAiU Ríg-£eApc ! Uui^ting- 
imro, A^uf tíonAtnAOi*o t>á ÁtAf a beit 1 n-Aice au 
Áf\uif 'óia'óa ; bnAiteAiriAOiT) 50 bfruilmí-o 1 n-ionA*o 
tteAnnAigte, A^uf An Áic 1 n-A bpuitmro 'n-Án feAfAm 
gun uAtAtfi nAomtA é. O ! cat) iat> t\a pnuAince 
tíotiAf Án n-incmn nuAip a téit>míT) ifceAC Y An 
gciltín A£Uf tusAtnAOit) cum Án gcuirhne gup guit)eA- 
T>Af\ Aguf gun f AipeAT)Af\ riv\oirh tia feAn-Aimppe wp 
An ion<vo fo, gup feinneAT>Af\ motA*ó *oo *Óia 50 nÁtvo 
^e ló if -o' oi-óce A^up ^un tpAlt pgce A^up 
p|\ionnfAi*óe oppA x>Á bpeicpn A^up cum nA ne^jnA 
x>o c^A0t>f5A0itiT)ír "oo clop ó n-A mbéAlAib péin. 
ttmneAmAn beA^Án moilte a$ tlíg-peApc A^up a^ pn 
ciuvótriAn s^n fCA*o 50 *otí An toó, -o'ponn cuAipce 
"oo tAbAinc A|\ nA ce^ltAib eile An Án ^CAfAX) tuimn. 
A5 t)eánnA An Loca iompoigteAn ifceAó ó'n mbóCAn 
món A|A beAlAó téi*o CftapiA An gte^nnA 50 bun 
An I.U15 'Óuib. Annfo bí món-cuiT) -oe CAnÁifCíb 
Aguf *oe CApAtlAib A^tif *oe X)AOinib cnuinn, cuit) 
aca A5 cpAtt aa teAbAi*ó CAOirhgine A^up An cum 
eite za\\ éif ceAóCA uAite. t)í a lÁn ix\oine Ann An 
U\ út), map *oob' é An *OorhnAó c^n éif ÍAe féile 
tTluipe tTlóin é. 1nf An tfeAn-Aimpn bío*ó pÁcnún 
*oá cfuinniugA*ó 1 ngteAnn X)Á toó t,Á £éite TTIuine, 
acc cuineAt) p\oi coif é mAn giott A\y -onoic-cleAó- 
rA*óAib -oo bíox) 'íia cotfiAin. 1f cum An cpeAn-nóif 
*oo con^bÁit fUAf *oo corhcnuinnigi*o íia *OAOine Ann 
An DomnAC foin, acc ní bíonn Aon pÁc^ún aca. 

^eAti s^n Ainm 

1 n- u 1pfleAbA^ nA 5Ae'ó1t5e. ,, 36 An téigceoifi 5^ex)e^t^ó. 

XII. 

An T)iAt)At, An ctAnn a^us An Cnurh UtMúft -acá 45 bfiAt -Afi mo t)^f, 
Cit) c-áit) 50 bjvÁc 1m £>un : — 
1f cpu-Ag 5-ón a sc^ocat) x\f criann, 
An waX>aI, x\n cU\nn 'p ^n cnurh. 

ní tiubruvó ^on 'oo'n cruurv 
IDo'n -oíf eite cá otU\rh ctaon 
An ctnT) *oo f\oióf:e,<yó é pém 
Afv a 5Ctn*o fút) -AfvAon. 

An -oi^b^t An fpioruvo TjOfi(M tmU, 
An fpioruvo teif nac -Áit >acc olc, 
An z-AnAtn futcrh^f féirh 
ní ciubruvó a$ mo f prié Y mo cor\p. 

An cnurh, 51-0 se-Árvrv fú-o, 
50 jvaca-o mo cut Y^ n 5 c r é J 
X)o b' £eáriri téi -aici mo cor\p 
} YiÁ m' ^nAm t>occ if mo fprté. 

T)o b' pe^f\r\ tem clomn mo fPfié 
A beit -aoa péin ^nocc — 
*0^rh-fx\ ci*ó pogtif a ngáot — 
} X\Á m' AWAm mari ^on tern* corip. An Léigteoin 5Ae*óe-AlAó. 37 XIII. 

AtC AS seAtimóiíi 1 n-AJAlt) tlA 
rmonriA tnóti. TI-a fArhUng, -a CftfofC-Ai*óe, 50 tipuit mé 45 méxvo- 
u^ax) An peACAit) fo, aóc triAp cá fé Ann péin ó 
nÁ*oúip. Hí bptnlim $An ArhftAf. ílí C15 tiom teAt 
tntc Agup m^ilífe -An peACAit) fo a óun 1 n-urhAil 
t)AOit>. Tlí peACAt) é níop túgA nÁ nAorhAitif A^uf 
TDiA-rhAflugAt) 1 n-AgAit) nAomúAóCA X)é. A^tif cÁ 
ttjruil An peACA*ó -a £>eip bAfin otcAif aj\ peACA*ó 
^n T)iA-rhArUngce nó nA nAorhAitif e ? Cá E>j:uiL An 
pe-AOAt) a t-ApíVAinse^f rsiúpfA ^5 u f TríogAlcAf X)é 
Afi -An *oinne mAf\ peACAt) An DiA-tfiAflAigte nó tiA 
.n-AorhxMCife? ttí bjruil j^&n AtfifAAf. ílinne X)ia j:oigiT> 
te t)AtcÁfAp, fií tiAit)|\e^c nA t)Abitóine, Ann ^ac 
c^-AOf A^uf A*óAlCfiAnAf, -Ann 5AÓ ciOfiAncAf Aguf 
AnflAite-Af , Ann 5AÓ peAtt A"£ U T mAjtóugA-ó : óom 
UiAt if T)'ófvoiiig fé nA foitig £>eAnnAigte *oo 

j\Ot)-Ált A ACA1f\ Af CACA1f\ lAnÚfAtem A CA£>A1fC 

cum ctÁi|A cin^e óum 50 n-ólpvó fé pém -Aguf 
^x óuifcéqtf mAUAigte pon AfUA, óonnAipc fé inp An 
móimémc óéA-onA, lÁrh a^ An mbAltA A5 fSftfobA'ú a 
bpeite -OAmAnc-A. — Mane, Thecel Phares (Dan. v. 25). 
} Sé if TDiA-rhAfltigAt) -Ann, a CpíopcAi'óe, e-Afonói|\ 
nó m-AftA *oo CAbAifC *oo 'Óia nó T)'Á nAOriiAib. A^tif 
^n péiT)i^ *otnc, a "óuine, mAf La t>o CAbAif\c níof mó *oo 
IÍia 'nÁ a Amm TlAorhtA -oo fceic m *oo E>éAl aji cúf, 38 An téigceoin 5^ e "t> eA ^£. 

^siíf -Deifie^t) 5AÓ pocxMt, A^vy a £>eit 'gá t^t>^if\c 
m-A|\ rmonn^ 1 ¥>pp ^S«f 1 rnbjAeig ? An j:éiT)itt te>AC 
Dm x>o rh^ftug>A*ó níor mó 'nÁ av\ u^itt a bpontiAf 
cú tOAó x\ ctnT) jtoIa -o'Á nArhxMT) An TH^bAt? tlí 
jréroin 5^n xxrhn^f; ^guf -o'Á bníg fin ciucpxno Iá 
atí óunc^if — ciucpxM'ó Ar\ tÁ 1 n-a n-i^fiflpxit) cú *.\n 
Ldjwnuf, rn^n -ótnne fai'úbitt <\n cSoifgéil, bnxxon 
be-^5 a cun ^f bx\nn a rhéine, m^n pu-AnugA'ó -no *oo 
te-An^xMn, a bei*óe^f *oá -o6%a-ó ^vif t>á lop5<vó 
1 mbonb-temcib ipnmn. — Crucior in hac flamma 
(Luccz xvi. 24). 

UiucpM'ó >An IÁ 1 n-A m^UócAi-ó An ctann íia 
hAit^e^ó^ ^suf nx\ nu\ittte<ACA jm 5^11 cops a cuji 
opfiA 1 n-Aítt ó'n bpe-AC*vó fo «a^ur p-Á'n -onoc-oi*oe^f 
a beini*o x)óib, lé 5<ac *onoic-itce ^sur móin- 
rhionna -co beiniT) óf ^ ^córhxMn. UnicjMi*ó an LÁ 
1 n-A m^ttóóAix) tiA feinbípg ^ triAigircin ^sur a 
m-AigifcneÁr j:Á ^av\ fm>Acc x\ cun onjVA ó beit cu^ca 
oo'n peACAt) fo. Uiucjmi*ó x\n IÁ 1 n-x\ mAttóóAix) 
an óorhunf^ >An corhunr^ eite yÁ n-A CAnn^ in 5 cum 
An jbeACAit) fo te n-A 'ónoc-fomptA. UiucpMt) Ati IÁ 
1 n-A nT)é-Af\pM*ó tucc n-A mionn^ món 50 mbAt) 
£ eÁ^n teó gun t>Atb a beanpM'óe nvo nuxMn -a cttun- 
pe^f pnvo ^n bfieit t)ólÁr ac út> a béanjMr tDneiteAm 
tiA mbeó AS^f na m^nb ottfia : — 1mtigi*ó nórh^ib, a 
•úpons rhAttAigte, inf nx\ Ia\^aóa^X) c\kaoyaca ú*o 
i|?|\inn, m-An Uiac f-Aot^in ^n fon b^n n*Oi-A-rh^fl-Aigce, 
A^uf t)Af\ mionn-A món. — Discedite a me 9 maledicte, ad 
ignem ceternum (Matt. 41). 

ttí't CAOb a\\ bit 1 v\-a n-oe^nc^im ^n ^n cé bíop An Léigteoin gAe-óeAlAó. 39 

cu^ca T)o trnonnAit) mófVA nAó bfeicim ^uja tMoI 
•oeón A^uf cfiuuge é ; ní'l imteAóc Aige ó piAncAib 
fíoffAiT)e iffmn inf ^n tfAOjAl eite, má geib t>Áf 
5^n Aitfige. CAffAingeAnn fé fSfiOf Aguf *oío$- 
AlCAf T)é Aif féin mp ^\n cfAOgAt fo 50 móf-rhóf, 
niAf cá cinneAf, Aicro, tMAi*óifc. bpeif A^uf boccAin- 
e^cc tttunA gcpei'op'ó fit> mife cfei'Dfi'ó fib TMf 
nx)ói$ All SpiOfWO tlAorh, niAf AT>eifA fé, 'UonAnn 
fé a AnAtn te loccAib Agtif ní f^AfAnn f sniff a te n-A 
teAgtAc." — Vir ntultum juvenis, replebitur iniqaitate 
et non recedit de domo ejus plaga (xxiii. 12). 

an u-eASt)05 o saUcoOaiu. XIV. 

X)o COS5 na ceANSAn SeAóAin tuAfSÁn teAtfi An cfAOgAit ^n oifeAt) if 
péiT)if leAC ; óif bUAit)fi$eAnn snótA fAOgAtCA An 
c-AnAnvsi*ó 5tAin-incinneAó rheAfSAmAOi-o ionncA: 
óif cfUAiltigteAf finn 50 hobAnn, A^uf ^AbtAf pnn 
1 UoncAib nA bAOife. 1f cfUAg tiom nÁf ooif^eAf 
mo teAn^A 50 mime, nó nÁf fA^Af An óui-neAóCA 
Aóc cat) fÁ a t>ftiit ^n oife^T) fo -núile 1 scAinc 
^5 u f 1 5Cóffitttdt)Af a óéile AgAinn An CAn nAó 
t)filUmíx) cum avnnif ^An niAflA meifseAó Áf 4° An téigteoip 5^ e1óeAl ' Aé - 

Scogúif ? 1f é cúif ^Á X)cti5-Am^oix) fea^c "oo 
óórhtti^*o-á^ & céile -oo t>|\íg 51^ c-Aicne-Arh^ó tinn 
fóUÁf v'^Á^Áil, ^gtif ^f 5C^oi*óte, cuipfe-Aó ó gn«M:- 
rh-áócn-Atti *o , foiltfiug,A*ó x> y Á óéile pÁ feaó. Agur 
if f ó -^ 01 ^ ^inn t-Ab-Aijic a^ n-A neitib •o'-Á bpiit se-an 
-AS^irm, nó j?óf 4f na neitib fo if mi-an linn D'frá&áit, 
nó 4f\ ^on ní*ó fwrh Ungues 'oúinn *oo tiocpvó i 

Aóc pApAop ! if tninic 5U|\ -oíorhAOin Áp ngnó, óip if 
gnÁt 50 scoirsearm ^n f ótáf jroitume-AtLAó fo fu-Aitri- 
ne-Af -Agtif f e-Afic-ctMiinne-Af an -Atim-A. T)^ bftíg f in 
if éigin t)úinn beit 45 ÁifuieÁn A^uf ^5 uf\nui*óe 
iormuf tiAó 5C-Aittpimíf -Áp ti-Aimfiji té Tnorhaome^r . 
An c-an if ce-A*o-Aigte-Aó ^5«r 1 f fi^óc-An-Aó *óúinn La£>- 
-Aifc, t-Ab^Am>Aoif b|ii-Atp«A bui*óe-ófiáibfce-AÓA te céite. 
1f ixvo Á\\ n-o^oó-cteAóc-A -Aguf jMittige ^p te^f-A t)o- 
beip otvAinn 54m f pi^n t>o cuja te n-áp *oce-An5t-dib. 
Aóc if móp ó-Abfuige-Af córiiluA'OAfi t)e-Agfi-A|\tA -aja 
neitib fpiop-AT)-ÁlCA tmn óum le<A|\\ >Áp n-Anm^nn, 50 
háifite ^n can óórhófunnnigi*o tucc Aon ópoi-óe, a^uf 

seAtic-teAtiriiAiti Cníosu. An téiJteoijA 5^e*óe-At-Aó. 41 XV. 

ní ceAtiu t>eit séAti-tiA'OAncAC Ag pAine 

All GeAtAlt) CÁ1C. Cfíofc. — A rhic, nÁ bí tAó-*óeifmipe-Aó, a^uf ^Á 
C05 cúf-Atn^ neArh-cdiptieAó^ of\c péin. Cionnup 
b^ine-Af avi fvux) fo nó an jujt) út) te^c-f-A? te-dn-f^ 
mife. Óija CAi*oé pn T>uic-fe, mÁ zá &r\ cé feo map 
fo 'nó m^|A f ú-o ; nó mÁ -oub-Aipc *\n cé feo, an nít) 
f eo nó ^n nró ú*o ? tlí lAfpp^ opc-f^ pfe-AgpA a\\ 
fon ÓÁ1C, -Acc x\|\ *oo fon jréin : cpéxvo pá' me-Af^-Aip 
tú péin, uime fin, 1 n^nótxMt) TMOine eite? £é^ó 
50 bpuil piof -Ag^m-f a A|A 5-ac n-aon, ^up 50 bpeicim 
5-aó ní*ó -o'Á r\T>éAnrA\\ j:Á'n n^péin ; ^uf if pojMó 
T)Afh cionnuf zá &r\ fgé-At 45 5-dó *ouine; cat) aj\ a 
mtríorm fé 45 cuirhrnugAt), Cxvo but) rh-Ait teif 
T)'pSgÁit, -Aguf cat) ^n a -ocíMAtt-Ann a ójAOit)e. 1f 
ce^c T)'Á bpíg fin, 54c ^on nít) -o'pSsbÁil púm-fM; 
^óc 1X)' t^oib-fe coimeÁT) tú pém 1 fíocóáin ^s u T 
téi5 T>o'n 5UA15 -ofoó-gnócxMg beic córh jruxVOtvAó 
^S^f 1 / tn^it teif é. "S^é nit) A'oéA^At) nó -óé^n- 
•p^t) f é, ciocpMt) 1 n->A AgAit) péin ; x>o bpíg n^ó péi-oip 
x>ó mife t)0 rhe-AttAX), 

tlÁ bí bu-Ait)e^tA ^fv fon f^Áite tnóf-AnmA ; ^gup 
nÁ tn^pp tieit T)tút-rhuince>A|\'óx\ lé mófvÁn ná pá 
cion ^5 x)AOimb. óip if ó neitib *oe'n cf^rh-Ait fin 
éi|\ge^f me-A^bAl A5Uf móp-'óopcA'OAf cpoit)e. t)ut) 42 An t,éigceoij\ ^Aetie&l&ó. 

rhi-Ati tiomjw LA&Aijtc teac 1 mbfiiAtttaib bfviogrh,AfiA, 
-á^uf mo fiún -o^oiUfiug-AX) *óuic, *oá -ocugt^ Aipe 
•óom' ceaóc ^uf *oof\uf *oo cf\oi"óe -o'ofs^itr *OAm. 
t)í xM^e^ó a^uf jmin 1 n-ufuiuit)tib *\5up urhtuig tú 
péin Y^ n U1 ^ e ní>ó - 

seAUC-teAtirhAin Cuíosu. XVI. 

Ati useAtg. L* t>á fiA&AtriAitvne, P-anna pinn, 
1 n-Atrhtnn ftim na fleag f\éit>, 
A5 imi|Ac ptcilte Y 45 ól, 
A5 ctof óeoit J f 45 bf onn^t) fé<vo, 

Aóc 5Uf\ éipig pionn ^n f tait 
Ap ^n tipaitóe óf Alriunn úip, 
50 bp^cxMX) óui5e inf &r\ f\ó*o 
An eitic 05 a\\ a téim túit. 

joip óuige Sgeot-An -Agwf ttyan, 
5«r téi^ pexvo opjvA AfVAon, 
5^n fiof -co cáó pá'n ól, 

Y\\ p&\X) teif .ace ttlac x\n toin, 
A t>Á óom -A^uf é jréin, 
Ap tof5 n-A neitite 50 *oian 
50 ftiAb ^CuiUmn n<x f\ian f\éií). An t,éigceoin 5^ e "ó eA ^ c - 43 

An nT)ul *oo'n eilic 'r^ n cf Lia5, 
ponn 'tia T)1A1*Ó 'p a t>Á coin, 
tlíon b'por t)ó roin nó riAn, 
Cá 'n gAb ^n pA"ó 'jta' scnoc. 

X)o 5At> ponn roin 'p^' cptiAb, 
'S a *óá coin f iAn Af\ iút ; 

'S A P<VOf\A1C, nACAp tnuAg le "OlA 

ÍTIajv nu^ An cniAn a n-oÁ gcúl. 

ÓuaIaix) ponn, *f nion ciAn uai"ó, 
5vil An bnuAó aii Ioca féirh ; 
If AV\ry *oo bí An mACAorh mnÁ 
X)o b'feÁnn cÁil d'á bpACAif) ré. 

T)o bí a 5|\uai-ó mAn An nór, 
A^ur a beót An "ó&t nA ^CAon ; 
T)o bí a cneAf rriAn An mbtÁc, 
'S a teACA bÁn mAn An aoI. 

Aj 1 *OAt ^MTi ÓHp "DO bí A jrotc, 

tTlAn néAtc oignit) a nor$A bí, 

'S a pÁ*onAic í *oá bpeicceÁ a -oneAé 

X>o béAnpÁ-fA -oo feAnc T)o'n rhnAOi. 

T)nuix)eAf £ionn a$ lAnnAit) rséAt 
An rhnAoi féirh nA 5CUAÓ n-óin, 
1f T)'fiAj:nuig An ní 'oo'n gnúir git 
An bfACA zú mo coin 'jm' cóin? 44 An téijteoip 5<Ae*óe-AtAó. 

An óijbeAn : — 

Ann T)o feils ní p uit mo fpéif, 
'S ní f-AC-A mé tdo *óá coin : 
A pí na pémne 5-An cÁif, 
1f me-AfA tiom pSt mo $tnt. 

pi onn : — 

An é *oo óéite *oo pu^if báf, 

A ingean cLÁit, nó *oo rh^c, 

t1 ó c-Ai*oé an ^Át a bjrtnt cú 45 CA01, 

A Ainx)ip c-AOtfi if Áitne T>peAó. 

tlÓ CAT) -Af -A bpuit T>0 bjAón, 

A -dinT)if 05 n-A mb-Af mín ! 

tló ^n péi*oif\ 'o'pufc-Aóc, -A|\ ponn, 

1f •oub-Aó tiom -oo beit m^p óím. 

An Ain*oip : — 

pMt óifi *oo bí jm mo 5L01C, 
X)o itái*ó mge-An 05 n^ bpotc féirh, 
X)o ttncim T)om' LÁirh 'jw* cfpeab, 
A5 fin Át>fi&$ mo beit 1 bpéin. 

5e^f-A viaó&\\ frutAins Laoó, 
Cui|\im 'dot)' ctonn, a f\í n& bpann, 
XtlAtf tdcus-ai^ m' pSinne óus-Atn za\i -dif, 
Úuic té tie-Af n<d rpeab n*oiAn. 

tlíop ptJtAins ponn cup na nge-Af 
"C^Át cuip 'oe -A f-Aib jm n-x\ cneaf ó-dorh, 
Cu-ai*ó -Af bf u-aó ^n toc-A -A5 fnárh, 
Ap pufÁite-Atti rhná n,A tnb^f p éit>. An téigteoi|A 5^et)eAU\c. 45 

T)o cu4|Acuig ^n toó ^Á ÓC115, 

11íop pSs Ann ctúiT) nó ce^pn, 

lló 50 "ocus ^p ^if <\n f\\inne c^oin, 

Do tuic ó fiog^n oa n^jMUAX) n-oe^f^. 

UjvÁt ptuMfA A.\n f^inne c*\om Af Alf 
Hi p<Smi5 teif -a te^cc cum b{ULdi£ 
50 n-oe-áfWA fe<\nóip cpíon tu\c 
T)o fíg n^ b]TuAnn, *.\n f^é^t t).\ cfiu^g ! 

tAoit) De tAoitit) riA piAtiriAisevACcÁ. XVII. 

lomuArh cutiais rhAele úuin. 

Annpn *oo fiinne TTUet "Ouin bit) CfAí-ópoicneáó, 
^S u f "°° ^í ^ n *op eArn *oo £>í le -out 'n^ f:oc^i|A olLarh. 
*Oo írí 5 e ^P tri ^ n ^S u f *OiúfU\n ple opt^- 

T)o cvj-ai'ó fé -d^ muif ^nnpn ^n U\ 1 fTOUfrdijii: ^n 
•ofAOi leif imte<NCC. 

1TL\f\ -co óua*o-a|a be^-án ó tip, z&\\ éif ^n cpeóit 
*oo co^b^il *oóib, if ^nnpn c^n^^-o^p a tfuúp corh- 
áIza .1. cjuúp mac >a oi*oe Aguf a rhuime, T)o'n óuan 
'n^ n-oi^iT), &S V V "o'póstvA-OAp ^m^ ce^óc óhca 4f\ 
^cúi ^píp 'tiá scomne, 50 •océi'ó'oíf leó. 

11 PiUi*ó -Ab-Aile ; óip -o^ -océi-ómíf ^ja ^cút pém/' 
-Ap m^et *Óúm, "ní ^5^*° tiom-j\* aóc a bptnt AgAinr. 46 aMi téigteoip 5Ae*úeAlAó. 

Annpo." " TxAgmui'o-ne ix>' *óiai*ó mp An mttip 50 
mbÁi*új:eAf\ finn, rnunA 'oc-ASAip-pe cu^Anm." T)o 
ctnpeA'OAtA u\x) |?éin a *oc|aui^ wp *\n irmi|i Agu^ pnÁriv 
ai*o 1 bpAT) ó tip. ó "oo éontuupc 1T)Ael *Ó0m ax\ 
ní-ó pin, T)' lompoit) fé cuca "tu\ scomne, cum hac 
inbÁmcí iat). Agtif tug ipceAú mp An gcupAó ia*o. 

*Oo bícroAp An tÁ pin 50 cjw\cnónA A5 lompAtfi, 
A5up An oroce 'n& tHAit) pm 50 meA*óón onjce, 50 
bfrtiApA-OAp *óá mif beA$A iíiaoLá, A^uf *óá -óiin 
lonncA, 50 $cuaIa*oap AittAú &y t\a T)tinAib puAim 
A^uf pogAp iia meipge Agttp tu\ míte«vó A5 nu\ onoe^tli 
a n^níom. Aj;iir bA hé peo AtwbAipc peap aca le 
peAp eite: — " Con^bmg nAirn/' ap pé, " i r cpéine 
rmpe ionÁ CtifA, ói|\ if roipe *oo tíu\pb Aitiotl pAObAj\ 
Caca, Agup T)o toip$ T)tib-cUiAin Aip ; Agup ní 
'oeÁpnA'ó olc opm *o'Á 'óptnm, 50 *ocí peo, te ha 
riwmcip ; Aguf ní *óeÁpnAip-pe a f AiriAit p m r>o 
gniotfi." " thiAit) 1 tÁtr.Aib An ní*ó po ! " Ap 5 e ^t Arn ^ 
A^up Af *Oui|u\n pie, "ip t)ipeAc C115 T)ia finn 
A^ur "oo gAb Áp tnbÁi*oín pórhAinn. Uéi*ómíp Agup 
c^eAÓAiriAoif An *oá T)ún po, ó -o'poitlpig T)ia Áp 
nAirh*oe ionnuA." 

HlAf T)0 bío*OA|A A|A n^ bpiAtf\Aib pin, tÁini^ ^aoc 

TTIÓp Opf\A, 50 fAbAT)AtA T>A n-IOtllÓttjl CA|A mtnp All 

oi*óce fin 50 mAi*oin. ^^up ^P niAit)in pém, ní 
pACAT>Ap cíp ionÁ CAtAITI Agiir nío|\ b J eót T)Ólb CÁ 
fiAÓAi*oíf . 1f Annpm At)ubAi|\c ÍTlAet "Ótím : — "teiji"*) 
'oo'n bÁ-o beit ^-a óórhnui"óe, Agup An cAOb ip Áit 

lé T)1A A tAbAipC, Ctl^Alt) tlb é." T)0 tpiAttAT)A|A 

Annpin AtriAó mp An mvnp rhóip neArh-foipceAtuiAig An téi£teoin 5 Ae "^ eA ^c. 47 

-A5 u f ATjubAinc TTlAet *Óúm te n-A corhAtCAib : — "if 
rib-re tu5 ro onAinn, a 5 b.An -oceitseAn péin mr An 
SCunAC, tAfi bnéitin ^\n ontA*oónA AgUf ^n -onuAt) 
ATjubAinc Unn 5^n -o'-puininn *oo -out mr an scufiAC 
acz a fuMb ^AMnn mnui nórhAib-re." Hi f\Aib jrneA^- 
jva ACA-fAn, acc beit 'n-A rop: 50 ceAnn CAmAitt. 

Uní Lá -Aguf cní noit)ce t)óib, A^ur ní fuAjVATjAft 
cin ionÁ CAtAtfi. Annpn, rriAiTjin An cneAf U\e, tjo 
cuAtAT)Ar\ v 5«*F uaza 1 n-ointtiAit). 'S^P cuinne 
té cín í ro ! '• An 5 e ^r m ^ n - ^ n t^ n tÁim^ An rotur 
T)óib Annfm, tjo ninneA*OA|\ An Atl cín- TTlAn *oo 
bíorjAn A5 CAiteAifi cnAnn A5 jréACAin cia aca -do 
rvACAfj 1 -ocín, ir Annpn cAmig t^aca món *oo feAng- 
*MiAib, Agur 5AÓ feAn^Án -oíob corn món té reAnrtAó, 
Af An x)unÁig cuca An An mmn. tk\ rhu\n teó iat> 
jrein A^ur a roigceAC *o' ice, A^ur ceieirj rriAn pn. 
Uní IÁ eile A5ur cni noi*óce t)óib, A^ur ni fACA*OAn 
cin ^o^^Á CAtAtfi. 

tTlAi-om ^n cneAr tAe t>o ctiAtA-OAn jrogAn cuinne 
le q\Áig, Agup *oo conncA*OAn te rotur An tAe inir 
rhón Ant), jronrcAmnA 'n a amciott 'm^ ^cuAinc. 13a 
nírte 5AÓ fopfCArriAn *oíob ioná An ceAnn da goine 
t)ó. A$ur tine tjo cnAnnAib 'n-A cimceAtt A^ur 
mónÁn -o'éAnAib rnónA An n^ cnAnnAib pn. Agur -oo 
corhAtf\ti5eAT)An té céite A5 réACAin cia -óíob -oo 
fACAT) A5 CUAfCUgAT) nA tiwife, A^ur ^5 péACAin 
An nAbA'OAn nA ném ceAtmrA. 1 1f mife n^óAr/ > ^n 
ttÍAet T)úin. T)o cuait) HlA.et *Óúm Aknnpn, Aguf tdo 
cuAncmg A^n inif, Aguf ní fuAin Aon-ní*ó -o'otc mnci ; 
Agur -o'iteA*OAn a fÁit *oo nA héAnAib, A^uf tu^A-OAn 
ém eite *óíob irceAó 1 n-A gcunAó teó. 48 An téigteoif\ 5- Ae '° eA t-AC. 

Ufí LÁ ^siif cpí tioi"óóe *óóib a\i muif\ 'n-a 'ói-Ai'ó 
fin. 1T)AiT)in -An cpe-Af Lde •o'xHfuge.A'OAf mif rhóp 
eile. 5 A1tirhe ^c ^ c-Atatii. tn^p c-ánsxvoan 50 cf^ig 
n-A timfe, -oo conncxvoAp Ainrhi'óe mf &n mif mA|\ 
bei'óeA'ó e-Aó. Coj\a con -aip, ^5«r w^ne se^upa 
g-Afb-A, -Agtif t>A rhóf\ x\n páilxe T)o t>í «ai^e *óóib ; -oo 
t>í fé 45 téimni5 'n-a tDpAX)n^ife, ói|\ b^ mi-an ieif 
ixvo pém ^suf x\ foi$ce-Aó 'o'ite. "tlí bf\ónvAó -ac-á fé 
pórhxMnn," ap tTl-Ael *Óúm, " cjUAlLAmAOif &p scút 
ó'n mif ." *Oo gní-o ^n nvó fin ; -Aguf map j o , ai|m§ 
,an c-Ainrhi*óe nvo 45 ceióe^-ó, *oo óuAit) fé a\k &r\ 
CfÁig, ^5«f T)0 5^b -A5 coóxMtc na CfvágA te n-A 
wgnib sé-AtvA as^V a 5 CAitearh upc-AjA teó, -a^uf níop 
f-AOitexvo-AjA-jrAn 50 n-eulóc-AiT)íf uxMt). 

X) , iom|VA'0-A|A 1 bpAt) -Annfin, ^s u f *°° Cft> itiif 
rhóf\ péi*ó ti-At-A. T)o c-Aite*vodí\ cpomn, ^gtif t)0 
ctnp T)fioó-ófV\nn &$ ge^m^n -oul <A5 pé^ó^m 
A\y ^n inif. " ílAé-AirmiT) ^jvdon," a\\ T)iúfwi ple, 
u ionnuf 50 T)C-A5-AiíA-fe Liom-jrd tixMp eite 1 n-mif 
«Af bit óuifpe^f ^n cfwm opm. T)o óuxvOAp ,A|VAon 
a$ ^n mif. TDóf\ a tnéxvo ^gtif -a leite<vo, ^iif 
X)0 conncxvaA^ t^itóe rhófi f &X)A, ^gtif top^A <S*óbAl- 
rhó^A e-Aó tiipf 1 ; tné^-o f eóit Unnge 1 tops c|\«*óa 
5-ac eió. Agvif conncAT)^ annfin, póf, bl^of^A 
cnó'ó mó|A, A^uf cnwc rhóttA T)'frui5te^ó íia n-éAT)-Áil 
'o'f-Ás *OAome lorrró^ ^n-^ nx)ixM*ó. X)& ne^g^l teó 
x\n ni^o t>o connc^'OAf ^511^ t>o gt^o'ó^'o^tA a 
mtnnceAF cmca -o'feicfin n<A neite x>o conn- 
CAX>^f, ^swf t)o cu-A*ox\|\ tnte 50 tjiaíi T)eicbipeAó 
ifce-Aó 1 n-A 5cvií\ac. *Oo tv\ó\XtfOA$ be^g-Án ó tíf\, An Léigceoif\ 5^ ei ó e ^Ac. 49 

50 &pACAT)4tt flu^g tnó|\ An ^n muip 45 *oul 6'n wif 
^S u f "°° cuipe^ , o^í\-|v\n a n-eic ^5 |ttt te céile 
c<\p éif ce^ccA 50 j?x\itce na hinfe x)óib. Liu\ite 
loná ^n g^oc 54c eac, A£ftf bv\ iftóft a n^leó A$Uf 
^ n^.M^ Agur <\ b^og^y, 50 5CUv\Ia TTL\el TXnn 
béime<\nnA n<\ n-e^c-láirs aca A^uf ^ac <\ n-oeif\ev\t> 
5 ac mnne *óíob : — " UAb-Mrt teo^c *\n c-e^c 5U\^ ! " 
"UiomÁin te^c ^n OAp^tL *oonn íwtl ! " " Uv\bAi|\ 
te^c <\n cap-alt b^n!" tf, Sé m'e>AC-|\.\ if Uuxice ! " 
11 ttVe<\c-tv\ if v e *M ; F téitii ! " 

tYL\j\ -oo cik\U\tk\|\ tiv\ bftt&tftá fin TMrntigevXT)^ 
teó *\\\ a iToíóeAtl, ói|\ bA -oe<\pb leó 50 mb*\ fiu^§ 
x>o *óev\rhn^ib t>o connc*\TX\|v 

6. 0*5. 1 n-" 1|tif teAttaf tu\ 5^ e>ó1l S e -' XVIII. 

cíioc <mi aiii Cnoc an Á1|\ x\n cnoc úd cuaji, 
^B 50 tá &n b|U\tv\ bu\ix) d.\ g^ifm ; 
A pá*Ofv<MC n^ mbvAc^tt mbÁn, 
tlí 5-An jmc cu5A"ó au c-ainm. 

L<\ T)Á |v<\b-AmA^ if pionn ptait, 

pArm-a éipeann n^\ n-eac fe^n^. 

A^ ^n ^cnoc fo, lion 4 rtóg, 

tlíop b' lon^nAX) teó ce^cc le cemin. 

D 5° An téigteoi|\ "^Ae-óeAl&c. 

t)e&r\ ■oot) , Áitne 'nÁ &r\ gfUAn 
T)o cí -An £iann ^5 ce-Aóc Y ^n teipj; ; 
X)o true CurhxMlt, mnfim -otiic, 
t)ex\nnuige-df fíog^n ^n tifunt x>eif5. 

ponn : — 

Ci^ tú, a be^n, ^fv fionn péin, 

1f pexSjAjA méin Y 1 f -áiUie *oe<\tfc, 

1f binne liom púim t>o £>eóit 

y t)Á a t>puil *oe femm ceoit 50 -oe^D. 

t1ix*rh tlu-A-cjAOt-AC if é m' Awm, 
^nge-Ati -oo j-A|Ab rh-AC tDoLAip *oém. 

AlfVO-j\í ^r^Sj ^ tfl-Att-AÓC Al^, 

T)o tixMf5 mé te UxMlc ™<ac Uném. 

f ionn : — 

Cfiévvo *oo £>eip -oá fe^cnxvó tú, 
tlÁ ceit *oo j\ún onrn <Anoif ; 
An mo com^ince 50 X)\i&t 
5-at)Aitr» tú 1 LÁnri caj\ a cnoip. 

Th^rh : — 

1f é fÁt 1pÁ' *OtU5-Af JTtUAt, 

'S ÚU5 t>ac ^n gn>Ail ^n ^ S né í 
Ctu^fA 1-AnbxMtt, ir ce^nn caic 
Cá &\y ^n X)\:e&\y n^c rriAic n;éirh. 

X)o fiutxAil mé ^n *oorhAn pÁ tní 
'S níon fAgAf ní ^nn nó £tdit, 
llÁn fíne-Ary acz fibre ^n p^nn, 
'S níon ge-átt cni^t nV ^n^cAt ^in Atr téigteoi^ gaetieAUvo. 5 X 

f ionn :— 

Aitneoc*vo tú, a mge^n 65, 
Ap itiac CuítumU, nip clót) péim, 
tló 50 *octncpi"ó Af *oo fs^t, 
ÍIa fe^cc ^CAtA zA 'f^ n t>£éinn. 

tlíAfh : — 

D^fv ^n U\irh fin opc-f^, a £mn, 
If gttAif Unn 50 n-oeipn^Mf bpé^5, 
An pe^p ó' *oci5im-fe 1 tipvVO, 
Utncpt) teif cac ^sup cé<vo. 

ponn : — 

T\Á T)éin-fe lom-AptíÁiT) Af, 

A puilc óÁtf Ap tk\c <\n óip ; 

t1í jruil v\n U\oc fin pÁ'n n^pém 

fL\c t)|:ui§e f fÁt\ tiJTétnn pe^p a ótóit). 

5 e *W 5° &pAC«Miu\p ^5 ce^cc 
An píg-fre^p CAic-cmn C|\uAit)-lÁrh ; 
ttíop be^nntnj Y ni " F urhling xyponn 
Acc t> s iA|Ap cac Cv\p cionn 4 trinÁ. 

Cui|Mtní-o T>eic gcé^-o 'n<\ -óÁtl 
T)o b'peipp titri 1 n-Aimf if ^leóit) ; 
m S níofi ptt ^on ne-c\c *oíot!> z<\]\ aif 
11v\fv tmc le UvMlc m.AC U^eóin. 

T)eic 5cé^*o r^oife^c, *oeic scéwvo Laoc 
Uv\ot> te c-aoí) *o' ája muincip péiti, 
A pÁT)fV\ic *\n cpei-oirh cfAiu\i*ó ! 
1f e^X) ceAfCUij; iu\mn -oo'n £émn. 52 An Léigceoi|\ 5^ e "ó e ^^c. 

1-A|\fiAf Of5^|A cexvo &p jTionn, 
5é|\ X)Oitig tiom é x>'Á Ui<yó, 
"Out t>o ÓOtflflAC xMI U\oic, 
XY\&\\ -co óonn>Aif\c T)ít ^n cfliuug. 

T)o E>ei|\itn cexvo *ouic, a\\ porm, 
'S e^s-Al tiotn *oo tmcim cju't) : 
Bipig, Y beif\ mo fcednnacc le-AC, 
Cuitfinig -oo g^it if *oo gníorh. 

£e<vó ÓÚ15 n-oi^ce, j:e^vó ÓÚ15 IÁ, 
t)í Ati *oíf náfi £Láit -A5 gleic ; 
Ap -oít bit) Y ^p be^An fu-Ain, 
gup cu 1 ^ CaiIc te bu^ix) mo rheic. 

T)'éif &n córhjr<\ic b-A gA|\b ^teic — ■ 
5^1^ c^oince jm' woeae-Ait) *oo , n féinn 
y S x)Á gáip tfiAOit)ce p-á éx\5 fcdilc. 

tli-Afh tluA-c^ot^ó, mó|\ an bé«vo, 
ÍX\A\y X)0 corm^ipc mé<vo x\n ^if\, 
5^b^f nÁife an g^uAit) *óe*\H5, 
1f cuice-Af móft) imeAf5 cáió. 

tX\f tiA fíogn^, T)'éif 5-dó tntc; 
'Sé if mó -oo cui|\ -Af ó-Ác ; 
Af <\n ^cnoc-fA, *o'éif n^\ n^li^yo, 
T)o t)AifC -Ati parm Cnoc x\n Ai|t. 

U\oi te iioisín An téijceoin g^^^^c- 53 

XIX. 

seA-otiA A5us An peAn two. " t)'£éi , oin 50 t>petiT)p*Mnn An eAfSAine £>Ainc "óíob, 
X)'éip é jréin t>á cup onpA Le lAn-cpoi-oe," a\\\>a ^n 
peAp *out) 50 re^pt), " nAó Ai^e bei'óeA'ó An ppópc 
oppA ! CÁ bpuit An ppónc Anoip ? " 

11 Cá A\n ppópc 50 hAin-oeif Anoip A'orhuigim," Apjv\ 
Sé*\xmA } ' acc mÁ cá péin, ni -ouic-fe ip cóip é cÁfAm 
Uotn. 1p *oóca ru\'p *óeinip péin bocún niAtfi. Cia hi 
An fceAn UAfAl út) a rhill cú ? " 

"Scad! fCAT) ! 6 SéA*onA, CAicimíp tiAtnn é tr\&\\ 
t>ocún. t)<Mnj:e<yo-i\\ An eAfSAine *óío£> fo tunc Ap 
£omgioll nÁ cnÁccjrAifi coi-óce te n-éinne beó toá 
rru\|\t> Ap An mAn^At) fo acá *oeuncA a§ac pém A$up 
A^Atn-fA lé óéite." 

"t)ío*ó -oo coingiotl a^ac A^up pÁilce," AffA 
SévVoriA. ík Je^tAim *ouic nÁ puil Aon fonn opm- 
fA cpÁcc Aip te h-é1nne , . 1p ArhtAi*ó £>í eA^LA opm 
50 mt)QicpeÁ a$ CAiDipeÁit le T)tnne éigin tr»Ap JeAll 
Aip. Acc rriA cá "oúit a^ac pinn ApAon *oo CoimeÁT) 
púin Aip, cÁim-pe tAn-cpApDA.''' 

"O'imcig An peAp -out) puAp A$up cpom pé píop 
1 n-Aice nA CACAOipeAó, Agup te nóp-oóig a tÁirhe 
-oeipe "óein pé pÁmne Ap An T)CAtAm 'nA cimceAll, 
Aguf cug SéA-onA pAOi n-oeAjAA gup éipig, Af An Áic 
"nAp cinrmt An óp-oóg *oo'n caIaíti, $aI triAp g^l 54 An téigtepift 5 Ae:ioe< * l "< N6 - 

cement), agur gun -óein An órvoós nian a\\ an 
■ocalarh man 'óeunpat) bion -oeans lanamn. *Oéi|M$ 
fé annram a^ur* -óein p é ruar ^F ^ n nieAtbóig a^uf 
•óein pe jráinne 'na timceatt an An bjrala, a^uv 
catnip An $AÍ ceútma An An bpala, a^tif -o'pAn An 
fian ceu"ona } nA xnait) ain. An fait) *oo bí fé An a 
cpomat), tu5 Séa*ona peucamc geun an an eanball, 
mjap bj córntfiorri ■ aige. Connate fe amtnc 'na bán^ 
tonga món faT>a cam téaganca ^5«r D10 F tiirhé 
uipne, ^S u f í *°^ fíon-carap vém Anonn Y analU, 
anonn *f anall, man bei-óeat) báfin eanbaitl caic 
agur é as patue An lute. 

'"Dan f?iax) ! a bneanaig." anr-a Séa*ona 1 n-a Aig- 
nea*o £étn, " má bíonn cocaf onu ná bei*ó T)ít mgne 

Corn rnait ir *oá tavbeóna-ó S^a-oíia, tóg an jreap 
■oub A: ceann .aguf "o'féúó ré ain. "Seacam an 10115a 
fain," an feifean, 'te beagta 50 mbainj:ea*ú fí an 
cocar* 'Oioc-fa agur 50 5cuinj:ea-ó fí ceinnear 1 
n-iona*o an cocaif one 1mcig ruar anoir agur 
Airpfug: ^n cacaoin^' 

"O'imtig Séa-ona f u 4f ^5 a f 1 f é ^ 1 5° cneatánaó. 
Cinn ré lám 50 baiciUi*óe tnnne, agur má ctnn, fiút) 
teif í com é4fói#ti agur do S T 4 * r iArh ^P tuip fe 
lárh an an mealbóig/ aguf, ní cúifge a cmn 'ná 
conning p Anonn 'r anall t?á'n bj?ata. 'O'reuc fé 
art an bjrean n-pub. 4Í '! :* "ouwe uavaiI," an feifean, 
"cáim ana-bui-óeac -oíoc ! , Ó ! Ó ! Ó ! 50 mbuat>ai*ó 
X)]A 50 nánx> teac, agujra mátatn beanntngce ! ,J 

Oit>e! a X)aotne >m^a|\ann a^ur* tn'AtiAm^! óom An léigceoin 5aet>eaLdC. 55 

lust ^suf cimi5 -An pocal jwm Af beul Séa-ona, 
•o^tfuig an pea^ -oub. Ú05 fé fuaf a t)á táirrt óom 
náfvo leif na naToapcaib. Úáinis lafaip gopm ^f a 
fúitib. Do jMnnc an c\\úb. D'éif\ig an c-eafibatl, -oo 
fin an lonjja a^uf cuin fé ana-bmn af map cuifipea-ó 
teorhan buite. Do topntng ^n búip pn té *onann- 
cugat) a^uf *°° ^opf agur -oo neancwg tnppe, ^un 
epic an c-úpláp, 5Uf cpit ^n cig, gun epic ^n rliab 
món-cimceaU. t1uain connaic Séa*ona ^n c-atnugat) 
-A5UP nuaip aif\ig f é Fuaim ^5 U T neapc na búipe fin 
^5 boppat) a^uf a$ ájvougat), *oo *óein ^n cig balla- 
báipín 'n^ cimceall, cáimg rsamall op corhain 4 fút 
a^uf T)0 tuic fé 'na cnapán ap an úpláp $an aicne 
§an úflabpa. 

séADruA. XX. 

Hum ón mtiAOi uasaiI rós ní doóaucaij; 
50 dcí sa5^kc 615m. 

& ACaMja ttó-onópaig, 

Do Jlacaf ban licip t>'4 bpuitim Fó-bui*úeac, aguf 
póf nó-lúcgáipeac cné n-a clumpn 50 nT)eacait) an 
1TláigifCip Campa Cógan ftán 50 héipinn. J 1 * ^ 10 ' 
acá X>&$ tian ^ó-aitgeánn ionnuf nac -ocuigim inónán 
aifce, aóc an c-aonpunc fin arhám beanaf te n-a 
X)ul ^o Viéifunn. 5ui*Dim fib (má'p éi-oin Ub) ^ac 56 An téigfceoin 5- Ae * eA ^ A ^- 

minfgé-AtA t>'á rnbe«Ati<\nn té Cúige^t) tlt^vo *o f\\§- 
X)S\l -A^uf a gcun óugAinn ^uf cm if beó nó if rru\nb 
X)^ n-UvAiflib, ^guf cionnuf ^c^ Uíf\ óon^ilt, ^guf cá 
nion<vo 1 n-A|\ fag-aib Bógan 5^0 muinipion r>'Á paib 
teif, óin ní tiéi*oin gup gab cní*o Op Con.Aitt a\\ £e*vú 
na cípe, má azáw Sacjwi-Aig nó AlbariAtg mnce; 
^5«f map ftn -o^ tvoóig, rrí ^115 a cui*o fcóiunf *\f 
^n cíp ; -Acc $ibé root) 4f\ ^ •ocui^p'ó fib fin, cuif\i*ó 
fgéAtA cu^Ainn T)o t^oib mo rhic éfiftt. T)o b-A rhait 
tiompa tné jréin ^guf eipeAn *oo beit 1 nBijurm x>Á 
&j?á$caoi 5té-Af lomcubait) -óúinn ; -Agiíf rrí Ua p«t^i|\ 
■oúinn cuaijum rhíojrA nó pé peaócrhdine t>o beit 
•o'-aimpp ^s^inn lé 5AÓ ní*ó *oo be.Anpyó tmn 
•00 féi'óiwg-A'ó ni*ó-jrA-lUAice 'ná x>o t^íMX^AmAo^. 
tTle-Af-Aim r\Ac figim a teap na neitefin t)o taobxvú 
piú ní*ó-f d-rhó. 

1 tobán, 16 Sepcembeft, 1642. X)o ou^tdbaip 
péin, *OAn rmóig, báf 1aj\Ia Cípe Óon^itl. 

nós rri *óocaruai5 bxMti-Céite 

eojAin tiuAit) taf néiU do sgníot). •An téigteoijv g^e-be^Lac. 57 XXI. 

seArrouine as LAt>Amc 50 utiom uaiu 
UAíicuisneAC ajus 50 neAriictmiArmAc 
AU rhnÁit) 05A. 

Pj\e-atK\nn -anu>Af 50 jtuxVOivac poórh^ 

Se^nDUine fu^nac 'f fruxvaAC nnfie jmoi, 

A ttaill a|a tu.\f5AX), Y tu^f &nÁ\l Aip, 

DjtAinn if T)UAf -Ap j?tUAiT> -a cn^rha. 

t)u*ó "óeineoil ^n p.vóAf\c 50 -oeirhin •oo'n óúi|\c é, 

Ap tiójvo v\a CAi-ót>fe im'éifceAóc -outline fé: — 

T)ocdn if T)íogt>^it if fíon-cnÁt) cléib 0]\c, 

A toice, lé mí-fcÁiT), a fiot-gá"^, 'f -oéipce, 

1f *oóig n^c ion5tiA*ó luige n^ spéine, 

'S póf 5-AÓ cutMifC *o , Áp imtig ^n éipinn ; 

ttl^n rhe^t $ac ce^fc, s^n pe-Aóc, s^n *otígea*ó 

'S^inn, 
A|A mtXA t>í ble-óóc 5001 U\cc s^n taog ^Ainn ; 
'S -oá 'oza^a'ó níof mó *oo rhóp-fgniof cíoncd, 
'S 5 ac pMfion *oá nu*vóACC ^n TTIófi 'p ^n Site, 
A toice 5^n cníc, nac cuirhm té zÁmzfá, 
Otc^ -an cfíot^Ai'ó T)AOine ó' *oc^n5Aif. 
5^n pocat té mAOi*óe^rh ^5 *oo fmpin stvántiA, 
Acc top^i*óe 5^n bpíg, tucc mín if mÁta, 
1f -Aitrn-o *oúinne &n fúmxM^e if -AtxMn *ouic, 
5^n c-ajtai-o, 5^n ctú, 5>An cut, $an -Ai^eA-o, 
1 t1a teibme tu\c s^n ci-att, 5-An rhún*vó, §8 ^n léigceoi[\ Sa^^^^^- 

5^r» menoip, g^n mi4f, 54n biAt), 5411 4rmU\nn, 
5^n £4ice x\p a gab-al, Y x\ *ófom 5^n cóca, 
54*0 4f\ 4 com, 'f a bdrm 5-án bf\ó54. 
c- Cpei-oiTD-^e, -a úAOine, uá nT)íoU;40i 4^ 40114c, . 
Cife4n Y 4 rh4om, -o'éif íoc 5^0 é.itirii, 
T)4|i cót4rm mó n4rhx\t), bu*ó t)íce4tt mó|\ pó 
poc4 m4it *oige té tV£uigle4c T/£u4f54ilc. 
TI4Ó tnóf\ 4ti Cxvób4cc, 'f&n S^ eo "° 1 P *o4ome. 
Uf\o*04ifte 'o-o' fó^c 54n bó 54n cao|a^, 
tXJCtAlt^jp' b^Ó54lb 'f CtÓC4 fío-04 pfl£ ; 
'S ci4pf út|\ poc4 45 54b4it n& 5401 t.e, 

X>4U41|\ 4t1 f40g4l 50 télf 10*0' CxMT)bfe, 

/Oob' 4itni*ó *o^m pém cú CAOb té coix>p -0^45. 
If /oe4C4i|i Uom lAbxMpc -oo torn, 'f.ffffléi^ t>&m, 
1f pvoa *oo -ópom 5411 OAbxMf\ ó'n léme, 
If.cojA T)f\oc-'óuirie t>o tuispexvó 'r\& g4*ó cú 
'S J?e4b4f *oo |\up4i*óe le*o' muinciUit)e c4imbfuc. 
U4 c4nf4f-.-f40t\ cum fp^o*o *oot)' b4pc4. 
/5 c4 ; bpof -oo'n Cf40g4t nac stays bí 4t)' 

£eice4tm 4n cíp Of\c p|\4innfit)e, -f p4inwi , óe t/ 

'S cette4nn n^ t4íminní 5f\ío|\A 'p 5^54, 

Ait|\if 4f\ bójvo nó J neof4*o péin é, 

An pvo4 n4p ól cú -oeóp tco' béite? 

A conr^ptAig bocc n4 gcof $4n lonnl^t). 

T)oó4]\ ■oo-o' cofip te Bucks 54m 4rml4rm. 

if pupu^, *D4n tiom, •oo-o' cut beit C4i*óbpe4c, 

Conn4fc tern' fúit 4n cúit 'íia Luige-Atin cú, , 

gA^b.'tiA mín, ní ftnce4|A púc 4nn, 

t)4pfA4C r\Á Uon *o'^|\ fníom té cúipne, An téigceoi|\ 5-Ae*óe<\tAC. 59 

Acc triACA na fmupc 5^\n cuilc, s^n clú-o^t), 
"Oe^lb 5>dn Un*o, 5^n ptuiT), s^n fúf-A, 
1 5CÚ1I X)otÁm 5^n <<vic cum pui-óe ^nn, 
Acc fúgA fioUÁin if p-Áf5A*ó 'níor ^\nn, 
pi^-ÓAiie 'ceacc 50 pnaf 5-An óuímfe 
'S pi^n n-A gce^fc xMp cp^fn^ fspíobca, 
t^5 1 n-A -ópotTi, Y n^ 5v\bU\ 'Lúb<vó 
'S cl4i5e<\pnac "oonn 50 cpom 45 cúiptin^. 

cilmu aíi rheAt)Om oiúce. XXII. 

caú ai1x éminn 1omcúfv\ ííluncpóf, x>o Ó4it fé ^n c-e^|\Aó Armjw' 
caob a x)cuai*ó 45 neaf\cugA*ó a 4ipm jréin, ^5 U T 
cámic na gójvoonaig x>Á gcomójtA'ó, ^suf rnóprh^on 
Jófoon, m^c m^fcuif tlunclí, ^uf ^ b'jreinfvoe 
1AX). V^ n ^ m r 111 cÁmic 4f\m tia Corh-Aifle Atb-an 4f 
an caob >a troe-Af, ^suf cÁmic ÍTIx\c Comnig ^sup a 
x\f\m péin ó tjváig fe*f teó*óúif ^sur an oijun a 
•octuMt). * If é ní -oo finne ÍTI^c Coining pern A^uy 
a rhuincif x>ut -o'ionnftnge Ainrn n^ p^nU\irneince 
^5 u f & V OCA ^ ^ t>fir e ^*° ^t 1 ttltmcnóf ^gtif <ap ^nm 
^n fíog. U^pta 45 Alx 6ifAinn tTltincfóf ^siif ^m 
an fiíog 'mAti xmti fin ^stif móprhAon 5°^°°™ ^E U V A 
rhAtfttJAg ^5«f a fluAg coife. Cámic Hv\c<\ni4t 
gófvoon ó'n bf?Of\4ipe cuca ^S u f cu 5 f^éAt^ *óóib 60 An téigteoin ^e-óeAlAó. 

50 fVAb-A -An nÁrhAi*o 1 ng-an *oóib ; mancac rnait an 
j?ean rin, lÁrh £uilce-AC Atar-AC ; an gótvoondó C^oc 
Ainm ette t>ó. 

X)o cóinige<yó c-dtA gtéAfc^ stAn-AnmaóA 5^e*óe^t 
^n córh^in a n-eAr<Mn<vo Aguf cti5<vó an Lárh -óeAf 
t)o'n tfi^ncflu^g gtoinn-rhe-An 5 ó r"0° n ^c ^guf x>Á món- 
rh^on, ^sur raúnxvó cuinp -an c&t& 'oo'n rhancuf 
tiiean rhófvóÁLAC íttuncnór ; ^gun 5<*b<Af Si« Al-Afo^n 
^nnvoe^ns éct-rhinic .1. m-AC catm-A cun-AncA CottA 
Ciocaig tfnc 5 10l -LA-e-árbtii5 ™ 1C CoILa rhic AlAfoain 
rhic Coin C^tÁn-Aig, LÁrh cté an ainm cui^e £Á óórhain 
Láiriie *oeire na nárh<vo. Agup an mbeit 'o'Alar'oan 
ag cónug<vó a rhuincine, uinic -otnne uajmI ó'n rhón- 
rhaon te ceaccaineacc cuige a^ur -oo Labain 'j\* n 
bj:oinm-re : 

'"Oo cuaLAman, a tflic XÍorhn-Aitt, 50 naba cóirh- 
óeangat agur cana^on a*ó ^5 Án rinreafiAib ne céile, 
a^ur nán buaile*voan btntle 1 n-agait> a céile, ^ibé 
an biot ceannanc -oo bia*ó itnn an cui*o eile 
•o'Atbanóaib agur ia*o, astir nán rhó ctú cnua-oála 
an t|Ae^t)xMb eite 'ná onta. An an At)t!)A\n ftn, 
•o'atnua'óa'ú aví cóirhóeansait but) rhian team a 
corhatnat) T)'fágbáil uaib-re asur if í rin malainc 
coirfueat) an céat) tá "oom' feinbíf *oom' níg 
faogatca — if é rin mo fluag coire péin x>o gabáil 
óusat), ^5«r *°° 6oif i*óte-fe t)o cun cu^am." 

X)o ninneat) 50 liaclarh te hAlar -oan mac Colla 
^n ní fin : -oo ctnn -oeicneaban a^ur ceitne picit) 
^ionnfuige mónrhaoin 5ón*oón t)o n^ fe-An-f-Aig- 
•oiúiníb ^n n-A n'oe^nb^'ó 50 mmic 1 món-*óocn.\ib An téigceoip 5^ eióe ^ Aé - ^i 

i n-tom<vo "o'Áiab ; A^uf cÁinic cuige 'nA n-Áic pn 
cní céAT) coip-óe -no rhtnncin ©05^15 nA 5^°ite Agur 
Saaca t)AtSAi*ó Agur t)nÁige An TÍlAÓAine, nÁn cleAcc 
cumAif5 iia cnuAit>e, corhlAnn nÁ cofiAnn cneAÚAn- 
§Af\b cncoA. Acc sénb' olc T)'AlApoAf\ av\ rhAtAinc 
pn, j:Á rruAic p'Á rhuinnn í, óin ní f\AbAT)An 1 mbUÁf\ nÁ 
1 pseinmir pArh jtá fAOine t>óib 'nÁ é ; *OAn leó tiaó 
fUMfc *oo cúfAm An fiiAncpUiAg m\ ngón-oonAó acc 
a beic A5 ceArAnsAin tia scoip-úeAt) ó'n uile 
concAbAinc. 

lomtúrA AlApoAin, CAinnseAr a riunnceAn awac 
^ SAttjvóA 1 n-A -QCAnUvoAn Agur níop con^Aib Aige 
x>Á gnÁc-riunnuin péin aóc *oetcneAbAn Agur -oá pci*o 
•o'Á -óAOinib UAirle ; Aguf cuinir cínseAn a\\ pciT) 
-oíob fin 'f An cé^*o p-AngA A^ur cúi^eAn An pciD 
'pw nAti^A •óéií>eAnAó "úíob, Agur -oo tAnfuung a cní 
céAT) cotp-óe 5óp"Oonv\c 'na meAt>ón, A^ur *oo glUAir 
fém nómpA. Agur ir iat) -OAOine cÁnU\ a\\ a scórhAin 
néipmeinc tigeAnnA VabAin, x>AOine cnéAti-Ailte 
•oéAncA Agur -oAOine «Airle Leót)úir 1 sctn-oeACC a 
céile. 

Do tionnrsAin conAnn r\A cnot)A, ArhAit ir snÁt 
Y^n uile, rhACAine, Aguf níon riiAit a jrutAtis r tn aj; 
n^ coip"ócib *oo bí 1 n-oiAi*ó AlApoAin tfnc CoLU, óin 
ní cUnnjreAT) cuit) xríob ponnrA fAig-oe nó jreAT) 
peilétn nAó -oeAnAt) cnomAt) cinn nó lomnAtt Aipoin. 
1f é j:Á copiAfh ■o'AtApoAn An UAin pn, a$ imceAcu 
1 n*oiAit) a cúil, Ag pnéi*oeAt> a lÁirhe An a trmman, 
mifneAó rhAit Aguf mÁinfeÁil AtlArh x>o -óéAnAfh, 
Agvif 5An *ofei*óm as á *t)AOinit> uAifte t>á -óéAnAfh §2 An téigteoif 5^e*óe^tAc. 

acz aj^ consult a sctn-oeaccá 'tiú n-offoog-A'ó tió ^uf 
fAfUJig ohjva. T)ob' -Aicrnt) TXArh "o^oine -oo pinne 
rrvAfitiat) a\\ n^ coifit)tit» gojvoonacA, x> y Á 500115^1 1 ó 
t>pife^*ó *oo gabÁil. íY\a$ *oo Connate -Ati nÁtíuM-o au 
ní-fe, *ó'éi rhge <voAfi a n-tonnftnge ^suf An c-AfÁlc 

T)0 t^t)A1|AC. U«5 ALAfO-A^ OfVOtlgxVÓ .1. -Atl S^WÓA Af ^F 

tpiAtUvo^fi poirhe fin *oo tAX)A\$z o\\\\a, ^5«f can^f 
of|\A jmcm fin te pícíb A^uf te f\Aigx)il>. T)o t>Át)>Af 
*yg -oéAnArh m^bc^ optA -ap 5^c c^o£> -oo'n g*xpivó<v 
[ful] mÁ puAip ^n cui-oeAccA ifce^ó ^rm. *Oo &jtip 
cloi"óex\rh AtAfOAip, ^uf £UAip fé cloi-óearh eite 
'n a -tái rh ^sup ní jVdib cuirhne -Aige péin cia cu^ x)ó 
é* acc *o^oine ^5 c*\£>Aif\c bAfu\rhtA 5ujVt> é a clMrtiAin 
XY\ac 'ÓÁi'úe Áxnv n<s Cfoife cu$ T)ó a cloi-úe^ui 
péin, ^sur *oo tuic ÍTI^c'ÓÁi'óe Y^ n uAip f in > Agttf 
peAjvoofvcA 111^5 Ao"óa, ^suf -OAome u^ifte m^ice 
eite tr\Á T)op^f Ati gAf\jvó.A, -oo tM ^5 j?An^rhAin 
fve tiALApMp T)0 cup ifce-Aó fompa. Aguf a$ ti-out 

-o'At^fOAíA ifce^ó Y^ n S^w ^ ^ 6ui r s^ é ^r tpo-o^ 

.\|A a f Ait) ifdg ^nn -oo CAbxM^c |AeiU|?e *oo'n rhuincip 
*oo £>í Atnuig -Aguf pÁ T)íot> ílAgnAlt m^c TDomn^iU 
rmc AongtHf tí)uilig rhrc Ce-Ati-Ain. tlí teigim to\\m 
ax\ toeA^Án f o *oo cuf\ f íof x>'Á gniorh-Apt^ifc : 

XtopÁlA *óó a beit a\k f lubAt 1 me-áf5 v\a n^otvoon^c 
(^SUf ní tiionAnn cao£> -oo'n g-Afvtvó^ ^uf ^f %aX) yé 
^S^f At1 ctiiT) eile *oo 'ó-AOinití uAifte At^fo^if -oo 
t>í ime^f5 riA ngó^'OonAC aj\ fiubAt) nó 511^ rhotuig 
fé -An cé^p>A|A *oo cu|A mi n^ flinneÁn^ib AMge. T)o 
lompoig a ^gdix) |\e n-A nÁrhAi*o. T)o bí a ctoi-óe^rh 
'mÁ t)|\ÁgAM*o ^guf f5idt ^tt a LÁirh clé ^suf gunnA A*n Léigceoip 5^ex)e^l^c. 63 

glAice W lÁirh *óeif . Do ctnf\ p é ^n sunn^ piú 4£up 
-co pc-AT)A*oAp cui*oe*.\cc *oo lucc píce^x) *oo bí 'na 
•óiAit>, rriAp Cv\|Alv\ ptige óurhang pómpA. teip pm ní 
jvaoa x>uine -o'Á cui*oeAóc péin *° W 'na t)i*M , ó 5^n 
T)ul poirhe. Do bí nu\|\l>^t) aug ^5 luce bog.vó '5Á 
•óeutiArh ^p tta coipit)tib ^OP* 0011 ^^- 'TTI^n ^m 
pm c^pl^ xr'piofv bog<\ a beit 45 piot pe^c^*o *\p 
1l<\gn4ll a^up é ^5 cu|\ f&v&e&o <s\\ jóp* 0011 ^ 1 ^ cu 5 
púil c^p a giu\t4tnn ^sup *oo conru\ic &r\ ptnpe^c T)o 
Ouip U Agnail an luóc na bpíce«vó -Agtip "o'lompoig 
a lÁrh on bpean *oo bí poirhe, *oo peól a f\Mge«vo aj\ 
ítdgnaU, *oo buail 'p^ n peinceall, *oo cinn *oopn 
■oí Atnac <\p an bpeifvceall eile. Omnpin t>o pgaoil 
U^gnall an c-uncan A$up ní ap pe.\n Áii boga. 
Ueil^ip <\r\ 5unn<\ uat)a agup cuipip U\iri 1 gceann a 
cloi*oirh. Do bí a P£iAt 1 bpAT) uaT) attiac T)\\ 
im*oí*oeAn Ap pícib. Uug lAppAit) *o'Á cloi*óeArh A^uf 
ní cÁmic letp, óipv *oo juoc An cniop cimóeAll leip A$up 
ní tÁmic An cloi*óeArti ArriAC. Uug An -oanA peAóc 
Agup ní cÁmic. U115 ^n cneAp peAóc, A5 leAgAt) lÁirhe 
n& pséice yS n-A ApgAill a\\ tnuAill ^\n cloi*óirh, Agup 
cu^at) AtriAc é. Qtte&'ó "°° ctnneAt) CÚ15 píce it)ip 
*sn cíoc^vgup An pmei^ Ann leip Ati bpoLrfmgAt) 
pin, acc ni p^b^ oplAó ^p -ooimne 1 n-^on ^Uvó x>'S 
n-oe^t^A-o^p -Aipv ^nnpom. Seat ^p ^n peót poin ^5 
ge^ppAX) pice^t) ^sup ^n rhéi-o -oo cupc^oi 1 p^p n^ 
p^éice *óíob. Do c^p pé a *ópuim pip x\n ns^pjvó^ *oo 
cutn a coifheAT)^, ^S u f *° ^ 1 ^5 •oeutiAtii imte^cc^ >A|t 
éigm •o'ionnp-Aige ^n -oofiuip. Do bí tuóc noi bpíce<vó 
^$ T)ut 1 n-é^X)^n^cc *mja, ó'n irié^-o "oo bí 45 Á 64 An téigceoi|\ '^Ae'óeAlAó. 

nseapfiat) t)íob, acc aon f edft t>o bí *oá tuapsam 50 
tidffumcA lomapcac; -oap teif av\ bpe^p pn 50 ^coirh- 
éa*oj:at) a pice gan geapfuvó, a^uf 50 T)ctncpeat) 4 
fean corhtainn leif . X)o bí Ragnall ag eipceacc |\e 
nAtafoap ^5 gabáil -oo bata aj\ jofvooncaib páolcaf 
an tárhaig t)o bá*oap *oo -óetmarh *oo tabaipc |\eitípe 
t>ó jréin ap an iona*ó 1 n-a naib, acc -oo bí f é 45 ctuatl 
50 *oo|\uf av\ gajifvóa céim ap óéim, a^uf an uaip t>o 
f aoit beit 1 ngafA -oo'n *oo]Uif, 015 téim a^*o atlarh ó 
fean na píce, a^uf 015 a cut t)ó a^tif agait) ap an 
•oopuf, agup *oo cnom a óeann. teanaif pean na 
píce é ^up cfom a ceann péin paoi an -oonuf . T)o bí 
Atafoan '\>av\ ^ 1 !* f 1í1 ^ ^ bpeitearh ^5«f cug btntle 
•o'pon na píce, aguf $én b'attarh -oo cum lompóit) 
a^íf , if eat) capla ceann an ógtáig *oo buatat) pá na 
niof5at)ait> ap Ragnatl ó'n buitte C115 Alafoan t)ó. 
Cuiceaf a copp Y^ n 'oojuif ^5«r ^ ceann 'fan 
gaptvó-a- Ap n*oíttgeat) a -úpoma -oo Ragnalt, asuf 
ap n-arhafic y r\A tnait) ap an -oofuf, ag fin map 
óonnaifc a compánac. T)o seappat) an cfaigeat) 
too bí 1 Ragnall a^uf cugat) af í a^uf pjaijv a teanga 
50 mait aguf cnmaf tabpa, ní náj\ faoit. 

Do b^unufoa a pat) nac 50 cím-T)íorhaoin T)o 
bá"oap an cuid eile •o'afun av\ jiíog y \*At\ uaip f in í 
.1. mapctif mea|A me^nmn^c mifneaó-rhón tTluncpof 
agtif mónrhaon cnót)a cunanca ^afoa galanca £aif- 
geartiait g^" 0011 ? 5° n "^ «^f 11 ^ ,flA f^npat), aguf An 
cum eite -oo'n -otwnns t)ána t)áfaccatg 'Óorhnattaig, 
aguf T)o ? n ftéim fún-btnnb fo-catma feacc-aigeanc. 
aig RAgnatlAig; acc cugfa-o 1 n-agait) a nárhat) 50 nAnnAóCA unnAncA, £An uAtfiAn, ^ati iineA^tA btnlte 
nÁ unóAin. A^ur cÁnlA *oo fhuncnór, a nsemineÁl, 
50 fUAbA ne n-A ftUAg, Agur é aj\ ajvo cnmc A^ur t>o 
óonnAinc An guAfAcc A^ur ^n 5ÁbA*ó 1 n-A jtAbA 
AlAr*OAn A^ur ir é ní -oo nmne, *oo téi$ stAOt) mófi 
Af, A5 bnornugA*ó tiA n-UAfAl A^uf aíi crlUAig -oo bí 
1 n-Áic éirceACCA *oó, A^ur 1 T e ^"ó AT)u£>Ainc; a 1p 
món ^n nÁine *óúinn An c-Aon -oume a$ CAbAinc áp 
5CU1 *óínn "oo gnÁt, mAn bnirceAn &\\ An mte nAtfiAfo 
nótfiAinn ; A5 pn AtAfOAn ^n bneic btuvóA An ah 
rhumcin *oo bí ór a óóííiaih péin -oo'n caú, A^uf 
cu5Ait)-re An A'obAnrA 50 gteufOA sno-o-AtlArh.'' 
X)o jrneAsnAt) 50 jruineAóAin An £ó5ju\ rin ó'n Ánt)- 
geimneÁl, lonnur nAó nAbA mAncAó nÁn teAnn a fÁl 
ne bAfgAill a eic nÁ coiffóe nÁn cnuAnoig a óéim 50 
CAlcriiAn cnoig-éAfSAit) A^uf 50 fAnncAó ró-lÁtfiAig, 
lonnuf 50 n-oeAóA-OAn imeAfg a nArhA*o -oo'n nuAtAn 
fin, A^ur *oo bnireAt) An riiAtfluAg nA nAtfiAT) 511)1 
ctnneAt) imeAfg nA ^coifi'óeA'ó iat>. 

lomtúfA AtAfOAin, *oo riiocmg *oo rheinge rhóin An 
níog as ceAóc An cúl av\ nei*or imemc *oo bí A5 CAbAinu 
cno*OA X)ó. Annpn *oo ctnn steur An a rhuincin 
x)0 CAnn^ing AtriAC Af An gAnfvóA "oo cum cno*OA, 
Agtif cÁimc mAncAc ó TÍIuncnóf cui^e j:aoi fin. U115 
AtAfOAn a x)AOine Af An gAnn*ÓA, av\ rhéiT) *oo bí 
mfevVómA "óíob ; ^i-óeAT), -oo pÁ^Aib reAóc bpn "óeti^, 
•00 bí buAitce irag, *oo -óAOimb UAirte nÁn petit) 
ceAóc AmAó CAinir An mAnbA*ó -óíob. X)o ctnn gleup 
cno*oA An An 5Cui*oeAóCA Aguf *oo tonnfuig a nÁrfiAit) 
An peAóc CAnAifoe A^uf *oo lonnpuig TTltincnóf An An 

E 66 An téigteoiiv 5^e*óe^tAó. 

tÁirh eite iat), ionnuf gtifv ttnc -An nei-opmeinc fin 
nge^n-A t^bAip, ^5«f ufvriiófi pe^p teó*óúif niA|A ^on 
fiú 'n-A pAn^Ait!). T)o te^n^X) An ^11^15 opjtA 5«|\ 
ceAjwips 1nt)e^|A tloif ^n cuit) t)o te^na ^p -oíob, 
^guf if -aj\ éigm -co cu^it) 1Dac Commg ^f aja eaó, 
a\\ ^CAlt -A X)AOine Agiif -a ctú. 'Oob' iotnt)A Lárh 
ÁtAf-AC *oo *Óorhn^ltcAiD ^tif j ! 1 * 0011 ^ 1 ^ *°o W-- 
'p^n lÁtAif fin, s^n iomfiÁ"ó ^ji a h-e^ngn-Arh ná -a^ 
a n-áfvo-óOfSAfi ; AttiAit A*oei|A ttluncjiof ^5 ce-óóc -aja 
an tÁ 1 n-áic eile, sujtAb ^i^e pém *oo connAic 
^n feife-Af if mó x>o gab mi|Ae -Agtif T)ÁfAcc cmca 50 
mAfvbA'ó -OAOine X)Á X)f&c& fé ^ige £éin r\Á ^5 *otnne 
eite f onfie nó 'n^ Tii^it) ; ^stif jm T>íob tl^CAnieL 
gofvoon Aguf TlAgnAtL 05 m^c At-Afo-Aip tfnc Aongtnf 
tUibjuS ^SUf móprhAOfv gójvoon j:éin, ^gtif cfiiúfi eite, 
5ibé iat>. 1 *ocúf f^rhfAit) cu5-a*ó an aac po Aitc 
éifunn Y^ n tilnvóAin J 645. 

niAll rriAc mumeA^Aij. An téigteoifi 5' A e'óe<AlAó. 67 

XXIII. 
t)AS > Ó1AtttnA , 0A. 

^A\\ fin céi*o pionn -o'ionnftnge avi cobAif, A£Uf *°° 
to^Aib iÁn a *ÓÁ bap leif •oo'n tuf^e ; acc ní mó 
ion3 teAt fUge *°° f Áini 5 ^ n u^t 1 ^ t-éi^ fé An 
r-uifge cfé n-A bAfAib fiof Aguf F° wnif nap 
féAD An t-uifge x>o tAbAifc fif. " X)o beifim-fe mo 
t>|HAtAf, M Ap > OiAfmAi , o, "^un 'oot)' 'óeóin fém x)o 
téi5if tiAic é." *Oo cti<Mt) ponn Af cionn ^n tnf^e 
An At-uAip, Aguf ní mo ionÁ An fAiT) ceuTmA tAimg 
An CAn *oo téig cfé n-A bAfAib é, Af ftnuAineAt) *óó 
Af jfÁinne. Ann fin fo CAff^m^ T)iAfinAiT) OfnAt) 
bocc eA^comtAinn a$ a feicfin fin -oó. "Do beifim- 
fe mo bjuAtAH 1 bpiA*onAife nVAfm/' T)o páró OfgAf, 
"mmu t)CU5Aif 1 UiAf An c-uifge pioc, a £inn, nAC 
bfÁgfAit) An cuIac fo acc cufA nó mife. *0'fitl 
pionn An cfeAf f eAcc aja An cobAf T)o bitin An corh- 
\\&w fin *oo funne Of^Af teif, A^uf tug An c-uifge 

fif 50 TDlAHmAIT) A^Uf A5 CeACC T)0 tÁCAIf *oó fo 

f^Af An c-AnAtn fé cotAinn *OiAftriA*OA. Annfin \\o 
tósbAT)^ An -Ofong fin -o'pAnnAib éifieAnn *oo bi 
•oo tÁCAif c^í Cfom-gÁftA ÁX)bAtrhófA óf ájvo Ag 
CAOineA*ó 'ÓiAf mAT)A tlí T)uibne, A^uf *o'f éAó Of^Af 
50 pocrhAf pe^f^Aó <5f £ionn, Aguf ip é \\o \\Á\v } 
50 mbAX) rhó An fgeite 'OiAftnAiT) *oo beic mAfb 
ionÁ eifeAn, A^uf 51^ óAiUeA"OAf piAnnA éipeAnn a 
Scvnns caca *o'á toif^. 

uótttngeAcu ^iARmADA ajvis gnÁirme. 68 An téigteoip 5^et)e4tAc. 

XXIV. 

uuAtiAS5t)Ait ar ipneAtin. 

ipf\e<Ann ; ^guf a rhe^f íiaó jruit ^nn acc f^ge 5^c^ 
ftti^ig, ^5«f con-Ai|A ^Ac^ c&t&, -Aguf f^on ^aca 

tU^t-Aip, ^5Uf COp 5AÓA CpO"OA, ^Stlf CAt-dlfA 5^ÓA 

combtiocc^ A^uf icmxvo s&ca tnombUAitxe, ^suf 
lon5po|AC 5AÓA UvojVAirm, A^uf UAirh it-pMfCAó gx\óA 
u-áit-béAtcxMf, ^5«f ÁfurhAg 5-aca turnpe^nA, Aguf 
*oúi|A-te-Aó -ouxMbfe-Aó 'oao^-'óáI^c s^óa -oe^rhxMn ; Áic 
i bpuit s^ifvb-e^s^ gl-Af -o*óa|\ sti^t-Aigce^o ^p e^nnAó 
5foiT)íiie-A|A 5te^nn - f úite-Aó, -A^uf T^ong - btnt)eAn 
•óotxMrh •ooi-exvofWiA *úánA X)íf5ip t)úfi-c|\oi'óeAC ; Lán 
■o'Anpvó Aige^ncA Aguf t)0 pAbAfACA p 01 -*^ ™^ 1 ^ ^ n 
-oo fUAtntiA'ó A^uf *oo f tntin-gjAíof, USn -o'fíoc agur 
T)^ e^|A5-ltiinne Lán T)0 cucac ^511^ *oo con^AX) ; ,45 
poíAlof5^T) ^oipne, A^uf a$ cpAfg^ipc cpoc, -Agtir ^5 
te-A-ofuvú Laoó, -Aguf ^5 cne^p-goin cufuvó, Aguf 45 
inAfibAT) mítexvó, 45 up A5 cotUvó c^ob, -Aguf ^5 ciopp- 
X)At> copp, Agur &$ b|\iocc-r5ot<vó batt; áic 1 bpmt 
ftrmit-ceo -Aguf fmé^ói-oe cúctfiAjiA ceine-Ai') \\é 
Caóca*ó, ^suf fgolb-g^ot r501t-ge.AH fé f5AnnfiAt), 
A5up lAnnA UorhtA fié teA'opA'ó, A5Uf cuAgA cfomA 
fé cuAHSAin, ^guf UiAitneA*ó tAfAtfiAil fé tof5A*ó, 
<N5«r "oeAngAH *ovnb-*úf\itleAó \\é mAn-goiuvó A5tif 
j\Aig*oe fpuib-gé^tvA fé fAtAt) «Aguf beAfAA btÁit- 
flíobtA bniocc-fAobfiACA |\é beó-tollA*ó bocc-AnAm aMi téigcecnp ^eve^tAC. 69 

^nn ; xSic 1 bpuitit) c^TótipeAnnA Agup Ctfó&dir, A^uf 
At<AiT>e oit)ce J ^S U T AtriAi^e -a^acc-a, -Asup rriA|At!>A 
meiíAt)-Uce, ^uf p-AncAipe polc-rgAcnlte A^ap jrAob- 
coipe fi^b-Apt^, ^guf puAt-A Afi puAi*ofie-At), ^uf poióe 
Ap potuAtfi-Ain ; ^guf ia-o a$ -OfMJ-OAt) ^n -opAnnc, 
^S^f ^5 fpe^tAt) a pplín-ciAb ^S u f ^5 rAO&A*ó a 
fpe^ns-fúl .05 pufuiAit>e ^s u f ^S píop-CApnsAipe n* 
n-otc -Aguf na n-e^fb^x) óíof fié n-a n-imiju; a\\ An 
mbfoinn ngeirhlig n^iAll óíof '5-4 ngpoi-o-pi^n^t) 
^nn. 

1omt)A -Ann pop pioc peAnn, A^up piA"óÁn pAigneÁn, 
-AS ti r nuAttpogAp néAlt, -A^uf pog-Ap-rhuipn Agup pot- 
fom, -Aguf nu^ll-gul niACC^ nAirrmige, a$ pa£>a*ó Agup 
45 |\éAriipAipnéif $aóa onpAipe 4$up 5 A( ^ lomtoÁfóce 
-o'-a mbí ^fv AnmAnnAit) upcfiAt)AC-A ^nn ; ^$up ia*o 
1 n-mne -AigeAncA eipinnill An ,Ápuip impníorhAig-pin 
-o'-a n-oiple-Aó A^up *o\\ n-e-ApAps-Ain, tÁn o'AfiAOit) 
incinne <A5tip "o'iAfgnó inrheA*óónAig Ai^e-Anc^, 4511P 
1AT) T)Ain5eAn *otúic-iA"óc.A pA óoirhtfiiAlt co^Ait), A5 
piAm -Aguf -A5 fo-tuicim teip An "OAopsAp-pluAg 
tToipgifi n*ooi-cineóit n < oe^ffiitdi a 6e J 6!of 50 neApctfi^n 
nentite-Afs, %&n fgít £An CAtarh $An aonnAtDpAT), 
'n-A 5C|tó-ttaAile óurhAins, ^s u V ' n -& t>póifv neimmg 
nÁriixvo -'n-A 'ocimóe-Atl, 50 n*oéini*o t>púipe,AC -Aguf 
cu-Ap comt)UAi*óeAptA cumAif5 T)íoE>; A^uf 50 gcuipiT) 
Ann-fin 1 n*ooigip *óopóA -óonnpuAit) *óu£)-LAppAC T)'-a 
n-únpAipc Agup -o'a n-iomtop5A*ó iat), 50 mbl ce^n- 
*oáiL no ceine X)iax) ^n cojiAinn ceinncige-pm 'n-A 
ce-Apctnt ó^AOó-tAffiAó, Aguf 'n-A fgeirheAkt pge-Arh- 
goitneAó 'n-A -oamceAtl ; 5011 «vó 1-at) ip cuipleAnnA 70 An téigceoip 5 Ae *° eA ^c. 

c&t&, A^uf if At>&^c& A\% T)o tiA tidtim-AnnxMb 
4igtfiéile-fin aw corhgÁifi cumxMfs corh^pc Agttj* 
c^oince, xmi gtv4j:pMrm, A^uy x\n g^ipti-iaóCAc g^it>- 
teAt gt\oix)-éi5ne-Aó óuijut) «Afca, *oo c-djMOi*o na 
cjuiA'o-tifioi'oe tiíof ofijiA pém 1 n-xvótxa -An-f^fCA 
ipHirm ; 50114*0 ap r\& hAt)£)AjtAiE>-rin ^voeip pile 615111 
au fiarm-fo : — 

gion 50 mbixvó r»í*ó beA^ an cei*óm, 

JTuacc nó ce-Af, 1 *ocig ipei|\nn, — 

5ló|A riA rmi-A&Al if a nudt, 

tóp "oo piAtnvó tiA bpe^cc^ó. 

URÍ t)10tl-5A0lte Atl t)A1S. XXV. 
CASAtl ttA SCURAt). 

Ó óonncAT)^ ha 5<\itl s-Aifgexvó -águf CAtmaóc na. 
n5^e*óex\t 45 pif -j 45 pojAtMipc t-A^f-A, Atfi^a náfi 
fAOileA'O-áf, t>a rhé<AlA rnóf\ teó ceaóc x*fi an cti|uip 
tÁngA'o-Af, map ge^lt A|\. -óf f?Á5AT)^íA *oe óuinvó-Ait) tim 
an gCAifte^n, -A5«f aja f tu^g tlí "Óoifm-Aitt Af\ axx 
caoi5 eite 45 5-AftÁit 0|\^ if-x\n 5CÚ1I óuiiuuns 
1 *ocÁf\LA 1 •oce-Annc-A 45 a n-e-Afaáifvoi& 1^*0, 1 mot) 
riAó f Aib fé -A|\ a 5cu.m^f pillexvó x\|\ x\ gcúLAib cum 
aw Át& t&\\ a T)C-Án5A*OA|A 1 -ocofAó, ná lonnjwige -don 
ÁtA eite ó toó éipne ingine t)tnp5 -5 u r ^ n ™uifi mói|t. An léi§teotf JjAetteAtAó, 71 

Ó *oo fioióeADAf ati rUu\g 5 aU - "°'á psofAifc, níop fv.rh 
*oo co-oU\*OAp Ajiif níop meAtimnAó fUi^voAp Af Ati 
oi-óce pti le tmdriiAfi Agtif le ciuueAglA Cinéit 
CoruAitt; óifv da *oeApo Leir n ^ S^IUmd 50 mbtrt 
•ooc^i-oe leó-fAti a n-AOi-oe^vó Af aon LátAif AriiÁifl 
'nÁ a n-oine^c *oo ttpeic Ap. 

T)o gAf) Ati goiOeAjinóin, 114 tiiAfit«yóA, Aguf na 
mAite A'outVfidmdf, ^5 "oéAtiAtfi cotfiAifile ó újttofAó 
oróóe T)ia CéAT>AOin 50 bpeACAó iia mArone Xhá 

TX\|VO^Oín 'O'plOp CvMDé T)0 géAtlA'OAOIf pÁ'fl tl^tlAfAÓC 

ófUiAró *oo t)i aja a gce^nn *oóio. ^up^b í cotfiAipte do 
|\inneA*OAf yS *óeói-ó, ó do foatrij bÁruvó aii tAe 

°rr^.' gttlAlfeAÓC v\p A tl-AgAlt) Af All ÁÍC 1 |IA5A'DAf 

50 muttAó Sí"óe Aot)v\ TMonnjwige iia hAbAtui ór uf 
8o.|v lliuMt), 1 n-Áic nÁf da coruMp óoicóeAtin *oo 
•óAOirnD piArh 50 -orí rin, acc Affirm muru\ -ouéi*oíf 
ctt|\Ai a 6 nó cféin-fnp tAippci 1 "OCAfc SAriifiAró *oo 
pporhAt) ó nific Aguf a mipnig lonntif iiaó 5AT1 pÁt *oo 
bAifceA'ó *o'vMnm Af Af lotiAt) pti T>'ionnfAi$eA'OAfi ap 
ad At>Ainn " CAfÁti n-d $Cufvvó." T)o Oí póf neAfic 
mó|A ^5 4 nspíopugA'ó-pAn óuige *oo'n cop pn .1 
éige^n A^tjf UAtfiAtij $tin < óoi{iceAT)Af 1 n-éinpe^cc 
1 n-A n-Aon-óofp -óunc úÁfAóUAó gup ati AbAinn pá 

tl-A gCOfflAlfl. t)A ifllAtl T>ÚÚjlAÓCAÓ Ldf All "Of U in 5 DA 

coipeAtTAige A$ap bA úéróeAtiAige *óíob 50 mbiró 
1 n-eA a OAi|i-tfieA I ó6fi ah cpttJAig -oo fui'ópi'óe ia-o nvjv 

ge^tl A|t uAtbif Aguf Af AnrjAocuAige nA hAftAim Ajt 
a ^ceAnn Agtif Af imeA$U\ Agtip tiAriiAfi a ninut) *oo 
t)feic ojijv\ Af a gcút. D'|:á5atk\ja a n5«ntiA"ÓA mdfA 
Agtip A n-0(ix>Anáp Agup gAó ni*ó 51 leó, roif biA*ó 72 An téigteoifi gAette-Atao. 

A^uf T>ig A^uf 5^ c ^lé^f eite t>'á pAitt aca. UtiSATKAfi 
Annpm a n-ucc-ti>tuiirme a^ fLigi'ó An gAfAti-f|\otA Ain- 
rhmic fin; Aguf *oo t>í *oe t^eife Aguf x>e tfAéin-neAjAC 
i fpuc riA feAn-At>Ann (AtfiAit bA beA^ t>i), Aguf 
T>'AineótAige n^ T>tunm-teice -ouift-flenrme m&]\ 
conAifi coiccmn *oo tpotn-fttiAg, A^uf jróp *oe "óí- 
neAfic ^SUf 'o'fAon-tAige nA ng^lt, •o'eAf&Ai'ó a 
nstéAfA be^tAt) pern, ^up bÁi'óeA'ó itiomA*o t^á 
tipe-Af Aitt, T)^ tnnÁib, T)'Á n-eACAib A^uf "o'i 5CAiptiti>, 
50 |\U5 cpeAÚAn ^n cffiotA 1 tipiojvoorhAin GAfA 
UtiAit) ia*o, A^uf Af fin fiAf 5111* An mtnp móip. 
Ó conncA*OAt\ tucc An 'OúnAit) An fUiAg A5 éAtót) 
-AttitAi'ó, T>o gAb-ATMfA a$ Á n , oíobftA5A , ó tnA^ if *oéme 
'o'féA'OA'OAF. "Oo pfeA5fA*ó ia*o fm ó'n bpuifimn 
tÁplA 1 *ocofAé A$uf fÁini5 gtjf av\ tnbfWAc aUca^ac. 
T)o gAbAT)Ap a$ cpoi"o cap ceAnn da T>tMnn5e t>A 
*óéi*óeAnAige, 50 sctiAtAf a tjpuAtnAnnA A^tif a 
t>pogAf-tO|\mÁn A^uf a rriAC aUa pÁ nA cpíoóAib 
corhf?oi5fe, 50 tnbA teó 511^ b'é coifineAó A^iif 
zpe&t&n r\A n*oút neAtfi-£Aicp*óe *oo cuaIa-oaf a 
Viuaccaf Aeóip A^uf a p|\-óteite v\a popmAimemce. 
An CAn, cjaa, *oo cuaía Ó T)orhnAiU T)iu£>fVAi5te av\ 
caúa A^uf triAC aIIa n^ niopgAite, 'o'éipiS Af a 
putoAitt pó céA-oóif, Aguf -o'eifugeA-OAjA An ftttAg 50 
huiU'óe. Céit)iT) fiA*o 1 n-A T)Cf\eAlrhAi£> c|aot)a 50 
cinneAfnAó, Agur cjaiaUait) Af cum nA hAftAnn te 
jronn T)íogAtCAir -o'imipc a^ via ^aIIaiX), A^uf ia*o a$ 
CAt>Aipc n-A ftige-A*ó *o'Á céite mAp if T)éme -o'lceAT)- 
A*OAf. tlí fu^A-OAfi Sfeim o\\\\a 50 \\aX)ax)a\\ a\\ au 
mbjMiAó caII *oe'n Ab^mn. T)o gonAt), x>o Uái'óeA'ó An téigteoip ^<\et>eAl*\c. 73 

iliotn^T) ve t)eipe^*ó ^n cflu-sMg, &cz ni 'óeájmA'O-Afl 
a£z t)|\í5 t)e-A5 T>e, ó 'o'imtiJexvo.AH 4 n-UAifle ^up 
a n-><Mfiig, x\ 'oc-AOifig c^ot)4, ^5«f a luóc ceimeann 

^Uf CxVOAfM. t>A t)U1*Óe>AÓ 14*0 T>e t-AtiálfC -A tl-Atl- 

tn^nn fLán ó *óiut)^i5tit> T^e^cA T)OifiAin-cpéAóc- 
ntngte tocca &r\ T)únAi*ó ca^ av\ yput T>e&\\rr\M\i 
•oí-ppe^5|A>A t-Aji naó n-oe^cA-o^p cpéin-pp gAti 
cuifte-AT) 5^n ciutXcMfce pi^m pomp^-fran. Uéit) 
^nnfin Ó *OorhnAilt 1 n-*\ leanm-am t&p Ati <Atk\mn, 
^cc má téit), nf íií ^n con^if\ céxvona 1 nsluAipiT). 

LUJAIÍ) O clénng. XXVI. 

O'NEILL (SHANE) TO THE VICEROY, LORD 
SUSSEX, 1561. 

[In] Dei nomine. Amen. 

t)e>Ann^cc ó tla tléilt -oo cum An lúifcíp man 
t)tige-Af fé, 1 "oo cum íia cotm eile -oe'n Com^ifle, 
^Sup JcÁvm ^5 a puApfUMge T)íob cpé^-o *oo pinne 
mé *oo ni -oo p^CxVó 1 n-e^ponóip nó 1 nTriogtiail 
*oo'n ftAinpíogain nó *ó-áoib-pe, x*p a\\ tipipe^bAip 
opm 5-dn p^tA 5-An -A'óftAp, -j c^ip$;pin g-dtMlcaip *oo 
t)é^nAm opm 5^n 510UA gan ticif\ -oo óup óu^^m 
ó T)0 t^nsAtxAip 1 n6ipmn ; -j An iúipcíp *oo pÁ5At>Aip 
in t>up n-ion*vo 1 néipinn, 50 p^tMm^ip-ne úrh^t -oo, 74 An téigteoi|A 5^e-óe^U\ó. 

1 víac fiAibe -oe rh^itíf opm g^n mo pe^jrA pém -oo 
*óut 1 bpxvónAife 5^r n ^ txAinfúognA ; acc ^n rhéi*o 
5ti|\ óuifi mé lAfittdiT) a|a fóadtfiAl 41^51*0 ajv x\n 
mbxMnpíog^m, >Ap fon n^ó imtige^nn xM^exvo nA 
tiGipe^nn 1 S^jrdnAib, •) 511^ pufiÁil mé mo bftáige 
gill pém *oo c«|A f 1 f An lonnrhuf pn nó 50 bptlmn 
pém -Af SAjwiAib. A^uf if í fo ^n bfváige giU, 
.1. x\n m&c if í?e^|A -oern' ólomn, -j mo -óe^b- 
corhAlXA .1. m^c m'oi-oe -j mo bvnrne, -] mo X)\\Át&i\\, 
1 iat) fin T)0 cup 1 ngiott \\e fuim big 4ifi5iT), a\k 
n^c t>pifpmn mo ge^ltA*ó r>Á mbémn }$&n mo ge-Atl 
T l r; 1 5 U P ctnp tné mo *áaoine pém -| v&ome M 
lúifcíf 'OxS ^t-i-A^xM'ó fin, 1 n^iotl -dp na bfrÁigT)ib 
fin, 1 gce^nn ti^ b-Ainpíogn^. A^tif av\ «^mja do 
f\AOite^mx\j\ fm *oo te^cu cug^inn fie bu|\ *oceAóc- 
|\a 1 néifimn, ní íi^rhtxM*ó fin t>o junneAbAip-fe, acc 
*\n ní n&\\ fwoileAm^ *oo 'óé^nArh *ó^oit). A^uf 
•aá^ n*oóig T)o cui|\e>dm^f\ x\ -oeic nó a t>ó -óeus *oe 
tiu|\e^óAib 1 gce^nn ^n lúifcíf -oo bí 1 néifunn ó 
-co imtige^t)Ai|v-fe póf, -] cugt^p n^ Ucpe^óA fin 
•00 Lácxmh; i cvii|Aim-fe pxrónxMfe T)é -j n^ licfie^c 
pn opm, 1 pi-á'ón-Aife ^n rhéi-o tóiseójvAf cosubap 
T)0 'óé-AnArh *oe'n CorhxMf\le, n-Aó mAilíf n^ triAinn- 
e^ccn-áige "po-xteApA X)&m 5^01 *oul 1 t>pi^*ón^ife gp^r 
n^ bAinpíogn^ sufCtvÁtf-A, -acc -oíoc ^n lonnrhuif fin, 
nó 50 mbeufuvú fé ofidmn. A^uf x\cá -<\n cé^*o 
incinn x)o bí Aj^m gtifCfÁtf-A ^noif ASAm um -out 
1 gce^nn n^ bxMn|\íogn^, aóu ^n rhéit) coifAmifg -oo 
ctJi|Ae-AbxMt\-fe 0|\m 50 tiAn-oi^ce-Af .1. g^bitc^f *oo 
cup im'-óutxMg 5^n -A*ób^p. UxMp ^n pro bi^f ^\on An téigteoin 5^ e "ó e ^Aé. 75 

rhdc S-Af-An-Aig im' tin -oem' ne^rhcoit, ní cuinpe 
mé néitnugxvó nó ceACCAineAóc cu^Aib ó'n uAin-re 
Arrive, ace mo CAfdora *oo cun fUge eile 1 gce^nn 
n^ bAinníognA, t>'á inmrin *oi m^n -oo óuineAbAin-re 
^n coinmeAf5 ftn onm. Aguf -oogeunA mé mo *óí- 
ceAtt Aft An mt)v\fo.\ f m, 1 An ^aó -ouine t)'Á ^ctnnpe 
Ann uvo, nó 50 mbeinteAf Af ia*o. A^uf mÁ tÁ 
nún A$Aib s^n mo coinmeAfs níof mó, beinit) bun 
mumcin cu^Aib, mÁ'f coit te bun n-onóin é. A^uf 
•oogeun-fA U\ nib mAf ir UAOifse beineAf fib bun 
mumcin óu^Aib, *oo cníocnugA*ó ^ac geAttCA -| $ac 
cniAllA -o'Á *ocu5 mé *oo'n bAinníogAin. A^uf bíot) 4 
•óeirhm A^Aib nAó -o'eAglA 005^1*0 -co geAtt mé [*oul] 
'n-A ceAnn a noirhe, acc 1 n^iott aa a nonóin -j An a 
5fÁf Aib, -oo curh*OAC jac neic x/Á bpuil A^Am -OAtfi, -j 
•oom' meu*ougA*ó ó fo fUAf, ionnuf 50 "OCUSAinn nd 
cíoncA fiA"óÁncA acá fúm *oo cum fibéAtUAif 1 *oo 
cum rriAitif, 1 ionnuf 50 gCAicinn mé fém -j $ac 
•oume *o'Á mbiA itn' *óiai*ó ne reinbíf -] ne honóin nA 
bAinníognA -j ^n feA*ómAnncAig biAf 1 néinmn uaici. 
A$uf but) peAnjvoe 6ine uile mo *óul-fA 1 ^ce^nn nA 
bAinníognA *oe toil X)é, UAin ní biAit) 1 nCinmn Aon 
•oume *oo óuiffeA*ó fAOb-nóf t>e^5 nóf mó|\ ^n a 
peA-ómA/mcAC, ^n a feAfArhfA*ó fé [a] fAOb-nóf -oe 
cutfiACCAib X)é -| *oe ne^nc n^ bAmníognA 1 *oe'n 
creinbíf *oogéAnAm-ne *o'Á feA*ómAnncAó. ílí beA$ 
fin, acc 5ui*ómi*o f ib $;ac nún Aguf ^ac ffeA^n a GiAf 
A5A1Ó <Mf fin *oo cuf cu^Am 5^n m^Mlíf 1 5^n níof 
mó *oo *óeunArh Ofm, no 50 -dcu^aix) fib f^eul^ 7 
CAifbéAnAix) mo ticfeAóv\ *oo m^itib n^ CorhvMfle. 

mise o néitl. 76 An téigteoip 'S&e'óeAlAc. 

XXVI I. 

SHANE O'NEILL TO JAMES FLEMING, 
BARON OF SLANE, 1561. 

t)eAnnAóc Annpo T)o óutn -An bAfiúm StÁinge -j *oo 
cum mgine An ia|\Ia, *] mnip *oóib ^up gAt> me 
ticfieAóA An iúifcíf, Af aja C1115 mé nAó coil teif ayi 
lúifcíf mé péin nó mo *ouine nó mo ticpeACA *oo óup 
fve mo £fAeA5fiA 1 gce^nn nA bAinpíognA, -j nAc Ail 
teif aóc SAbÁlcAf *oo *óeunArh im' peAfiAnn -] m mo 
•óútAig, AtfiAit m^|A innifceAF *OAm 5AÓ Iaoi ^ujAAb Ait 
teif "1ajU,a tHAt) " T)'Á gAif\m *oe. A^up if triAit An 
•oe-Afb-At) aija fin, com Iuac -] cÁmic x\n lúifcíp 
1 n6i|Ainn, An cé t>o *óligpeAX) ticfveACA mAitle pe 
5tvÁ*ó T)o cup cu^Am-fA, -o'Á cup 1 5Céilt *OAm-fA -a 
teACC péin, 1 n6ipinn, triA^ nAc fiAibe -a f?iof a^aiti, 
ionnuf 50 mbeic tútgÁip opm-fA pÁ n-A teAcc 
1 néipinn, mA^ bu*ó cóifi T)Arh a beit Ofim f\e ce-Aóc 
óStAig -j pfi ionAi*o íia bAinpíognA — if é a óoncfvÁit 
fo t>o j\mne ^n lúifcíf com Iuaú 1 cÁimc fé 1 néipinn; 
níofi óuip ce-ACCA nó ticip cu^Am-fA pe fgeul é péin 
T)0 teAóc ; acc cÁmic ajv *ocúf m mo -óúúAig t>o 
•óeunAfh SAbÁtXAip mnci, X)A\\ teif pém. A^up if 
•oenfiin gup T>eACAifi fm *oo -óeunArh *oe toil X)é, -j 
mife m mo beAtAi"ó, *j 50 foprhóp An cói|\ a^aiti 
•oe te-Atcfvom. Agup t>á mbeit An céA*o ip peAfip -oe 
clAnnAib tléill •] mipe [fém] gAn AnrhAin ; ní *óeun- 
caoi gAbÁtcAf Afi An 5CUIT) "oo beic beó aca. Agup An l,éigceoif\ 5^ e *ó e ^ A( ^. 77 

if mime a CAif\5eA*ó sAbÁtcAf *oo t>eutu\rii opfVA *] 
níop cfiíocntngeA*ó fin AjUArh aca. A^uf ACÁim-fe 
'5Á cAfAOi-oe f\iú-fe -J |\e tnAiti£> JaU nA h6i|\eAnn 
tuc tné péin if cioncAó ^e t>oIai*ó T)'á n-oeuncAOi 
1 t>puf nó tuAf, "j nAó fAitie *oe rhAitíf opm-fA pÁ n-A 
•out 1 gceAnn nA t>Ainf\íognA, acc ptnpeAó j\e fóCAriiAt 
Aip^ix) *o'FAgÁit 1 ngeAll xX|\ b|AAig*oi5 onófAóA T>e mo 
riiumuip. Aguf ní mAitle pe eAfonóip nó \\e neAtii- 
toil -oot)' Áit Uom a *oul 1 tipiAt)nAire v\a bAinpiognA, 
acc mAilte fe 5|V\t) -j j\e hurhLAóc -] \\e CAifvipeAóc. 
Agur *oá tnbA*ó coil teif An lóifcíf Anoif, caj\ éif ^aó 
•ootAit) *o'Á n*oeÁ|AnA*ó *óArivfA — mAf\ acá Ajvo ÍTIaóa 
•00 lof5At) "| *oo bfupeAt), "j mo £>Aile jrém -oo tDjAifeAt) 
-óatti — nA SAfAnAig *oo bpeic ótnge Af mo *óiitAig, 
tnAfv if lUAite *o , £eu , o|:Ainn *oo bemn A5 cpiAtL 
1 «^ceAnn nA bAinpíognA. A^uf mÁ acá n^ó coit 
leif fin, if *oeirhin nAC bjrml (*oá rhéi*o pÁipce fuurn) 
T)uine nAó beicce X)o aj\ coirhéA*o ojAtn, -j 50 foprhóp 
fib-fe péin. A^uf t>aj\ liom fém, ní bptnl corhAif\le 
A£Aib-fe nó a$ "otiine eile *oo , n corhAifvte a\\ &n 
lúifcíf ; "1 rnÁ acá, if otc An cotfiAifvte *óíó 5^n mife 
t)0 gAbÁil rriAiUe fe nurhlAóc 1 feipbíf nA bAin- 
fíognAj nó ní téigeAnn eA$;lA *óíb corhAif\te *oo 
CAbAifí; T)ó. Aguf cm^rm-D a £iA"ónAire Af\ "Óia nAó 
bfinl AgAib *oe rhéix) urhtA -oo'n bxMnpíog^m x>uine if 
mó \\e miAngnp -j if tnó azá a\\ cí m'urhtAóCA "j mo 
fei|At)ífe "oo t^\bxM|\c 'oo'n b<Mn|\íogAin 'nÁ mife, ^óc 
rnunA mbeit An lúipcíf nAó Áit teif fin -oo gAbÁit 
50 coitceAnAó «Aim. Hi be^s fin. 

tnise néitt. 78 An Léigteoin 5' Ae ' óe ^ 1 ^ 6 ' XXVI I L 

WILLIAM OF DANUBI (?) TO JAMES 
FITZ MAURICE, a.d. 1579. X)est& i flÁince tJiUi^m op "O^nubi 50 SéAtnuf 
1TUc tThnfur. A$ur bíot) a por 45 SéAtnur ^tifi cuii\ 
mo rh^iJircijA beAnn^cc ctn^e, -j mun,A bpói|n*ó 
Sé^muf 50 lust, *o'imci5e^iriAfv. Óif\ acá SeÁn 
1 bpníofún a$ piiifeAó fiem' rhxMgifcifA *oo cup t^ip- 
]\eif, "] bÁjvo-Ai-óe *oo cuja («m^) 5<\n ue^cx CAifMr 50 
bjvác ^ír. Aguf &\\ An -d-ób^jA fin gtn-oim tu 1 n-^mm 
T)e "j 1 n-^mm trio tti^igifCfeAc ?Á pofvc^óc t>o 
ci'óeACC 50 Uiac, nó ni bpnl bjAeit 454*0 a\\ a 
fóifiitm. A^uf pfAe^xMf n^ CAbAfitA m^ice, in^n 
ACÁ1T) cl^nn IajaIa Conn^cc "j tnójtán eile *o'f:eAfVAib 
éipe^nn. A^ur pór bío*ó a pop A5.r0, gibe ni 
,cVOubAi|AC Gumonn t)fiún, n^c ceAfOA Aon ní *óe, ^ibé 
ni be^f leij\ A^uf bío*ó a 'óenfnn 454*0 nAó éi*oi^ 
tmn, a rhéi*o ACÁmui*o ic' tnneArbAi*ó -o'mnipn. A^uf 
(50) mbut) riuut linn fui^e^nn *0A0ine t>o te&tz 
te^c, 50 mbut) fo-rhAit linn cú pém ic' Aonafv *oo 
te^cc "o'áia 5(MbAip. A^iif n& bío*ó 5UAif -o'Á bp^c^ 
cú t)e cfu^cAn o^r, óija f^oittmro-ns 50 ftptnt. pjp- 
moj\ pe-af» n-éine^nn 45 ei^ge Imn péin, -] *oo but) 
jreApfvoe f m ' oe ttiónÁn ciífA. Aguf n& jMn j\e 
jrogtfiAn, óin if b^ogAl ^n jui*o *oo *óut *o'Aon-CAOib 
^aoi fin, -j if mó 'nÁ fin -oogéAtiAtriAOir *oo bfvor- An téigteoifi 5^ e "ó e ^ A c. 79 

T)ug*vó, ~oá fílimíf 5ti|A^t) tUAMtiDe *oo pfiei^eófic^ 
finne. A^uf bíot) a T)eirhin ^54*0 naó UxMrn pém 
fSpíofrAim feo, *\cz m^ilte pe pujvaiLeArh tno rh^ig- 
ifcpe^ó, i sufub pei|MCte^c rgpiobAt) ó 6ifiinn 
cu^aTO, óifv &n Ucin *oo rspíob An potiAfS-At 1 mt)^ite 
^n SgeiUs *o'Á cup 01154*0 leip ^n sce^nnuige ó 
S-dn tTlÁlóf, -o'pe^U Ati ceannuige fin -7 ÍTIac Cápc^ig, 
*oo bA cÁitvoe^f Cpíopo *oo'n ce^nnuige fin, ^p ^n 
fion-Af5-Al, "j pu5 ttt^c C-ÁfACAig ^n Ucin fin 50 
popcl^ifse, m^n 4 t^ 1 ^ e ^ n 5 u ^ l r ci r 1 ^ n ppepT)in ; 
1 if é puipm *oo í>í mnci .1. " t)e^c^ -j ftÁmce ó 
SeÁn ÍTUc thltu\m 50 Seamu-p, -j bíot) a piof 45 
Sé^inuf 5U|\Ab m^ic C-ÁU115 cpuitne^cc n^ tnbpÁc^ 
1 5up rheAt c^uicneACC An cítte," *oo fwoji *Oia ^n 
fion^f^Al An UAifi f m. T!í bpmt *oe ntiAi"óeACC f5 euí - 
ASAtn, acc ce^fouig tTUc CÁjicAig RiAbAó, -j níop 
fÁs Tlut>tuMge Ó5 Ó tTlófvóA cteAC ná rgoU) 1 tláf 
LaigeAn -] 1 bpci-o mile jaca CAOitte *óe ; "] ní né 
AfhÁin, acc *oo fÁf conj^vó cogAit) 1 mónÁn -o'feAfUMb 
éife^nn 1 n-AgAit) SAfAnAó, *0Á bpAgA-OAOif cafc-difi. 
ílí be-Ag fin, acc CAbAin be^nnAóc 1 n-Ainm mo 
rh^igifcpe-Aó *uo 1líg fiungc. 8o An téigteoi|\ 5Aet>eAtAc. XXIX. 

JAMES FITZMAURICE TO ALASDAR 
CIOTACH MacDONNELL, a.d. 1579. 

X)e&t& i flAmce leAC, a fgpíóe^nn, óum AlAfOfAuim 
Ó10CA15 tthc T!)orhnAilL, ó n-A CAfuu-o -\ ó n-A com- 
pÁnAó pém .1. ó SéAmuf tílAC tnui|\ip rhic An lAf\lA. 
Aguf tnot) a friof A5AT) mife *oo teAóc ftÁn 50 
néifunn mAille [\\e] cumAf -o'éif a ópuAip mé -o'Aif- 
T>eAfi i *oe f iút)At óoi5C|\íoc. Asuj* aj\ An a*óoah fm, 
iA|\fiAim Ai|A-feAn ceAóc cu^Am, "] An riiéi*o DtiAnnA'óA 
if mó peu-OAf fé *oo CAbAijic teif . Agtíf rriAiUe ^if 
fin, bío"ó a *úeAj\tD Ai^e nAc cÁimg fé jiiArh cum Aon 
Ó05AIX), as a mbA*D có|\a -óó meAnrriA tfiAit *oo beit 
Aige as ceAóc ctn^e nÁ An cogAX) fo, aj\ rhóf\Án 
•o'A'óbAiiAib. Ap *ocííf, T)o féifv 50 bptntmíx) A5 
CAtugAt) A|\ fon A|\ scfAeiTntfi -] CA^Ailfe T)é, *] mA 
*óiai"ó fin A5 copnArh aj\ n-oúúAige "] Ag fSfiof eif\ia- 
5i*óe 1 *OAnAf 1 Uicc eu$;cófvd -j Ain*olige. Aguf 
rriAiUe f\if fin póf , nAó j\Aib pé fAiArh A5 Aon cigeAjuiA 
if peA^p 'óíotpAf a ttiAjiAfOAt -j a ceAnnAó |Aif pém -] 
|Ae 11-A tfminci|A 'nÁ *óíotfAf mife ; -oo fiéifA nAó f\Aibe 
|\iAtri Aon uaiji if peAt\|\ mo comAf a^ a 'óíol'nÁ Anoip, 
bui'úeACAf -oo T)ia ttlójA riA UpóCAi^e t>'á cionn, •] 
mAitte fif fin, 'oo'n rhtnncip *oo tietp An curriAf 
fm -OArh pÁ T31A, "j nAó téi5pi*ó uijAeAfbAit) oj\m ó feo 
fUAf. Agtif ní beA^ fin. Acc nÁ *oeunA*ó fé j?aiU, 
^An ceAóc 1 n*oóig 50 bpingeAt) fé leAfugAt) éigm An téigteoijA ^Aet^AtAo. 81 

1 n-A tiftiAifx fé t)e t)ua*ó -] -oe f aoúaj\ aja tno fli£e-pe 
f\oirhe f eo ; pupÁiLeA'ó fé a^ a bpáititib -j Af\ UAifUfe 
tiA cífte -An AimptA -oo f peA^t^, 1 ^H l $ e "o'éAn-Láirh Af 
fon ofei-oirh Cpíofc, t X)o óopiArh a n*oútAige, -Agtif , 
mAitle |\if pn, 50 tiptngi-o -a mt>v>AnnAt)A tnte a n*oíol 
50 tiultArh, t 50 tijruigeAm tnte ionAT> 1 tijrLAiteAifinAi 
nirhe, aóc 50 scAttngeAm Af\ a fon. XXX. 

searmis rriAC tmnins rmc Ati iaíiVa do 
Cum uisdiúih rhic "oorhtiAilt, a/o. 1579. 5nÁp nA lic^e leAC, a rsníbeAnn, ó ÓéAtnuf 1Í1ac 
muipif rhic An 1a|\Ia óum Vhpoiúin ttlic *ÓorhnAilt, i 
innip, a tnlte, -o'Uifoiún, rrnpe t)o ceAóc ptán, T)'éif 
aj\ imtig 0|\m, caj\ Aip 50 tiéijAinn, mAilte f\e curhAóc- 
ai5 "] pe cumAf, t)ui*óeAÓAf *oo *Óia aj\ a fon. Ap An 
At)£>Ap pn, iA|\|^Aim o|iAit)-fe pitt péin -| An rhéi*o *oo 
buAnnA'éAit!) ip tnó fetnipM'óe "oo ca^ai^c titt *oo 
teaóc cugAm, -] 50 £>pnge pb t>up •ocuAtvAf'OAt -] t>up 
^ceAnnAó, A^up 5AÓ ní tiup oipceAf *oíb T) , fÁgAil 50 
cinllrheAó, -j T)o péip ttup "ocoite péiit 

A^iif if có|\Ai*oe *óo [a] teAóc, ip triAit An poji ^CAtA 
acá A^Ainn 1 n-AgAi"ó a\\ nAt-hATD, .1., pnne Ag copnAm 82 An téigteoip 5 Aelóe ^ AC - 

A|V 5cpeiT)im -\ A\y rroúúAige -Agup i-<vo-pjm 45 cup aíi 
cpeiT>irh A\y ^cúl -j ap cí ap rroúc^ige pém -oo buam 
•oínne ; pmne a\\ <\n bpípinne 1 i«vo-p<\n a\\ aii tnbpéig; 
pinne 1 n-Áp sCpiofOAigib C^coilice^ó.v 1 lAD-fAit 1 
n-A n-eipici^ib ; An cóip Againne "| an éA^cóip aca- 
pan. Ap <\n A-óbAfi pin, ci^e^t) pé péin, -] pupáile<vó 
pé ap a bpáitpib 1 ap uaipUb a corhAppan a n-apm *oo 
tógbÁil, A\y *ocúp ap pon T)é, a^up ma •ói-Ai'ó pin *oo 
copnarh a n-oúcAige ; **5up, maiUe pip pin, a mbiait) 
•óe bUAtinA'óAib aca 50 bpuigit) piAT) ^ n*oíol 50 
hutlAtfi, -] CAipip pin póp 50 bpuigeAtn uiLe cuapApcAl, 
píoppái-óe ó n-ap "oUigeapnA, .1. ó íop^ gp-áúAó -Ap pon 
oatuigce 4j\ a pon. XXXI. 

séAmus rriAC mtnttis rhic aíi iAttt<\ *oo 
Cum ná$n<\iU, ttiic *óomnAiU, a/o. 1579. ^nÁ? v\a ticpe le*\c, a bille, ó Séamup ttl-AC tnuipip 
rhic ^n 1-AptA óum a cap<vo -j cum a compánAig péin 
ftágnAitX rtiic CoILa tíUoiVouib, a^up innip *oó 50 
n-oub^pc-p-A pip An riiéix) *oe buAnn^t)Aib ip mó peut)- 
pap pé T)0 cpumniugAt), -] ceacc cu^am, -j 50 bpuigi*ó 
pé a tMoL t>o péip a toite pém, óip ní pabap-p-A piArh 
buróeAó -oo X)\a [-oo] cionn Aon uaip ip mó mo curn- An tétgteoift 54e"óe<MAc. 83 

^óc^ 1 if peapfx mo cum^f r\Á Anoip Com<M|\lig 5AÓ 
Aon x)ex) } óvÁifvoib len^b jretpfvoe c^cug<.\x) a\\ pon a 
5ctAeiT)irh -| a n-oútvMge 1 ófi nó Ai^e^yo nó i<vo le 
óéile "o'fÁ&Ait a\\ fon a "ocuA^fc^it ceaóc t)om 5 
ionnfui"óe-pe -j 50 bpuige fé 54c ní *oíob pr\. XXXII. 

510UA t3TH$t)e u<\ neogusA T)o cum Att 
AtAii RoibeAiiD ni3insionn." Ap mbeAnnokoc cu$Aib, a AtAip, *\ lloibe^fvo tlúin- 
ponn. t)íot) -a pop dgaib, au ní do bí 'n-A leipse 
oftairm \\e baimpfi, .1., au móiu *oo bí an Pf\ep"oenp 
•o'i^íAfivM-ó o|u\inn, 5U|\ aoncuige^máfi anoip í, agup "°^ 
bjraiccí *ó^oib-fe U\b<\ifAC fiip Ati bPftep"oenp <\\\ a\\ 
fon, jra'p scop Afitifin 50 Lobám, T)0 -óéanarh a\\ 
títma'óaóza, vo t>At> fftAit Linn é ap rhófvÁn -D'A-obatA- 
Aib. Ap cúf, lonnuf 50 mbeamaoip a\\ éan-b^ll mb- 
fe, 1 1 bpo^uf *oo mac Hi fléilt, r>Á -ocige^x) pé -oo'n 
cífi ; matlte pp ym, (tná'p pop), jufiab annpn if 
jre^fvp "oo-gniteap léigeann. 1p cójvAi'oe Wn p^ e - 
fiDenf mo cuj\ 1 n-Áic tfiait, naó jvaibe "oo óúip 454111 
-Ag cup 1 n-A§Ai"ó na mói-oe ú-o atí cé<vo uaip aóc 
•o'e^gl-A 50 f\aóa*ó p 1 n-agait) mo fcumeif. X)Á 
•ocisea-ó ah es^iA pn -oo bí o\\m "oo cum cpóe, *oo 84 An téigéeoif* "^Ae-oeAlAo. 

bA*ó lugAi-oe <aj\ "oume eite mói*o t>o tAbAijic *oó-r-An 
é. Cmpim-pe & fixvónAife -Afi X)\a íiac fUAccAtiAf a\\ 
bit T)o-beif of\m féin a CAbAific, «acu *oo rhiAn coile 
^n P|\efi"oenf x>o *óéAnAtri ; óifi *oo rcf\íobAt> Af S-At- 
tri^ncA -Aguf -Af V^te*oulic cu^Am 50 trnnic, mAf -a 
ttpéA'OF-Airm belt gAti cpiobtoi-o <Af biot *oo óu|\ opm 
pÁtn' fcui-oé-Ajt. tTlAitte f\ir r m > vá *oci5eA-ó mAC Uí 
tléilt t)o'ti cífi-fe, if coprhAit 50 bptnginn <Ati ni *oo 
biA*ó 'n-A jM-Aóc-AtiAf optn. U-A|\ -A te^nn fin tule, 
-ACÁim &\y a toit-fe<An -Atioif, gibe m&\\ toiseóftAf fé 
T>o -óéAn^rh -OAtri. Do fVAóxMtiti -Af c«-Ai|\c ÓU5-AC péin 
Ap -Ati >Aimfi^ *óíorhAOin-f e, mun-A beic fúit -AgAm sufi- 
-Ab -Ann t)o cup^Ai-oe aj\ 5-Ac é-An-óOfv tné. Valete. 
Duaci, 19 Septembris, 1605. 

Vester ad omnia 

BRIGIDUS HOSSEUS. XXXIII. 

SAHim scone aoí> ó néitt, ptAit cine 

eOgxMtl, A/O. 1601. 1 n-Ainm T)é. A5 r° ™ A F for^Af Héilt bUAti- 
nA-6<\ : Ap C<*r> "oo'ti óéxvo f^ig-omi^ céA*o pone t>o 
fciiAf.ArcAt r-A r-Áite A5«r F^e ponca 'o'uAifte teit- 
fcluvónA, Aéc An uAifle "o'fÁgAit f-A óéA*o |\Áite, f, vÁ dti Léi§ceoip 5 Ae *ó e ^^ é - $5 

mbpipeat) ah buanna ap an cigeapna p4 5^n anrham 
aige ^n ac-páice, aipea^ ap an uaipte cum ^n ci§- 
eAptiA 3 i mA*ó é an cigeapna -óiúLcap -oo'n buanna pá 
$an <\ popca-ó An au-páice, ah uAiple a^ An buanna. 
1p amiait) -óíolcap Ati cuapapcal. gAó méiT)e ru\ó 
bpuigteap 'na aipseat) *oe "oo *óíol map po : Ati loit- 
geac nó an mapc ionlaoig *oo cup amac ip na ptAÓAiO 
a n-imeocaiT)íp ei*cnp íoca-óaib 1 P50LÓ5AI& ^n cípe. 
An c-apm a$up an c-éa-oac -oo cup amaó 1 rmíol ^n 
cuapapcail -co f^t) n<* mapapsal. t)iat) Ati cpaigtmnp 
|M páite .1. ceitpe mea*o.\ip pióea-o ime -oo coríuvp 
Salún na loinne 1 pice mea-oap mme ; "] o'piacaib s\\ 
an cíp leac ^n bit) "oo cabaipc T)o'n buanna 'nA buvó 
péin, "| Ati leac eite T)o pái-óeat), "| an leac-pái-óeat) 
ceicpe pgillinge p^ tneaT)ap 50 n-^ rhin, -j bpeit an 
mapapsail 1 an buanna t)0 pái*óeat) p^ teit eiLe -oo'n 
biat) pan mc nac bpuigceap An biat) 'tiA biat) péin. 
Cea*o cóictigipe ó tá a pope t a AmAó a^ an buanna 
óum a bí*ó -co C05&Á1L, t é Ag caiceam ap a ami pip 
An óóiccigip pm, agup *oá bp^n^-ó pé ó'n óóicágip pm 
amac leat-copóm map cám a^ ^n cigeapn^ aip gac 
éan-Lá biap pé amuig. ttluna -oiolait) ^n c-íocait)e 
Ati bia*ó teip an buanna pó óionn tiA cóiccigipe pin, 
-o'piaóaib ap an iocaitie an biat) o'iomcap gup an áic 
a mbiAit) an buanna 1 bpopton^popc. "O'fiAÓAiti ap 
an conpabal céi*o beit ceatpap ip ceitpe picit) ap a 
Scopaib ■] -o'polmugat) pé pip "Oéas, Agup ip é ceal a 86 An téigteoin '^Ae'óeAlAt. 

DCém -An potrhugAt) pin, ctnt) -oeicneAbAiii a^ con- 

pAbAl An 6éi*o *oe, A$up cuid cuigin a^ triAnApsAl An 

cíne péin, A^up ctnt) pn A5 ^aLIo^Iao cigeAnnA. 

"O'piAóAib a\\ An cigeAfinA, pó bníg a óoinpiAip A$up a 

tigeAnnAip, 5ac ní -oe po *oo óorhAtt "oo'n buAnnA 

A 5 u f 5^c mAit ip mó bup éi*oin teip t)o *óéAnArh *oo'n 

buAnnA 1 n-A óÁiU'óeAóc péin ; A^up ^n céAT) oit)ce 

nAóAp An buAnnA An a biA*ó, é *oo beit A5 CAiteArh Ain 

£ém -An oitDoe p in, -j mA*ó é -An c-íocAi*óe bup cioncAó 

p-Á 5An -oíotAi-óe-Acc *oo -óéAnAfh leip -An buAnn^ |\* 

céA-o tó 50 n-oit>óe, a biAt> An av\ íocAi*óe An peAt) 

comneoóAp pé é, A^up a cuit) jréin lomLÁn teip -An 

biiAnn-A -A5 nnceAcc T)ó, teAt Atnuig *oe buvó An óéAt) 

Laoi 50 n-oi-óce ó geibeAp -An buAnnA -a biAt). 5^c 

Á1C A T)C10Cp-A1*Ó CAf AOIT) A1f\ JM AOlt)lgeACC nó $Á Ain- 

Deom, ^Alún rnie mAn c-Ain nA noit)óe pin An $ac 
cúige-An *oÁ •octnllpe capaoit) *oo *óéAn^rh onnA "oo n-A 
btiAnnA*ÓAib. 

1f 1AT) n-A piAóA -acá ^n buAnnA a^ po : An "ocúp, pó 
bníg a óompiAip Agup a -Anm-A, -a beic T>íleAp CAinipeAó 
5nÁt)Aó urhAt unnAtriAC "o'Á tigeAnnA, ^gup ^ FP e ^5t^ 
5A6 uile uAin lAttppAf pé é, Agtip xml teip "oo tó Agttf 
•o'oi-óóe in 5AÓ Áic -a n-iA|\ttpAi"ó pé é, aóc nAó gcuin- 
eAnn Ó tléill -o'piAóAib x\n buAnnA bAile "o'ionnpAige 
-Aóc t)0 néin a fcoile pém, A^uf -An bUAnnA "oo beit 1 
bpopton^ponc 5AÓ pA*o lAnnpAf -a tigeAnnA Ain é leAt 
Atnuig -oe'n cóiccigip cugAXt) *oó cum a bit) "00 £05- An téigteoip 5<* e,óeAlAíi - 87 

bait ; ^sup tk\ n-Mpf\^it) An cigeapna CAippeAnat) -oá 
iu\ip p*\ peAócrh-Ain a\\ An mbuánn^, -o'piAóAib An An 
rabuÁntiA pm -oo tAtxupc *óó, *\5up te^úcopóin map 
óÁin A£ Ati age^pn<\ <\p s<\ó treap naó bpuigteAp -oo 
lÁc^ip do riA p^ig'Oiuipíó 5^0 éc\n-tÁ "oíob pin. "O'p^ó- 
aió *\p An mbuAnn^ $An geAlt An bit *oo gU\cd"ó 1 
bpoplonspopc nó 1 -ocíp a cige^pna a\óc pe mAp^ps^l 
•00 beic A^e; ^s u T "°^ n-oe^priAt) cuicim An an A^p-A, 
Aguf, tnap -An 5cévVoru\, s^n ^e^tt do -óé^nAtti An An 
mbUAnnA, ^óc pe tn^pAp^Al "oo beic "oo lÁtA\n, A$up 
*Ov\ scuipe^t) buann^ 1 n-^gAií) m<xp^p5Ail a tige^pna, 
a bpeit pém -oo fcáin a$ An cige^pna ^p ^n mbudtiod. 
5^ó cúip impe^pn-d nó ^irhpemcig tei^eórh^p ei*oip 
cige^pn-A An cípe nó An cíp péin A$ur buann^, bpeit 
an *oÁ ífi^pApsat T)o beit annpm. D'piAÓAib An An 
mbuAnn^ ^ati upcói-o *oo -óéAn^m *o'éAn-*ouine a\k ^aó 
CAOib *oe 5Ati óexvo ppeipiAlca a tige^pna. 5^ó 
c^eac *óé-AriAp age-ApriA a^uv An bu^nriA, cjuan nA 
^cpe^c *oo n^ bu,Ann.<yó<Aib A^un "OÁ *ocpiAn -A5 ^n cig- 
e^fn-A. 5ac eac m^ic a^uv 54c Lúipe^ó be^njMi-óe^p 
Am^ó *oo beic ^5 An cige^pnd. ^aó bpáige éipe^óc^ó 
^p a bpingceap píotcÁm nó córhAipe^s bpÁgtK\ó "00 
beit ^5 an cige^pn^, A^un An age^pna do cab^ipc 
Iuaó p^otAip iom^pbÁi'0 'oo'n buann^ *oo péip toite 
An cige^pnA; a^uv $ac bfá ge geob^p An buánn^ Ar 
a bpuigceap piu\pU\54"ó, cpi-an An puApUMgte as An 
bUAnna Agtip dá -ocpuvn a^ An cigeApn^. X)'piAóAib <\p 88 An téi£teoif\ ^e-óeAtAó. 

,\n mbuanna bÁfvoAil Laoi ^tif jMif\e Leaped oi*óce -] 
ceiteA|\nAf AfiAtmA *oo tAb<\if\t T)^ tige^n-A pó bf\í£ 
can a. AcÁ Ó tléitt as -Á pó^|\A *oo Ú<vó5 Ó tluAipc, 
A^up "DO 5^ó buamux f\-AÚ4p f .a tTlurhAin, AnrhAin j\a 
fCÁi"o-fe le m^itib fnurhan, pi pém 5^n éan-LÁ De 
Triple nó -o'pojAfi Uí ttéilt nó Uí *Óorhn4ilt 'o'p-ÁjAiL 
50 bf\AC ; aóc s^ó tnle bm\nnA *oo f\Aódi*ó uaj\ An 
bpui^m-fe t)0 beic FUAgAttóA ó 11 a tléill -Agup ó 
Ha nT)orhnAitl, lonnArhAH ^guf -oo buí DiA|\m^i*o 
Ó Conóubaip, 50 bp-Agt^oi a ceann |\e a buam -oe. 
1 n"Oún 5^^ n ^ inn - 2 pebfxuApii, 1601. 

neni. t^oclóm. A, subs. rel, t what ; cuttia Liom a 
n-imteocAi-o opm, I do not 
care what will happen to me, 
12,4. 

-Aca-oatti, /., academy, 18. 

xVÓAlrpAnAp, m., adultery, 37. 

-A-órJA, /., house, habitation, 70. 

Á-óoaI-ttióji, tremendously big, 
huge, vast ; ]>l. 48. 

A-ob An pA, /..advance, 65. [From 
Eng.] 

xVoIacaitti, I bury; p ft. pass., 14. 

-AejieAC, light-hearted, cheerful, 
merry, 31, 2. 

-Áj, in., valour, combat ; gen. 

Áife 7° 

-AJAi-ó, /., face ; 1 n-AJAi-ó, 
against, opposing ; a^ cup 1 
n-A. nA móiT)e ÚT), declining 
to take that vow ; -o'eA^lA 50 
fiACAT) pi 1 n-A. mo fcui"0ei|i, 
for fear it would interfere with 
my studies, 83. 

A5fiA, m., claim, arrangement; 
"o'Á n-oe<.\pnA"ó uuicim aji An 
A5fi<\, if he fail in the claim, 

AicilliT>e,*handy, expert, cau- 
tious; 50 hA , cautiously, 54. 

-Aijniéite = Ai-óbéile, pi. of 
Ai-óbétl, terrible, awful, 70. 

^ijce, gen. of ajaitj, /., face: 
A5 cAOAtfiu .M^ce dji, facing 
towards, 32. AimtcAf, m., ruin, mischief, loss, 
12,4. 

Aimpéi-óceAC, 7ii., dispute» strife, 
controversy; gen. -C15, 87. 

Ambpior, m., ignorance, 17. 

^m-oe>f, wretched, 53. 

Aitvoift, /., maiden, young 
woman, 44. 

-Am-oli^e, m., tyranny, 80. 

-AintTn-óe, m., animal, beast, 48. 

xSijieArh, ;;/., act of counting 
£An Á. A]\, without counting, 
without mentioning, 25. 
[Leath Chuinn usage often 
prefers ní Áipi^im in this 
construction/ 

-Ai^5eAT>, 7??., money ; Ap pon 
nAc imcije^nn a. nA héipeAnn 
1 SApAnAib, because Irish 
money does not pass current 
in England, 74. 

*.\ipice, certain, particular, 10, 
1 ; 30 hÁ , especially, 40. 

<\ipneÁn, m. t sitting up at night, 
40. 

Kipling, /. , a vision ; a. nó 
bpionnjlóiT) t>o -óéAnArn, to 
have a vision or dream, 19. 

^ipteAji, m, journey, 31, 3; 
cuipeAmA"ji a. opAinn péin, we 
took a journey, 32, 34 (this 
also = we took trouble or 
pains, we took a round-about 
way of doing it, &c). go ^oclóijv -AiúniT) or Aitm-ó, /, knowledge, 
acquaintance : if a. -oúmn, we 
know, 57 ; -oob' a. -oath féin, 
I myself knew, 58. [AitniT> 
is the older form. 

^itni$impe (cmph.jorm 1 s.pres. 
ind.), I know, recognise, 20 ; 
AitmjeAnn, 3 s., 20 ; Att- 
neocA-o, 1 s. fat., 51. 

Aicjuije, /., repentance, 39. 

xMtÓT), distance back (of time) ; 
1 n-Atlo-o, anciently, very 
long ago, 25. Still spoken 
in Uls.j 

■AltuAjt<\c, adj., on or pertaining 
to the far side, yonder, beyond, 
72. 

Átz, Hi., an article, a portion, an 
extract, 37. 

AmAiT), /., an apparition, a 
ghost, pi. 69. [Now commonly 
= a foolish person, esp. a fool- 
ish woman.] 

ArhÁin, only, one ; hence (when 
after a verb) even ; iat> *oo 
téijeA-ó ArnÁtn, even to read 
them, 18. 

ArhAfic, m , a sight, thing seen, 
30. 

-ArhAfUfiAc, /•> the barking of a 
dog, 26, 4. [Now common in 
W. Muns.] 

AnA-búifi, /., a great roar, 55. 

AtiacaL, m. f protection (Aft, 
against), 50. 

^tiAm, ML, soul, life ; corn •oícioIIac A$uf -oÁ niberóeA-ó 
a AnAm Aifi, as diligently as if 
his life depended on it, 18. 

.AttAOib, /., discomfort, hardship, 

69. 

An-bftotAtAC, very sultry, 33, 5. 
[In some districts An-rheiub.] 

-AnftAiteAf, m., tyranny, op- 
pression, 37. 

A\nrViAin = f AnrnAin, /., act of 
remaining, 85, 88. 

Anif-lAnn, ?n. } kitchen, condi- 
ment, 58. 

4.\n-oificeAf, unbefitting, unjust ; 
50 hAn-oi|i eAf, most unbe- 
fitting, most unjustly, 74. 

AnfÁpzrA, unsatisfactory, uncom- 
fortable, 70. [It is doubtful 
whether this is from fÁrxA, 
handy, comfortable (from f\Áf ) 
or from fÁr- ca, satisfied, satis- 
fying.] 

AnufiACCAiije,/., impassableness, 
impossibility of fording, 71. 

<c\ncfiÁt, m., a time beyond the 
proper time, an inconvenient 
time, " late enough " ; if 1 n-A. 
ti^eAf uú, "you come late 
enough," at what an incon- 
venient (late) time you have 
come! 20. 

^o-ÓAifie<?cc, /., act of herding, 
20. 

vVOfóeA-ó, m., fate, end, death, 

Aoii;iT>eAcr, /., entertainment, foclóiti. 91 i.e., accommodating a guest or 
a billeted soldier, as at 86. 

•Ao'ifoe, /., height ; a. mop -j 
méfo Anr>, it is of great height 
and size, 32. 

Aoif\ /., age ; 1 n-AOif a m\oi nó 
a -óetc mbLiAT>Ain, nine or ten 
years old {lit., in the age of 
his nine or ten years), 1, 2; 
century, 16. 

Aon, one; jtiaji Aon te, as well 
as, along with, 36. 

<A|i<vó<Mn, /., endurance ; %en. 
AjtAthlA ; ceiteA|mv\f AftA"ónA, 
enduring soldiering (or sol- 
diership), 88. 

*AjiT)-cof5<\ft, great triumph, 
great havoc, 66. 

AÁ|fo-5einijieÁt, m. t general- 
issimo, general-in-chief, 65. 

HÁ|i-o-tuAi|iif5, /., great name, 
excellent report (lit , tidings), 

34> ?• 
A fioirhe = jioime, before, 75. 
Ulsterism common to-day : a 

fiiATri a |\oiTTie = ever before. 

The a is perhaps merely a 

4< sound-A."] 
wXftftACUA, mighty, manful, power- 

tut, 65- 
<.\|t|tAnuA, fierce, furious : 30 

Via., furiously, desperately, 64. 

[The same as A\\órtZA, cross, 

passionate, furious (Wat.); 

AftAnwrA, cross, peevish, testy 

(Con.y_ Ajtú, intj., eroo, iero, 25. "Here 
we have the Northern form of 
this exclamation. In Muns. it 
is made slender, aijiiú, and 
Anglicised " yerra.'' The 
more quick-witted of the 
Englishry of Ireland were 
swift to notice how like this 
was to a common English ex- 
pression, and in the result con- 
cocted a fine joke of their 
own : 'I am a Kerryman, 
Ai]uú (are you) ! '" 

<\f Álu, m , assault, assault at 
arms, charge ; An c-a. -00 
ÚAfJAi^u, to make the charge, 
62. [From Eng. 

^fnA, m., a rib, 25. 
aAúai-o, /., an asp, a wild beast, a 
venomous animal ; pi. 69. 

-AtAift ctiArhnA, father-in-law; 
yen., 13, 6. 

-Atc-jiAnnAC (=AC^iAtifiAc), quar- 
relsome, entangled, trouble- 
some, 13, 6. [The spelling 
employed here shows that the 
writer regarded the word as 
made up of &i -f- cjiAnnAC — 
cp. cftAnnjiA = ' a knot ' in 
Con. and U., from cjiAmi, 
tree. Another spelling is 
eACjiAnnAC.] 

■^t-iApfiAi-o, /., seeking or re- 
questing a second time; "OÁ a, 
■p>n, to ask that again, 74. 9 2 JToclóip. AttAm, quick, swift ; 50 
hAttATTi, quickly, soon, 60. 

A\t-fiÁire, /. , the next or second 
quarter (three months), 85. bACAtt, m., a crozier, gpl. 49. 

ftA'DAft — OÍOTMjl, 3 pi. pft. of 
rÁwi, I am, 64. 

bÁ-ÓAp, impers. pass. pft. of uÁim, 
I am ; t>o b. A5 *oéAr)Atri 
mAfibCA OfitA, they were being 
slain, 62. [A common literary 
form. Now bío-ótAf , biceAp, 
bíúeAfi, bío-ó in Ireland, and 
bhdtar in Scotland.] 

t)Ainif, /., wedding, 7, 4; gen. 
bAmfe, 7, 5. 

t>AtlAbÁif in, m., spinning round, 
turning round, i.e., the sensa- 
tion one has when giddy; t)0 
•óem An C15 b. 'nA timceAtt, 
the house spun round him (or, 
at least, so it seemed to him), 

55. 
ban, m., lea, plain, yard, 1, 3; 

pi. bÁtiCA, 33, 5. 
t)ÁnAx> (also bÁnu^A-ó), m., dawn, 

7 1 - 

t)AntiA, m. § a bond, a bail ; rmr-e 
mo bAnnA, I am'my bail, " I'll 
go bail," I swear, I am posi- 
tive, 19, 2. 

I3A05I/AC, dangerous ; bA b. *oo'n 

nÁrilAIT) bUA1T> -OfAjÁll OflftA, 

there was danger that the enemy would be victorious 
over them, II, 2. 

bAfAtiiAil, /., opinion; CAix>é a 
b. Afi, what was his opinion of,, 
what he thought of, 13, 6; A5 
cAbAiju; bAjiAmlA, supposing,, 
opining, 62 [cp. A5 CAbAific 
éifceACCA (Don.) = aj; éip- 
ueACc]. 

bÁfroA, m., a garrison, a guard, 
75 ; pl- bÁjvoAfóe, in b. -oo 
cuft Ai|t, guards have been 
placed over him, 78. 

bÁfiT)Áit, /., act of guarding, 
guarding, acting as a sentinel,, 
88. 

bó ]\\\, m., superiority, excess; a 
beifi bAfiji otCAif A|i, which 
exceeds in wickedness, 37. 

bAjijiAi"óeAcc, /., too much,, 
over-much, 15. 

bA^uncAcu, /., barony, 1, I. 

bAtA, m. t abuse, complaint (?) ; 
A5 5AbÁit -oo b. &p, abusing, 
upbraiding, 64. [The true 
reading may be a 5 jAbÁtt -oo 
bACA A|t, beating with a stick.] 

bÁtdf , m., crown, crest, summit, 

32,4. 

béA-o, m, t pity, loss, 52. 

beAg, little ; if beA^ *oe, few of, 
1,1; bA beA5 nÁjt, he almost, 
2, 5 ; ni beAj fin, (that is not 
little), that is quite enough, 
" and no more at present," 75, 
77, 78, 80. poclóip. 93 beAtAC, m., way, road ; cum 
beAtAij ; away, 20 ; leAt An 
beAÍAij, half the way, half- 
way, 21 ; te,>t fteAlAij, half- 
way, 23. 

beanvAi-óe (38, 8th line from 
foot): Read béAjijMi-óe ; 511^1 
b^lb a béA|iv<M"óe iat>, that 
they had been born dumb, 38. 

8eAiij?4róeAfi = ft Am j?i -óe Aft , 
bAitij?eAji,////. pass. (rel. usage) 
of beAnAm = bAimm, I take; 
ft. AmAC, which shall be taken 
or captured, 87. 

beAnnAi^teAcu, /., blessedness, 

35- 

beAÚA , ÓAc = beici - óeAc, m., beast, 
8, 6; /•/. 8, 7. Pron. bev\c in 
Don.] 

beit, /., act of being; beic 
ceAt|tA^t if ceicjte pcit) &f a 
3COfAift, that 84 men be on 
their feet (i.e., ready and 
armed), e.g., he must have 84 
men in actual fighting strength, 

85. 

t)eo-toitAT), in., act of piercing 
to the quick, 68. 

thATJ, in., food, rations; An coat) 
oi-óce jiACAf Ati buAnnA Aft a 
ftiA-6, the first night the soldier 
uses his supply of rations, 86 ; 
a ftiA*ó Aft An íocAi-óe, the 
billeted householder (?) is 
bound to supply his rations, 
86. bilte, m, t note, letter, epistle, 
81, 82. 

bifeAC, m. and /., increase, im- 
provement ; gf., 6, 3. 

bitm, /., cause, account : only 
used in x)0 birm, because of, 
on account of, 67. [Survives 
still in Con. in the expression 
■oÁ b|tíúm fin, in which the 
common adventitious ji is 
found, the phrase *oÁ bjtí^ pn 
no doubt also assisting in the 
change.] 

blÁit-flíobtA, smoothly or 
beautifully polished, 68. 

bt Aoix>eAC = bloAX)AC ( = ^Iao-ó- 
ac), ///., act of shouting, 1 1,. 2. 

blÁji, m. t a field ; hence a field of 
battle or fighting, hence a battle 
or fight, 61. [This word is 
now not used in Ireland, 
though quite common in Scot- 
land, where it is often found 
in place-names, anglicised 
Blair, thus Blair-Athol = btÁ|t 
A.\úf ó-oVa, Blairgowrie, &c. 

bteACU, milch, possessing milk, 

57- 
bocuAineAcu, /, poverty, 39. 

bo^Án, m., soft ground, 9, 10. 

bo|tb-teme, /., fierce fire; dpi. 

-tetnuift, 38. 
bojtjiAim, I increase, swell; *oo 

ftOftfl AJUf *oo neAjicmj 

uijifie, it increased and got 

louder, 55. 94 poctóif\. toocún, m., a blunder, an awful 
mistake which could have 
been easily avoided, $2- [From 
O. Fr. boton, now bouton, a 
bud, " an immature thing," 
hence " an unfledged bird " ; 
■oo junnif-oo bocun = Anglo- 
Ir. "you made a gosling 
of yourself," i.e., you made a 
fearful blunder that might be 
expected only from a baby or 
very young child, and that 
could never have been per- 
petrated by a person of sound 
common sense.] 

ftfiAbAC, m '> an excess, addition ; 

cimceAtt mile -oo ftije -j 

b., about a mile of the road 

(length) and more ("a bit"), 

32, 4- 
tofiÁige, m., a hostage, a prisoner 

of war, 87 ; gpl. b^A^OAC, 87. 
bpÁije 51 It, lit., captive of 

pledge (51U, gen. of s^aII), 

hostage, 74. 
bftAittm, I feel; 1 pi. pves. ind., 

35- 

bftArmA, m., brandy, 24. 

bjieACAX), I»., dawn, lit., speck- 
ling (of the sky), 71. 

t)fieA5-ÓA, fine, 1, 3; pi. spelt 
b|ieA5tA, 6, 3. [Orig. = 
Bregian, from the royal palaces 
of tojieA^A or Bregia. Cp. 
fiuAm-OA, originally = Roman. 
The common spelling is now bfteAJ. The L. Sc. bvaw is no< 
doubt derived from this word, 
although some deduce it from 
Fr. brave, and " a brave day " 
is usual in Scotland and 
Ulster. Welsh brdf appears 
to be connected with the 
latter, though it has almost 
certainly been influenced by 
the Irish word.] 
t>fteA5*ÓACC, /., fineness, splen- 
dour, i.e., beauty, 23 ; 34, 7. 

£>fieAnAi5 : read bf.eÁnaii; ==■ 
biojiÁtiAij, voc. of biojiÁnac, 
m., a youth, a stripling; a 
bfieÁnAij, my fine fellow, 54.. 

bfteAtiiAip ,/., Welsh (language), 
17. [In Muns. this word has 
the form UfteACtiAifS.] 

bfieAtnugAX), v.i., act of looking 
at, 2, 4. 

bfteAtnuijim, I notice ; 511ft. 
bjieAÚnuij a beAn, until his 
wife noticed, 13, 7. 

bfteip, /. , loss, detriment, 39. 

t>fieiú, /., sentence, 38 ; gen. 
bfteite, 39. 

t)fieiú Afi, act of seizing ; b. Afi, 
ability or means of (or to), 
chance to ; nó ni bfuit b. 
A5AT) Afi a j?óijiitin, or you 
have no means of relieving 
him, 78. [Much heard in 
various usages to-day, of which 
we may quote the following 
used by a good Kerry speaker 1 poctótn. 95 tlí'l aou bfteit a$ binn éAT)Aift 
aji CeAnn 510156 = " the hill of 
Howth is not at all compar- 
able to Slea Head," as trans- 
lated by himself.] 

bjAeiceATr.nAr 1 , m., sentence, 
judgment, -opinion (of a phys- 
ician) ; do tu5<voAft nA teA^A 
b. bÁip ojtm, the physicians 
gave their opinion that I would 
die, 26, 5. 

bfUAtAjt,/., word; dat., bpéiuijt, 
47; pi., bpiAcjtA, 40; dpi., 42. 

tofii'5, m. and/., power, energy, 
dpi. in te bjtíoJAib remeA-o 
A5Uf v,if5e, by the powers of 
fire and water, 16. 

bfiiocc-pAobfi ac, spell-edged, of 
magic edge, 68. 

t)|iiocc-f5otA-ó, in., act of lop- 
ping off by means of charmed 
weapons, 68. 

bjtiormslóiT), /. , a dream; ni 
■óeA|tnAi-ó pé b.AjtiAth, 19; dpi., 
-íb, 19. [The only peculiarity 
this word shows in the spoken 
tongue is that in W. Kerry it 
is pronounced as if spelt 
bpion^lófo.] 

tofiifeA-ó, m., rout, defeat, flight; 
•o'Á 5con5bÁil ó bfnr-eA-ó -oo 
5A«bÁil, to prevent them tak- 
ing to flight, 62. 

bpnpim Aft, I break an agreement 
with, I do not fulfil an engage- 
ment; -oÁ mb|tireA-ó An buAn- ua <\\\ An uijeAjWA pÁ 5au 
AntriAin Ai^e An AÚ-ju\ite, if 
the soldier fulfil not his en- 
gagement with his lord, so 
that he remain not with him 
the second quarter, 85. 

bpocAC, m., a sheep with black 
face, a Scotch sheep ; pi., 
bfiocAij, 15. 

bjtopnuJAX), ;//., act of exhorting 
or encouraging, 65. [Still the 
Oriel form in Ireland. Else- 
where b|K>pou5Ax>, bftoptuj- 

AX).] 

bjiuijeAn, /., a fairy mansion; 
dat., bfiuijm, 7, 5. 

bjunneAC, /., fragments, bits, 
scraps; gpl.i 69. 

bnuiu, gen. of bpAC, m., a gar- 
ment, 50. 

buACAill, m., a lad, a young 
man of marriageable age; dpi., 

6,3- 

buAT)AcuÁil, /. , better, upper 
hand, conquest ; with art. and 
followed by Aft at II, 3, [Lit. 
form buAT>CAin, Muns. buA-o- 
AcrAin.] 

buAi-ópeA-ó, m , trouble, grief ; 
cuip po b. nióji aji, this trou- 
bled very much, 6, 4; gen., 
-fiix> (still the form used in 
Meath and Oriel), 26, 5. 

buAi-ópiipm, I trouble, worry; 
3 s. pres. ind., 39. 

buAilreoipin, dimin., little 96 ^OCtÓtft, thresher, used for endearment's 
sake, 22, 7. 

buAin, /., act of cutting (-oe, 
off); 50 bfAJÚAOi a ceAnn fie 
a btiAtr» *oe, till it should be 
found possible to cut off his 
head, 88. 

buAtinA, m., a mercenary soldier, 
a soldier, 85, &c. ; n. and g. 
pi. btiAtiuA-OA (now pron. 
buAtinAÍ), 80, 81, 84; dpi., 81, 
82. 

buAft, m. t cows, kine ; gen. 
buAiji, 3, 6. 

Bucks, a kind of potatoes, 58. 

bui = bi, was, 3 s. pft. of uÁim, 
88. 

bui-óe<\CAf, m , thanks, grati- 
tude, 11, 4. 

bui-óe-cjtÁibteAC, thankfully or 
gratefully pious ; pi., 40. 

btnnne, m. f a torrent, a flood, 
&c. ; hence a violent rush ; ju-ji 
|tit 'iia b. ATHiC, so that he 
ran out with a violent rush, so 
that he ran out with great 
violence, 30. [Cp. bi bumne 
mófi |?aoi, he was in a great 
passion (Don.), lit. there was 
a great torrent (of rage) under 
him. It is surpassing strange 
that the Ir. Texts Society's 
lexicographer should ever have 
imagined that this word had 
anything to do with buile.] t)«i|ipeAX), m., the roar of a bull, 
26,4. 

bun, m.. bottom, foot, founda- 
tion ; 1m' btm, in charge or 
possession of me, 36. 

burmÓ5, /., a cake ; dat., 5. 

búuAir*, /., a boot, 27, 6. [Pro- 
perly a Wellington boot.] 

CAbjivnjitn, I help (le, with) ; 
rel. pres., 40, to which Imn in 
next line is the regimen. 

Ca-oó^, m. } a blanket ; gen. -54, 

25, 1. 

CAitnjteÁiL = CAix>jieÁil, /> 
babbling, jabbering, 53. 

CaiIc, /., chalk; gen. in ciot 
c vitce, a shower of chalk, g, 
10. 

CÁiliT>eACC, /., quality, capacity, 
86. 

CÁm, /., a fine, 85. [A very 
common word in many dis- 
tricts to this day ; and yet 
some won't use it through 
their absurd provincialism ! 
They prefer the English vul- 
garism píneÁil ! How true it 
is that an appetite for provin- 
cialism destroys all literary 
taste.] 

CAi^"oeAf, m. t friendship, n, 4. 

CÁip-oeAf Cftíor*c, sponsor, 
" gossip " (in its old sense), 
god-father, 30. 

Cai^^ac, rocky, 33, 5. ^OCtÓlf. 97 CAiu-cmn, cat-headed, 51. 

CAtteAm, m. t act of consuming 
or expending; a 3 c. Aft a 
Aimpfi, consuming his time, 
serving, 85 ; aj c. Atfi ye^n, 
on his own expenses, 86. 

CAiceAtr» Aimpfte, amusement, 
pastime ; qen. t 18. [In the 
spoken language this expres- 
sion is indeclinable.] 

CAttftéim, /., triumph, success, 4 

CAtcce, cast down, drooping, 3. 

CaLI, m. t act of losing, 66. [Now 

in W. Muns. and Con. = need, 

want, hardship ; in Scot, still 

== loss ; so also Don. form 

CAllt= loSS.] 

CAm - f uiteAC, crooked - eyed, 
squint-eyed, 30. 

CAom-CAinc, /., gentle speech, 
beautiful language, 3, II. 

Caouac, ;>/., moss, 1, 1. 

CAftÁirre, /., train, 31 ; dpi., -ib 
= carriages, 35. [Commonly 
* carriage,' but " a train of 
horses, drawing loads, one 
after the other, is called CAft- 
Áifce C4pAli."] 

CA|1|1A1$eACA, pi. of CAf1f1A15, /., 

rock, 9, 13. 
CAftbAV, m., carriage, coach, 31, 
1. [Anc. = " chariot."] 

CÁfiCA = cú-ptA, the former being 
merely a repetition of the 
word with vowel variety, 7, 4. CAjitArmAjV»., friendship, friend- 
liness, 11, 4. 

CAfAT), w., act of turning or re- 
turning, 12, 5; Aft Áfi 5c. 
•óúmn, on our return, 35. 

CAptA, twisted, 14. 

CAf ua|i le, or Aft, meets ; Áiu Aft 
CAfAX) tetf, where he met, 20; 
nuAifi CAff Aft oftm i, when I 
come across it, 20. [*Oo is 
found in this idiom also.], 

CAÍJAOift feoluA, a jaunting car, 

3i, 3- 

CAtuiJeAtn = CAtuijmi-o, 1 pi. 
pres. subj. of CAtinJtm, I fight, 
81. 

CeA*o, w., leave ; £115 r*iAD ceA-o 
a éinn -oó, they allowed him 
to follow the dictates of his 
own sweet will, they gave him 
his own way [in regard to his 
proposed journey] {lit., they 
gave him the leave of his 
head), 6, 4. [On the other 
hand, ceA*o a cof or ceA"0 tia 
cotpe more specifically = leave 
to go.] 

CeA-oAtJteAC, permissible, 40. 

CeAt, ;»., want, consumption ; 
A 5 u f 1 f ® ceAt a "orefo au 
frotnitJJA'ó r-m, and this is 
how that deficit is consumed 
(lit., and this is the consump- 
tion into which that deficit 
goes — ceAt a T>céiT>, rel. use 
of céfo t gceAt, is consumed) q8 poclóift. = whose pay is consumed 
thus, 86. 

CeAluAifi, /., the human figure, 
also a hood, disguise ; gen. 
-r|iAc : léine ceAtu|iAc, a 
body or covering shirt, 26, 5. 

CeAtiA, already ; indeed ; how- 
ever ; An feAjt e.le, ceAna, 
the other man, however, 3c 

CeAngAt, m., bond (of union), 
4- 

CeAti^lAtm, I bind ; cond. pass., 

i5- 

CeAnnAjic = ceAmiAjUMC, /., 
strife, fighting, 60. 

CeArm peA-ónA, captain, com- 
mander, 11,3. 

CeAnnpoftu, m., chieftain, com- 
mander, commandant, 1, 2. 

CeAjic ffiAoic, female grouse : 
dat., 2, 5. 

CeArctnl, /., a circle, 69. 

CeAfin, in., a corner, nook, 45. 

CeA|iu, in., right, justice, require- 
ment ; ceAfiu tiA hCAjtAife, 
" the rites of the Church," in 
•00 puAift mé c. n.\ he., 26, 5. 
[The expression used in. Eng- 
lish is commonly " fortified by 
the rites of the Church." 
There appears to be some 
strange mix-up here. Surely 
the Irish use of ceAjic cannot 
be due to a confusion between 
right and rite in English !] CeAfAÓu, /. , act of complainings 
murmuring, grumbling, i, 2. 

CeAt|iArnA, /., quarter, haunch, 
8,8. 

Céi-o-ueAmpAtt, in., first church, 

35- 
CeiceAjinAf, in., soldiering, act- 
ing as a kern, 88. 

CiAptAC, in., rough coarse 
grass, 15. ? 

CiAftfúifi, /., kerchief; c. pócA„ 
pocket-handkerchief, 58. 

ClAiseA-jinAc = cU^AfitiAc, /., 
continuous heavy pattering 
rain, 59. [ClAgAfmAC is a 
frequentative formation from 
the collective word cÍA^f^ 
pattering rain.] 

Cl^rhr-An, m., act of complain- 
ing, grumbling, 1, 2. 

CIaouat), m,, act of bending to 
one side, 11,3. 

CleAirmAr*, m., match, marriage, 
connection ; gen. -Aip, 12, 4. 

Ctó-ó, I., in., form, shape, type, 
33> 5« [Very common in 
phrases like ni £aca ftiArh 
f eA|i -OÁ ctó-ó, I never saw a 
man of his type (his equal, 
one like him) ; hence perhaps 
its use = printing type, though 
this sense could be arrived at 
by an easier process.] 

Clot), II., in., act of overcoming 
or defeating ; gen. ctóix> ; 
j?eA)i a ctói-ó, one capable of ]T0ClÓ1fi. 99 overcoming him in combat, 

5«. 

Clo-CAim, I change, alternate: 

n^p cIótj fiéim, who did not 

change sway = who never let 
another get his own ■ Fionn's) 
power, never let another take 
his place as chief, 51. [Cp. a 
passage in another Ossianic 
poem where Comin accuses 
Fionn of never having alter- 
nated his sovereignty ] 

CloiceAT),;;/., ticket, 31. [Usually 

1 passport. 'J 

CtiiAin, /. , a bog-island, hence 
pasture land, meadow ; pi. 
cluAince, 33, 5. 

Ctu-OAijte, covered, 32, 4. 

Cluiee, /., game ; //. cluiúce, 4. 

Clúi-o, /., corner, small place or 
district, 6, 4, 45. 

CluúriiAji, saug, sheltered, com- 
fortable, 33, 5. 

CnApÁn, «., a lump; -oo tuic 
f é 'tia c., M he fell all of a 
heap,'' he fell prone, he fell in 
a complete faint, 55. 

CneApjotn, /. , act of skin- 
wounding, 68. 

Cnurh,/", worm, 36. 

C03UOAP, m. t conscience, 74. 
[Co5t»b4f = con -j- cubAj-, 
conscience ; cubAf = con -f- 
por; the same particle con- 
has been prefixed a second 
time, the composition of the first word having become ob- 
scured. And yet with all this 
orowth we had to borrow 

o 

coin pap from Norman- Fr. or 
English. Cut>Af is still used 
in the dat. form cubAip in t)Afi 
mo cubAip, 'pon my con- 
science (U.)-] 

Co^inf = co5ubAir\ gen. of 
co5ubAf, m., conscience, 40. 

Coi-6p, /., coif, head-dress, 58. 
[From Eng.] 

C015C11ÍOC, /., foreign place or 
country ; gen. in 1 T>u<o|it:Aib 
coppice, in foreign countries, 
17. [Orig. "bordering country' 
(corn, with, + cp'oc, end, 
border, boundary) ; cp. use of 
Lat. fines, pi. of finis, end,. 
limit. Owing to Ireland's own 
communication with the Con- 
tinent having been cut off, the 
use of coi^cfiioc has since 
been restricted to " a neigh- 
bour's land,"' as in Tír Néill. 
for instance.] 

College ffiAOic, male grouse, 
gpl, 10, 1. 

Cóirh-cpoú, m. t a violent trem- 
bling, trembling all over ; Afl 
c. 26. 

CoinvoeAcr, /., attendance, pro- 
tection ; gen. in AmjeAt coirh- 
x>eACUA, guardian angel, 27, 5. 

CoirhteAjrhÁit, /., meeting to- lOO poctóip gether ; C. tiA nUtf^i, "the 

Meeting of the Waters," 34. 
CoimtfiiAtt, m., marching or 

walking together, 69. 
Combtiocr, m., conflict ; gen. -a, 

68. 
Com^iott, m., condition, 53. 
Conine, m. f meeting; óf comne, 

opposite, in front of, before, 

Coifi, /., means, "way"; Á|t 
Scóiji mAjicAijeACCA, our 
means of riding (or rather 
" driving" here) =our vehicle, 
31, 3. [Cp. cóift bíx> ^5Uf 
■oi^e, &c. ; " convenience," 
&c, sometimes gives its 
sense.] 

■Cóiji = right, just ; compara- 
tives cójia and copAi-oe, 81, 
83. See cójiAi-oe. 

CoijinéAt, m., corner (especially 
outside corner), 15. 

■Coif beAfir, /., foot-gear, i.e., 
anything, boots, shoes, slip- 
pers, sandals, &c, for wearing 
on the feet, 27, 5. [I heard 
this as a spoken word in 
Farney, Co. Mon. : "do cuix> 
coipbeAfiu " ; " ua coifbeAfic 

TT>Alt Ojtt."] 

Cóifoeoif», m. t coachman, driver, 

32. 
CoiuceAnnuACc,/., public, people 

in general, 18. CoiccionnuA, general, common, 

34- 

ComxMfice, /., protection; A]1 mo 
c. = under my protection, 50. 

ComAijite, /., counsel, 10, 1 ; 'fí 
An c. a\\ A]\ cmneA"OAji, the 
counsel on which they decided 
was, 10, 1. 

Com 41 jili^im, I take counsel ; 
3 PL pft., 47. 

CómAipeA5, m., mutual restora- 
tion or return ; c. bjiÁ^-ÓAC, 
exchange of prisoners, 87. . 

ComAlnA-o, m., fulfilment, 60. 
[Now commonly comAtlAT) ] 

CorriAtuA, m. } foster-brother ; 
gpl., 45 ; dpi., 47, 

ComAji, m. f confluence ; c. nA 
n-AibneAC, the confluence of 
the rivers, 34. 

ComAfic, gpl. of coiruMjtc, /., an 
outcry, uproar, 70. 

CombuAi-ófeA-ó, tn., confusion, 
disturbance ; gen. -T>eA|itA, 69, 

Corhc|iuinni5im, I gather to- 
gether ; 3 pi. pres. ind. (intvans. 
use), 35 and 40. 

Com-ÓAÍUA, m., foster-brother; 

PI, 3, 6. 
Corhpoi5fe, pi. of comfo^uf, 

adj., near, nigh, at hand, 72. 
ComJÁifi, /., shouting together, 

shout in consonance or unison, 

70. 
ComJAol, m., co-relationship, 

mutual kinship ; gen. in ]Toclóif\. ioí ueAti5ÚA cotfiJAOil, languages 
akin to one another, 17 ; fiof 
a comJAOit -oo, the knowledge 
of its mutual kinship with, 17. 

Corn^A^ac, near, " convenient " 
(see under 5Afi) ; &\\ x>o te&cz 
c. -Ó1, when you come near it, 
32, 4- 

ComluATDAn, m , communication, 
conversation, 31, 2 ; 1 3c. a 
céile, in one another's con- 
versation or society, 39. 

ComnvH-oe, t*. t residence, re- 
siding ; no bi 'nA 5c. Ann, 
who lived there, 1, 1 ; 1 5c, 
always, I, 2; 'n-A c., at rest, 
not being rowed, 46. 

ComófiA-ó, m., act of accom- 
panying or escorting ; tk\ 
5COmópA"ó, to accompany 
them, 59 (also " to congratu- 
late them"). [Very common 
in both senses in Uls. to-day. 
See commojtAT) in Irish Texts 
Society's Diet., the ortho-- 
graphy adopted there, how- 
ever, being wrong, and even 
childish, as comófw\-ó is the 
common spelling in all good 
modern* MSS. and texts, and 
it alone is used in speech, the 
first syllable being always 
:->hort, though accented.] 

CorrtfiAC, Hi., fight, combat, 52. 

Comupr-A, /. , neighbour, 38. 

ConfwTJ, in., rage, fury, great desire, 68 ; c. C05AIT), the 
rage or desire for war, 79. 

Con 5b ai 51m, I keep, 2 sg. 
impcrat., 20 

Con^bóit, f., act of keeping, 35; 

nUAIjl "OO COntlAIC ftAT) flAC 

ju\ib c Aifi, when they saw 
there was no keeping him, 
when they saw that he would 
not allow himself to be de- 
tained and kept from his pur- 
pose, 6, 4. 
ConnAfitAij : read comiAfiCvMJ, 
VOC. of con ru\ jir^c, A»., big 
rough person, churl, 58. 
ConpibAl, H»., constable, officer; 
c. céiT), officer in command of 
100 soldiers, centurion, 85 ; 
c. An céix>, ib., 86. 
ConuAbAijtr, /., risk, danger. 
Conr-pÁit, /., opposite thing, 
contrary ; a conceit fo, the 
very opposite to this, the very 
contrary, 76. 
Con, m., a turn or twist of wrest- 
ling; An mb^inpeA C0|< Af, 
would you try a wrestle with 
him, 2, 4. 
Con — CV, T 1 ' m 't act °* sending, 

S3- 
Coj'., m., condition, plight; if 
UjiuAt; -oo coji, your condition 
is pitiful, you are in a sorry 
plight, 27, 6. [Cp. the modern 
colloquial usages ca-o if cofi 
■ouiu, how are you off, what is 102 £0ClÓ1f\. your condition ; An coji ACÁ 
aiji Anoip, the condition in 
which he now is, &c] 

•Cófnvoe, 2nd comp. of cóifi, right, 
just ; if c. "óó a ceAcc, and he 
had better come for this rea- 
son [lit., it is the more right of 
it his coming), 81 ; ip c. "oo'n 
ppepi-oenp mo cup 1 n-Áic 
rhAic r the President should 
place me in a good position 
especially for this reason, 83. 

^CojiAigeACt, /., act of wrestling, 
2 (cofiui^eAcc-, 9. 

Cojieós, /. , beehive: gen.,-6^^ ) e 

32. 
Copp, *»., body; gen. cuipp, 27, 
Cojiji,/., any bird of the Ardeidac 

or heron-kind ; copp jtAp, a 

heron, 21 : gen. 21. 

CojijiAX), w., odds, an odd por- 
tion of any quantity or num- 
ber of things or of a space of 
time; cojijuvó -, " odds and " 
= more than, c. -j pice biiAX>- 
Ain, more than 20 years, 20 
years odd, 5, 1. [Ulster 
form = coftitAix>eAcc of Muns- 
ter and cbrv of Scotland.] 

Cojifiutjim, I move, shake; 3 5. 

pft., co|i]iui5, 24. 
CófiuJAT), m., act of arranging, 

settling, 31, 3 ; dressing or 

arranging, 60. 
Cojiiii^eAct;, /. , act of wrestling, 

2,5- Cop, /., foot, leg; ie n-A coip, 
by his side, 3; pAoi coip, in 
abeyance, 35 ; aj\ a ^cop aid, 
on foot, i.e., in actual service, 

«5- 

CopArnAiL (copmAit), like, simi- 
lar to (te) ; comp. -rhÍA, 25 : 
ip coprriAit, it is likely, 83. 

CofArhlACU, m., likeness, ap- 
pearance, 32, 34. 

Cof5, m., act of restraining, re- 
straint, 38. 

Cop5Ap, m., hacking, slaughter, 

" "3- 

Co^-mAileAp, m. t resemblance, 
32 ; pÁ c. copcói^e, resembling 
a beehive, ^2. 

CopnArh, m., defence, 61. 

Cope == copcAp, m., cost, ex- 
pense, 14, 5. [It may be that 
the true reading is )taoi copc- 
Ap f A01 cÁin, as the word 
A^up is often omitted in 
phrases of this kind.] 

Cóca, m., coat, 58. 

C|tAitim, I shake; 3 s. per/. 22. 

CfiAnn, I., a tree; pin. cpoinn, 
also cjiAinn, 48. 

CpAnn, II., lot : A5 CAiceArh 
cjiAnn = casting lots, 47 ; pi. 
cjiomn, 48; 00 cuift -ojtcc- 
cpAnn Ap geApmÁn, the lot 
fell upon Gearman, 48. 

CjiAob, /. , branch, twig, gen. pi. 

23. 
Cjiaooac, abounding in branches, JToclóip. 103 i.e., in foliage, arbore<> 
gen. sg. fern. 16. 

Cjiéob-U\f<M|i, /., branch-like 
flame : gpi. 69. 

C|t^obf3<.\otleAX), m., act of pub- 
lishing, 18. 

Cju\obr-5<.\ailim, I preach, ex- 
plain, make known : 3 //. 
imperf., 35. 

Cfi4op45 = c jioi-óe<Aji5 cjto- 
•óeAjt^), blood-red, deep red, 
24. [A colloquial form.] 

CfiAOf, m., gluttony, 37. 

CftAOf<.\c, gluttonous, ravenous; 
p!u. 38. 

CtiAOf-teAUAn, having a wide, 
open gullet. 25, 2. 

Cpe,/., clay. 36. 

CjteAc, m. t prey, spoil, 87. 

CfieAc^x), >/;., act of plundering 5 
gen. cjieócxA ; leAnA-OAjt L0J15 
Afl tfieACC&i they tracked the 
plundering party, 3, 6. 

CfieACAim, I sack, destroy, plun- 
der ; 1st pi. imperative cfteAC- 
AmAOir-, 46 

CféA-o fÁ, why (lit., what for, 
for what, always followed by 
the oblique rel. construction, 
as at i£*: a bfinl fuvo. 

CjieA5Án, /w.,hard, rocky ground, 

9- 
C^eAÚÁnAC, trembling, shivering 

with fear, 54. 

CiteroeAiii, m., faith; gen. -nh, 

5^1 80. C|iei"oeArhno.c, creditable, likely 

to do one honour, 18. 
C-pei-oim, I believe,/*/, -fró, 39. 

C^ic (Art. of c-pfoci, /., matri- 
mony, marriage : ^an epic, 
unmarried, 57. [See vocab. to 
tn<.\oju\ IM nOtT $Cof.] 

Cfn'oc,/., country; gen.pl. 17. 

Cjiioc, /. , end: Cfn'oc a cuji Aft 
a pdoijAt, to put an end to I 
life; : 'to finish him off,*' jo. 

CjtfOcntiJA-ó, act of finishing, 
completing, 

Cjn'on, old, withered. 45. 

CjiionnA, shrewd, wise, 29. 

-■•ioj\ «., belt, girdle, 2, 53. 

CttiofCAlje, w., a Christian, 37 ; 

.'. -Aljlb, 82. 

Cjnte^lA, /., quaking or trem- 
bling fear, 30, 71. 
Cjnuim, I shake; Js.p:.. shook, 

55- 

Cjtó-buAile, /'. (cattle-shed;, cir- 
cular enclosure, pen, 69. 

Cjiocat). I»., pot-hooks, 23. 

CnocAT), ?«., act of hanging: ip 
CfttJAÍ; gAti A 5c. Af cjiAnn, it 
is a pity they are not hanged 
on {tit. from) a tree = I wish 
they were, &<: . 30. 

Cf-iocuA, suspended, 22. 

Cjto-ó, H»., cows, &#*£* a dowry, 
x 3> 8. [Common in Ulster 
and X. Leinster = r-pjié.] 

Cji 01 en ib, rfrf. pi. of cfioicej 
skin, «•., 9. 104 poclói|\. Cfioix>e, m., heart ; mÁ'f "oúinn 
c. r»A "oujieon, if the heroes' 
heart is ours, if we are heroic, 
4; dpi, Cjtoi-ótib, 4. 

Cftoif,/., cross, 50. 

C|tomAT), m. t act of bending or 
stooping, 30. 

CjtomAim, I stoop, bend; 3 s. 
pjt. cfiom ; Aft a CftomAX> = on 
his stooping, i.e., in a stooping 
posture, 53. 

Cjior*, /., cross, " rood " (as used 
in old oaths) ; dat. 50 (see 

UAtt). 

CftuA'OÁiL, /., hardihood, hardi- 
ness, hardiment ; gen. -Át a, 60. 
[From cfiuAix> + *oÁil. It 
now signifies " hardship " 
mostly.] 

C|iuAT)-b|toiX) r J., severe cap- 
tivity or bondage; gen., 70. 

C|tuAX)-cÁf, m., severe strait, 
great difficulty or hardship, 22. 

CjuiAX>Ó5, /., strait, difficulty; 
dat., ii, 4. 

Cfttu\ix>e, /., difficulty; -oÁ c., 
lit. of its difficulty = no matter 
how hard (severely), 28, 1. 

C|tuAiT)-lÁni, hard or strong- 
handed, 51. 

CftuAi "6151111, T harden ; 3 s. pjt., 
cjtuAi-óij, quickened, 65. 

C|iUAUAn, m., hardship, distress, 
78. [Also spelt cjtuA-ocAn. In 
Don. a slender form cjtuAiceAn 
is used.] Cfiub, /., hoof, claw, 55. 
C|iux>, m., a horse-shoe; gen. 

Cf1UT>A, 48. 

Cfiuinn, gathered together, as- 
sembled, 35. [Used = cfiuinn- 
i5ce, like focAi|i = fOC|iui5te, 
ultArn^ullniuijte, &c] 

Cjtuirme,/., the globe, the world j 
gen., 16. 

Cftumrngim, I gather; also in- 
trans., gather, assemble; perf. % 
10. 

CjtuirmiuJA-ó, m., act of gather- 
in g> 35 5 a gathering, an as- 
sembly, a meeting; cuifieA-6 
c. aji thó|i-uAiftib, fc., the 
great nobles, &c, were sum- 
moned to meet together or to 
a meeting, 7 ; act of collect- 
ing, 35- 

C|iuitneACc, /., wheat, 79; 5ujt- 
Ab TT1A1C tÁini5 cjiuitneACc 
11 a nibjiÁtAfi, -]C, a figurative 
message which we cannot now 
unravel, 79. 

Cfiut, m., shape, form, condi- 
tion, 12, 5 ; irjf* An S ! 113 ^ f iri > 
in that condition, 12, 5. 

Cu,/., hound; dat. coin or dual 

(after -oÁ, two), 42. 
Cuac, I.,/., cuckoo. 24. 
Cuac, II., /., a curl; gen. pi., ha 

5CUAC, 43. 

CuAiftc, /., visit; 50 nt>eAfinA 

fi c, till she paid a visit, 15 ; 

cuAijtu aft, a visit to, 31 ; 'n-A VocLótf. 105 uimciotl 'mÁ 3CuAi|ir, round 
about it, 47. ['mÁ 5CiK\ifiu 
(also mÁscuAijvo), Mid. Ir. 
imacuairt, appears now to be 
colloquial only in Manx my- 
'\rt, Sc. G. mu'n cuairi ; 
yet in Irish it is frequent in 
the literature, even in some of 
most recent phases.] 

Cu An, ?;•., harbour, 45. 

Cuaji, m., hoop, ring, circle, 69. 

CUAjtuaJAT), ;;:., act of searching 
for, 10 ; A5 c. tiA hmr-e, search- 
ing (exploring' the island, 47. 

CtiAftctiijim, I search; 3 s. fft., 
ttiAttcoij, 

Cuvo, m. t one's property, what 
one possesses or ha*; gen. 
cui-o : 1 ^ceAnn a cui-o cu<\)t- 
ArcAiL, in addition to what he 
had of wages, as well as his 
wages, 19, 5. ~On the other 
hand, cui-o — part, portion, is 
fern., gen. co-oa." 

Cuit», /., portion, share; cuiu 
-oeicweAbAift 45 conr-AbAl An 
céi-o -oe, ^5Uf cuvo CÚ13111 A5 
WAfiAfS^t An uí|»e péin, «vjur* 
cui-o pift A3 3AUÓ3LAC cij- 
eAj'UA, 10 men's pay to the 
constable of a hundred (cent- 
urion , 5 men's pay to the 
marshal .field cornet*:) of the 
district, and one man's pay to 
the chief's gallowglass, 86. Cut-oeACCA, /., company, 3 ; 

gen. -An, dot. -aiti. 
Cw-oiuJA-ó, m., help, used in- 

terjectionally, 9, n. 

Cui5eA|i, m., five persons, Or, 

85. 

Cuilu,/, quilt, 59. 

Cuimlim, I rub ; 3 s. p/t., 
cuimil, 53. 

Cm til tie, /., remembrance, re- 
collection, 35. 

Cuiiriniu5Ax>, m. t act of remem- 
bering, thinking (aji, about), 
20, 27, 41 ; gen. -ijte, 29. 

Cuimre, f., measure, modera- 
tion ; 54m cuimre, immoder- 
ately (Af cuimre, in Donegal), 

59- 
Cuu-5 caca, mainstay of battle, 

67. ~Cum3 properly = a beam, 

a yoke, a bond, &c] 
Cuif.eAX), m., invitation, 10. 
Cutftim, I put, send ; 3//. per/ , 

1 1 ; used in many idioms, 

for which Ir. T. Sec. Diet. 

may be consulted. 
Cuijur-, " hist, pres." (3 s. pret.) 

of cuirum, I put, I send, 61. 
CotttC, /., a court, 53. 
Cáijtcéifiíi courtiers, 37 ; pi. 

of cúiftuéiji. 
CÓJf,/., cause, reason, 17, 40. 
Ctnfte, / . vein, pi. -eAunA, 69. 
Cul, »., back hair, 23; back 

hence backing, help, 57; gen. 

in CAJ1 élf CÚ1I "00 CADAlfC io6 poclóifi, a\\, after turning our backs to, 

33. 5- 

CumA, indifferent ; ip c. tiom, 
I don't care, 21 ; tiac cuhia 
•Ó-U1U ! Never mind ! 

CumAcr, m. t power, might; dat. 

plU. t -Alt), 75. 

CumAcuA, i»., power; *oo ciotin 
Aon \iAi|t ip mó mo c. *] if 
-pe-Ajiji mo cumAr- nÁ Anoif, 
for any (other previous) time 
in which my power is greater 
and my faculty better than 
now (at present), 83. 

CumA-o, «., act of inventing, 
shaping, devising, 16. 

Cumar-j, *»., mingling, mixing ; 
pi. in cumAif5 tia c|itJAi"óe = 
the clashing of cold steel, 61 ; 
"mix up," confusion; gen. 
in cuaji combuAi-oeAjitA cum- 
Aifj, a circular confused 
mixed up mass, 69 ; also at 
70. 

CtjriroAc, m., act of preserving 
or defending, 75. 

CumjiA, pleasant, neat, tidy, 19, 
1. [Provincial usage ; in the 
literature cumjiA = fragrant.] 

Cun^HAT) (conjnAm, cunjtiAm), 
m. t help, 11, 4 ; gen. cun- 
x;AttCA; 1Ám c., a helping 
hand, 18. 

•CúnrAf, m. t account ; gen. -Aip; 
IÁ aw cunrAif, the day of ac- 
count or settlement, 38. CuftAc, m., a small rowing-boat 
made with wattles and hides 
or canvas, 45. 

Cujiax), m., knight, champion ; 
gen. 68, 70. 

CújtAm, in. , care ; pi. -a, 41. 

CtijiAmAC, careful, busy, assidu- 
ous, 33. 

CujtAnrA, heroic, brave, 60. [A 
Northern form of cu-pA-orA ; 
cp. cfiói5eAnuA = cjtó-ÓA, 

flOf^AtlCA = f10f$A1X)te, 
"OlAJAnrA ="01A"ÓA, ÍAOCAtirA 

= Iaoc-oa, &C, all found in 
Leath Chuinn or Scotland, 
its off-shoot.] 

CujtjiAc, m., bog, marsh, 30; 
nÁfi x>í"oeAii coitt nÁ cu-jijiac 
•óó, that neither wood nor bog 
would be a shelter to him, 
that he would find no protec- 
tion either in a wood or a bog 
— in this expression we are 
reminded that the woods and 
bogs were the great strong- 
holds of the Irish in their 
constant guerilla warfare with 
the English up to the end of 
the 16th century and even 
later. 

CújitA, pleasant, lavish (?), 7, 
4. [Perhaps for curhfiA.] T)a ( = T>o a), used in oblique 
rel. construction : *oa bfuil 
mo fséAl -oÁ tAob, about £0ClÓ1jA. 107 whom my story is [related], 
1, 2. [Commonly a.] 

*Oa. if (with subj. imperf. or 
condit.). 

T)at>ai-ó, m., anything, some- 
thing, a little, as in -o. -oe'n 
bunnóij, 5. 

*OÁit, I.,/., meeting, 7. 

"DÁit, II., /., chance, prospect, 
respite, 26, 5. [Usual in 
Uls. in this use: "if s^n "oÁit 
te mo iiéi-óceAc " ' and no 
chance of my release.'] 

TJAin^e^n, firm, strong, 69. 

tjaII, blind, 36. 

T)AlU\im, I blind ; 25. />:'s., 
-aiji, 58. 

TjAmAncA, damned, condemned, 
andg^f. of -oAmnA-o, ///., con- 
demnation ; a osteite "oaiti- 
AncA = (of) his condemnation, 

37- 
TJadaji, w., foreigner, invader; 
gen. phi., v&n&n, 80. 

TKmia, bold, courageous, 64. 
"OAon-oA, human, 28, 6. 

TJaoja-'ÓÁIac (lit. of enslaved 
condition), rigorous, ill-fated, 
68 

T)A0f$A-|i-fl\n\5, m., rabble, 
rout, vulgar crowd, 69. 

T>aj<, I., think, thought; -oa-h 
liom, methinks, 58 ; -oaji leif 
An b^eA-ft fin, that man 
thought, 64 ; T)A}t leif pern, 
as he supposed, 76. TjAfi, II., by (in swearing) ; T>A^t 
-pAX), an expletive, "by the 
deer/' 54 (originally "oaji 
pA-ÓA, by God) ; t>&\\ troói^ 
= of course — in Ulster, Ajt 
rmói^e, 56. 

*Oa-|\ t)' = -oo Ajt b^ : -OA|i b' Ainm 
•001b, whcse names were, 28. 

TJÁr-Acu, /., daring, fierceness; 
if mó -oo §Ab mij\e A5ur- "OÁf- 
acc caúa, who were the swift- 
est and fiercest in battle, 66. 

TjÁfAcrAC, furious, violent, 11, 
64, 71. 

tjau, yn. t colour, 43. 

TJé,/., smoke that emits sparks; 
gen. -oiA-ó ; reine x)iax), a fire 
or conflagration producing 
smoke and sparks, 69. [A 
fairly common word still in 
most places ; x>ei|tín x>é, little 
end of smoke, applied in a 
children's game to a lighted 
stick that is becoming extin- 
guished (Muns.) ; 1 rmeijieAx> 
tiA -oéite, at the last gasp 
(Con.) ; tnínue tiA *Oé, a place 
in Don.] 

T)eACAi-ó, 3 s. per/, depot, of 
réix)im, I go ; acu $0 nx>eAC- 
aix) ad feAn-njeAjinA eAC- 
o|t^A, only that the old chief- 
tain interposed between them, 
2, 5- 
TjeAi;-jiiAfitA, well ordered, pro- 
perly restrained, 40. io8 poclóip. T)eAlb, /., shape, form, 33. 

T)eAtbAX), m., act of shaping, 
forming, "taking," 16. 

"OeAt^, /., thorn; npl. -oeitjne, 
28 ; -oeil^ne bjioi-o, goading 
spurs. 

T)eAttft<vó, ;//., appearance, 33, 
5. [Also = illumination, ir- 
radiation.] 

*OeATriAn, m, t demon, devil, 68 ; 
d. plu., -oeAtrmAib, 49. 

TJe-AtrmAi-óe, demoniac, devil- 
ish, 69. 

TJeAnJAji, 7)i., smouldering dust 
of ashes, burning ashes, 68. 
[Cp. "oeAnAc, mill-dust, Manx 
joan, dust.] 

T)eAfib, real, certain, 49. 

'OeAjibA'ó, m., proof, 12, 4. 

*OeAfibAirn, I prove; past pass., 
-oeAjibA'ó, 60. 

*OeAftb-coiTiAtuA, m., own foster- 
son, 74. 

T>eAnbjtÁtAifi,w., (own) brother; 
gen. pi. -Afi, 28. 

T>e4ficAim, I look, glance, 38 ; 
3sg.pft., 22. 

T)eA|nriAi|i, vast, huge, terrible, 

vehement, violent, 73. 
X)eÁ|tnA-oAti, 11, 14, 3 pi. pft dep. 

form of -oo-^nim, I do. 
T)eAf, I , nice, pretty ; pi. 24. 
*CeAf, 11.,/., right (hand); gen. 

•oeir-e, 53. 
T)eACAC, m., smoke; gen -A15, 

23. "Oét-óeAtiAc, adj. as sub., last, 
final, end ; p Á x>., as the final, 
as the last, in the end, finally, 
9. 11. 

T)eipneAc, hasty, with haste, 
hurried ; 50 t>., hurriedly, 6, 
4. Also spelt -oeitbifieAc. 

*Oeiffti5im, I hasten, I hie, 1 
make haste (in journeying) ; 
3 s. Pft., 3, 6. 

"Oeitbce, shaped, formed, i.e. so 
as to appear as one shape, 14. 

*OeijieAnnAC, last, 7, 4. 

"Oeifteoil, wretched ; simple- 
minded, imbecile, idiotic, 
silly, not in possession of 
one's full faculties ; 'mo 
jeomneAC -o., as an imbecile 
idiot, 27, 5 ; 57. [The second 
sense* is not in the diets., and 
yet I have frequently noticed 
it, thus, AtriA-oÁn *oeijieoit, 
an idiotic fool, *oei|teoitin 
fpóifiu, a butt of ridicule 
(Muns.), nÁ bAtn te *ouine 
-oeijieoit, don't interfere with 
an imbecile (Don. prov., in 
which, as I have heard it, the 
word was metathesised to 
-oeiteoifi, or rather -oiteAifi, as 
pronounced).] 

•OeiúbifteAc, hasty, hurried ; 50 
■oiATi -o., with rush and haste, 
48. See ■oeipfieAC, which is 
a syncopated form. 

T)iAbAl, (devil), hence, a strong ^octói^. log negative = not; -onNbAt b|teu^ 
45AT), not a lie are you tell- 
ing, perfectly true, 29. [*Oia- 
oat is for -oo'ti -oiAbAl and 
45 An -oiAbal ; I heard both 
of the full forms in songs in 
Co. Mon. The former = " to 
the devil,'' the latter " may 
the devil have,"' i.e. I wish 
the devil to have what I don't 
want, hence, as no good 
Christian wishes the devil to 
have anything = not, no. 
From this it is clear that the 
use of " devil " in English = 
' not ' is taken from Irish.] 
T)iat)acc, /., divinity; *oo -óéAti- 
atti A|t iit>iat>acua, to carry 
on our divinity studies, to 
pursue my theological course, 

T)umt), (wake); Af -oo -óum-ó, 
after you (=it>' -óum-ó), 23. 
[-df T01A1X) appears to belong 
to Deiseacha and the Glens 
of Antrim in Ireland and to 
be usual in Scotland.] 

T)ix\-TriAr-Ui3<vó, uL t blasphemy, 
37; gen. -thAfiuiJte, 37. 

T)u\n-50)tAx>, //l, act of vehem- 
ently heating, 68. 

•Oiceall, m., " endeavour," 
best ; juiine ftAT> A nx>. aji, 
they did their best to, 6, 4 ; 
a]\ a tvo., at their best (of 
speed), 49; b<\ x>. rnófi *oó, it would be his very best effort, 
it would be entirely as much 
as he could do : 58. 

Th'ciolL\c, diligent, inclined to 
do one's best, iS. 

*Oí-oeAn, m., shelter, mainten- 
ance, 2, 4 : shelter, protec- 
tion, 30. 

*Oí-f peAjftA, irresponsive, in- 
convenient and dangerous, 
73 (not answering to one's 
convenience or necessity). 

Th'te^f, proper, own ; -oAjtAb 
ceAn^A -óíleAf í. whose own 
language it is, 17. 

*Oi lienor, m. , an orphan, 16. 

*Oíob|uv5AÓ (also "oiubfiA3A-ó), 
m., act of shooting at; -oo 
jabaoaji a 5 Á tvo., they began 
to shoot at them, 72 ; //. 
■oiub|u\i5te, 72. 

'OíoJAtuAf, ;;/., vengeance, 37. 

*Oío£bÁil,/. , want ; béi-ó -o. -oo 
bí-ó opz, you shall be in want 
of your food, 14. [This ought 
certainly to be the meaning 
of the phrase in Don., where 
■oío$bÁit=*want. To take the 
word, however, in the com- 
moner application "harm" 
gives better sense : " The 
harm of your food will be on 
you" = your practice of eat- 
ing your food will actually 
cause you harm, as it will 
soon make you eligible for 
the shambles.] no JTOCIOIJA. "Oíot, m., desert, hence object ; 

•oíot -oeoji ^5«f r|iUAi$e, an 

object of lamentation and 

Pity, 39- 
T)íoíriAom, vain, idle, useless, 

40. 
Th'oriiAomeAr, m. t idleness, 

vanity, 40. 
T)iomAfAc, proud, haughty, bó 

-óíom^r- Aije. (who were) more 

haughty, 10, 1. 
TJiot-pabAc, m., hermit, recluse, 

5- 

*Oí|i3ex\"ó = T)í|tui5A-ó J m. t act of 
straightening, 64. [Also found 
spelt "oíonJA-ó. The modern 
spoken form ■oí^m^A-ó is ap- 
parently a new formation]. 

*Oif5iji, fierce, active, 68. 

•Qti^im, I owe, I ought ; mAfi 
■óli5eAr fé, as he ought (to 
obtain), as is his due, 73. 

"Otvht-iA-ouA, tightly closed up, 
closely or firmly shut, 69. 

*Otút - imnnreAjmA, on close 
terms of friendship (with, 
le), 41. 

T)o, to, for ; used with assertive 
verb to express condition, 
position, or locality ; nuAifi 
b'Ájvo -oó-fAti, Vife^l -oo'n 
jijififiA-o, when he was on 
high ground, the hare was on 
low ground, 7, 5, — in fact 
b'ÁjiT) ■oó-rAn=bí reipeAti Aft 
An cnoc and b'ipeAt "oo = 'f A 5leAnn, as is shown by a cor- 
responding run in an Oriel 
folktale : " ntiAiji a béix>eA-ó 
An t)ACAC XWó\\ 'f\A steAtin, 
béi-óeA-ó mAC An 11105 aji An 
cr.oc " (S5. 6\\\. t 22, 9, &c.) 
= (in the phrasing of our pre- 
sent tale) nuAiji b'íre^ "oo'n 

t)ACAC fhÓ]1, b'ÁffO X)0 riiAC 

An jtioj. 

*OócAi-óe, comp. of -oóca, likely, 
probable; 71. 

T>ocAji, m., discomfort, trouble, 
hardship, 26, 5. 

"Oo-citeAfi, pres. pass, indep. of 
•oo-cim, I see ; at 1, 2, it 
seems, it is clear, we know, 
&c. So also the depen. form 
50 bpeicteA|i = that it seems, 
14. 

TíojéAnAm -ne — "oeAnpAm -tie, 
■oéAnfAimí-o-ne, 'jeAUAmui-o- 
ne, 1 pi. fut. of T>o-5nim, I do, 

75- 
"OojeutiA mé = •oéAtifA'o, x>éAn- 
pAi-ó mé, '^eAtiA me ("óéAn- 
pAix) mé, as sometimes spelt), 
1 s. fut. of -oo-^nim ; 75. 

*O03eun-rA = "o é An y at» - r a, 
'jeAnA mire, "oéAn|rAi-ó mire, 
1 s. fut. of -Do-^iiim ; t>. IÁ 
jnb, I shall appoint a day 
with you, 75. 

*Oóib, to them ; ó'r te héineAnn 
•001b, since they belong to 
Ireland [also], 4. So also P0ClÓ1|A, II I triA f -oinnn cpofóe nA 
t)U|ieon, 4 (see cftoi-óe). 

T)oi-cineóil, of ignoble race, ig- 
noble, 69. 

T)oi-e4T)fu\nA, impenetrable, un- 
intermittent, 68. 

"OÓ15, /., way, means (to, te), 8, 
6. 

"Ooijifi,/., flame, blaze, 69. 

T)oilb, gloomy, sad, 24. 

*OoiLi^, painful, grievous, 52. 

T)ólÁfAC, sad, grievous, awful, 
3 3. 

"OoniAin - cftéAcunuiijte, deep- 
wounding, 73. 

*OoirmAc, the Lord ; 'nDomrtAc 
(for -OAfi n*OorrinAc), by the 
Lord, Lord! (changed in vul- 
gar English into ■' Laws," 
&c), 25. 

Dotii, adj. as sub., misfortune, 
misluck, 6, 4. 

*OonnjiuAi-ó (-oonn-iiuAix))^/. of 
T>otin-|iuAX), of a dull brown- 
ish red colour, 69. 

"OojiáIa = cajiIa, happened, 
chanced, 62. [Older ortho- 
tonic form of t;AfitA.] 

TJouAnri = •oo-tÁim, wakeful, 
grirfl, morose, 68. 

*OotAi|tne, /., evil, mischief, 6, 
4- 

T)|iAtm, /., a hump, 57. [Pro- 
perly -ojioinn, dat. of -ojionn, 
hump (W. Muns.).] 

*0]'Antiu, m., the mouth as a means of expressing a grin, 
humorous or sardonic, 69. 
See -ofiu-oA-ó. 
T>}tArmcni;A-ó, ;;/., a snarling, 

55- 
"OitAOi, m., a druid; gen. -o|tuA"ó, 

47- 
*0|teAc, ///., face, visage, 43. 
T)|ieo5A-ú, /// ., act of rotting, 18 
T)|toc-c|iAnn, m., evil or unlucky 
lot, a lot to go on a risky ex- 
pedition, 48. 

"Ojioc-JnócAc, ill engaged, badly 
employed, 41. 

T)|ioc-oix)eAf, m., evil instruc- 
tion, bad teaching, 38. 

*Onoc-fomplA, ///., evil example, 

38- 

X)jioic-cleAccA-ó, in., evil prac- 
tice, 40 (-ojioc-cleAccA) ; dpi. 

35- 
"Ojioic-icce, /., evil prayer, im- 
precation, 38. 

•OjtoiCTrieAf, m., disesteem, con- 
tempt, 18. 

T)riori5, /., party, folk, set, &c. ; 
dat. x)|iuin5 ; -oo'n -opums 
aua, to those who are, 18. 

*Ofioti5 - bui-óeAn, /., a party, 
folk, set, 68. 

•Otui-oA-ó, m., act of closing ; a$ 
"o. An -o., grinning, 69 (the 
proper reading appears to be 
A5 x>. a rmjiArmr). 

*0|iui-oeAf, hist. pres. (old S- pret. 
3 s.) of -ojun-oirn, I move (te, 112 £oclóip. towards ; ó, from) ; in T>fiuiT>- 
eAp ponn, Fionn approaches 
or draws nigh, the former (te 
usage) is intended, although 
the prep, is conspicuous by its 
absence ; 43. 

*Ojtuim-teAc,/., flag lying hori- 
zontally ; gen. 72. 

T)wa"ó, m. t pains, trouble; gen, 

in A.3 ^ÍACA-Ó At) "OUA1T) fO 

ojifiA f ém, taking this trouble, 
18. 

T>uAit>r*eAc, gloomy, melan- 
choly, irksome, 68. 

T>uaI, natural, 31, 2. 

T)tiAt<Ac, in tresses or plaits, 23. 

T)t>At$Af, m., duty ; -o. n<\ 
mai-one, the duty of the morn- 
ing, i.e. divine service ; gen. 
in za\\ éif "ouAt^Aif nA 
niAi-one *oo coitr)tíottA"ó -ÓAtn, 
after I had fulfilled the morn- 
ing's duty, i.e. after I had at- 
tended divine service, 31. 

TJu&ac, sad, sorrowful, 24. 

T)wb-tAfAi|t, /., black or dark 
flame ; gpl. , 69. 

*Ovnb - x>fiitteAc, giving forth 
black sparks, 68. 

T)wib-fteAtr»Am, black and slip- 
pery, dark and smooth ; gsf. t 
72. 

*Óúi|t-teAc, m., penitential house, 
68. 

*OúnAx>, m. t a camp; pen. -aix>, 
72. *Oújt-cfioi , óeAc > hard - hearted, 

68. 
*Oúcai5, /., country, land, native 

land ; gen. "oúicce, 18. eAbfiAir-, /., Hebrew (language), 

17. 

eAc-tAifj. /., a whip ; gpl. 49. 

éAX)Ati, m., face; 1 n-éAT)An 
Pfiomne, in front of, before, 
2, 5 ; 1 5ctÁfi a éAX)Ain, in his 
forehead, 7, 5 (ctÁji a eAT>- 
Ain, lit. = the flat part of his 
face). 

éAt)ÁnAcz:, /., want of boldness 
or intrepidity; A3 -out 1 n-é. 
Aif<, becoming less bold in 
their attack on him, showing 
a less bold front to him, 63. 

eA^Aji, m., order; A3 cufi 1 n-e., 
editing, 18. 

éA3CfiuAr-, m., fever, illness, 26, 

5- 
eA3tAifeAC, m. t ecclesiastic, 

cleric, 23, 5. 
eA3tiA, /., wisdom, 35. 
eAÍA-ÓA, /., science ; pi. eAÍA'ónA, 

16. 
éAÍó-ó, m., act of escaping; é. 

AmAc viAite, to slip out from 

her, 13, 7. 
éAn-cofi, m., any turn, any oc- 
casion ; Aji 5AC é., at all 

events, 84. 
éAftAX), m., refusal, 26, 4. £oclóip. 113 eAfA|t5^in, /., act of beating 
and throwing into confusion 
thereby, 69. 

eAftOAtt, m., tail ; gen. -Ailt, 

54- 
eAf^Ame, /., curse, 53. 
e-Afonóijt, /., dishonour, insult, 

37- 

écr-minic (éAcc-mmic), con- 
stantly performing exploits of 
battle, always intrepid and 
daring, dashing, 60. 

éiT)ijt = péix>i p, possible; ip mó 
bur* é. teif, that will most be 
in his power (ability), 86. 

ei'oifi-me-A'óón, ///., intermediate 
part, centre, middle, 71. 

éiteam, m a| claim, demand ; 
(j en. -im, 58. 

eitir, /., a hind, 43 ; yen. -ce, 
ib. 

éirhjeA-o^i, they prepared, 62, 
3 s. pft. of éimgim. 

eijun^e, m., a heretic; pi. 
-^1-óe, 80 ; dpi. -51b, 82. [The 
modern form is eijuceac.] 

eipnnilt, insecure, weak, in- 
firm, 69. 

etecc^ieAc, electric, 16. [Ceirm- 
cjteAC i£ a purely Irish term] 

eot, m., knowledge; -oafi-Ah eot, 
who know ; 50 mbvm eol 
-oóib, that they may know, 18. 

eot$Ac, possessing knowledge, 

skilled, learned, 17. 
eunt<\it, collec. (used very com- monly as a pi), birds; //. 
eunUice, 33, 5. £Á = bA, was, pft. of if; j?Á 
■oíob 1lA$r>AttmAC*OorhnAitt, 
Ranald (Ronald, Randal), sen 
of Donald, was one of them, 
62. 

fA^Ait, /., act of getting or find- 
ing; A|i f., found, present, 13, 

7- 

■pÁ^bÁit, /., act of leaving ; -o'£ 
tnim-p a, to leave to me (at my 
disposal), 41 . 

pÁ.t,/., a ring ■ j?. óifi t>o bí |?Á 
mo 3IA1C, it is a golden ring 
that was on my hand, 44. 

pAitt, /., leisure, opportunity ; 
nuAijt 5eibi-o p<vo p. Aift, 
when they get leisure for it, 
18. 

pMllije./., neglect, negligence, 

5°- 
pÁittije, stealthy, unawares : 

adv., 15. 
"P-Aijijieir-, 3 s. m. prep, pvon., 
along with him, with him, 78- 
[Very common in the present 
spoken tongue, although gram- 
mars do not give it. The 
prep, pronouns run thus : 
j-rAjifiAm (t^jim), fó-jijtAr 
(FAtiAc), FAijitteir (FAiitfiif, 
VAi^tie, V&W&), FAi|ititi (?), 
f AftjiAinn (pAjiAinn), p^UMb ii4 JToClOlfL (fMfiAib), ^a\\]\ía (?)in Muns., 
and fjieotn, FfiAu, ffioir* 

(rreir), Ft 101 ^ 1 ( ? )> rr oir111 » 

F|ioib, pfteob, in Con., in the 
latter of which we may see 
mixture with the old -piri- 
forms. "FAfijiA is the simple 
prep, in Muns and -pjté in 
Con. (pjié céile == le céile). 
The j?aji- may be merely 
another form of rnaji, as the 
latter often = " along w T ith, 
together with" in Early Mod. 
Ir. Cp. also Sc. G. f anion = 
TttAfiAon, of which the Oriel 
form, strange to say, is caji- 
Aon ; and the Muns. prep, 
pronouns nu\jim, ttiajiu, mAfi- 
Airm, mAfiAib, tdajia. Manx 
moreover has marym, mayrt, 
marish, maree, marin, menu, 
maroo, "with, along with me, 
thee, &c." Middle Ir. shows 
an analogy in the doublets 
rnÁ and -pÁ = mod. ipÁ (as 
commonly found, though mÁ 
also is known — see rnÁ in 
vocab.)] 

pMfir-inse, /., wideness, hence 
extent, 32, 4. 

1?4i|ifitt5iu5A"ó,//*., act of spread- 
ing out, getting wider and 
wider in distance, 32, 4. 

J?Aitce, /., lawn, 2, 4. 
JTaIa, m. or /"., wall, 54. 
JTÁnA-ó, /., a slope, incline, de- clivity ; dat. pÁtuM-ó, 30 (note 
that 50 ttAtnij At) coilt after 
this means ■ until he (Eadh- 
monn) reached the wood and 
escaped from him (the other 
man).' 

^Ati cai p, /. , a spectre, a phantom , 
69. [Cp. the present pAnncAip, 
afainting fit. Weseefromboth 
applications that the word is 
from Gr. (parraaki, through 
Lat. or Fr.] 

■pAoi, under ; about, by ; pAOt 
au Am a, by the time at which, 
when, 29 ; j? aoi beA$Án Aim- 
f ijie, in a little while, 32. 

"PAOitm^A-o, m., ease, recovery, 

amendment, 27, 5 (esp., as 

here, from a fever) . 
jTAon-lAise, / , utter weakness, 

feebleness, 72. 
jTAjiAOfi, alas, 15 and 40. [Also 

poifuonJ 
jTAt 1 ^" » m , company, vicinity ; 

■OO-O' VA|t|tAT)-fA, tO yOU, tO 

see you, 27, 5. [So also the 
more usual i-o' f Ar^^"ó-r^i m 
your company, along with 
you. 

-pÁr-Ac, ib., wilderness, 33, 5. 

-pÁpsA-ó, ?»., squeeze, pressure; 
■oo'n céA-o p. ÚU5 ComÁf , with 
the first squeeze that Thomas 
gave, 2, 5. 

rea-ómAnncAC, m., official, stew- JToctóif. í*5 ard, i.e. lord deputy, viceroy ; 

'■ A1& 75- 

Ve^r.riA-ó. »#., act of flaying or 
skinning, 30. 

peAnnAim, I flay : pft pass., 16. 

pev\; ax), in., pouring, hena giv- 
ing, according : p. 114 pÁilce, 
a hearty welcome (lit. the 
pouring of welcome 1. 6, 4. 

|Te.\|'.5-Um-ine, /., an^ry rage, 
63. 

peAf piubail, roadster, wan- 
derer, road-walker, 2, 5. 

jrei-óm, /., duty, service, work , 
A511 p $An To'fei"óin a 5 Á 
TMOimb UAiple tm -óéAnArh 
act, while his gentlemen were 
entirely engaged in, 61. 

-peoj;' = peoJAT), peocA-ó, ;;/., 
act of withering or decaying ; 
'■out 1 bp., decaying, 3. 

peti-of Ai-óe, 2 pi. fut. of peu-OAim , 
I can, I am able, 81. 

pv\c4 (//. of pu\c, a debt), price ; 
dat. in An loit^eAC nó An 
niAjiu iouIaoi5 do cup attiac 
if riA fMCvAib v\ n-imeocAiT)ip 
eit)if. íoc^-óvMb 1 fjolójAib 
nA rípe fc «the milch or spring- 
ing cow to be handed over 
(tit. to be sent forth) in pay- 
ment according to the price it 
bears [lit. in the price in which 
they would go or pass current) 
between the tenants and 
farmers of the country, 85. Paca (//. of piAC, a debt), ob- 
ligations, 86 ; dat. in -o'pac- 
Aib &\\, 85, 86 : 87 = it is in- 
cumbent on, he is bound to. 

pv.\-o,Mte, /-, weeds, 59. 

pA^ÓAin, wild, savage, 33, 5. 

pA-óÁncA, wild, savage, 75. 

póx>r>Aipe, /., witness, testi- 
mony, presence ; 1 bp., in the 
presence of, before, 35 ; 1 n-A 
ftp., in their presence or sight, 

piAmuM-oeAcc, /., Ossianic stor- 
ies and poems, 7. 4. 

píocriiAfi, íierce, anciry, 57. 
pontifAt), ro., hair; gen. -avo, 
8, 7. 

pop, /., truth; dat. in 1 bpip 
^3 u r 1 n 'bpéi5, in truth and 
in falsehood, 38. See ptop, 
neut. 

pioji, neut. n., truth, honesty, 
justice, just cause; if rriAiú 
au pioti jcóúa acá AjAinn, 
we have a just cause for the 
battle on our side, the right is 
on our side in the fight, 81. 
[Now a s./., gen. pipe, dat. pip, 
e.g., iotru\i5 pipe, true image, 
cúcAipeAcc te pip ip te 
bpéi^, cooking with truth and 
falsehood, a Mayo folk-riddle 
story.] 

p'op-TJornAri,/., profound depth, 
very bottom, dat., 72. n6 £0ClÓ1f\. "pío^-eotjAC, 9)i., a very learned 
person, great scholar, 17. 

p'oft-ftiAji, very cold ; sup. if 
■p\o\\- / puM\\e, the very coldest, 
32, 4. [The true reading, 
however, is"ip pormjruAifie " 
= the coolest — the writer's 
word was not copied correctly 
here.] 

p'oft-ioccAji, in., very bottom; 
aj a p., at the very bottom of 
it, 32, 4. [Irish and English 
agree remarkably in usages of 
this kind, as very is derived 
from Lat. verus which is cog- 
nate with f iof.] 

p'o|i-jivm, m., a firm resolution, 
12, 5. 

f\o)\'iA\\nsAi\\e, /., act of truly 
fore-telling, 69, 

f tojt-tor-AC, 7)i., very beginning, 
very first, 32, 4. 

p'ofi-tnpje, fresh spring water, 
9. 10; 32, 4. 

■piof, m., knowledge; A3 a bv«it 
a f iof , who know (lit. at whom 
is its knowledge), i, 1 ; ip 
mAit auá a pop A5AT), well 
you know, 12, 4; if fiop mAfi 
ah 5céA"onA -oo jac n-omne 
eoi^Aó, every learned person 
also knows, 17. 

por-junjceAC, inquisitive, 31. 

p'ji-cteite, /., true (very) sup- 
port, very roof, 72. 

-pifiinne, /, truth ; prme ah An bp. 1 iA"o-fAn A|i An mb|iéi5, 
we having the truth on our 
side and they the falsehood 
on theirs, 82. 
"pi^tneAf, m. , true (great) esteem; 
pAOi p., highly esteemed, 4. 

pu, worth, worthy ; -o'Aft b'piú 
•ÓA.m tÁm -oo fíneAT) -óó-fAn 
teip, which it was worth my 
while to stretch my hand to 
him uith it (i.e. with the 
ténie ceAtcjiAc, holding it in 
his hand), 26, 5. 

•ptAiteAtTiAii, princely, very 
generous, 13, 6. 

'ptAiteAtrmAr*, w., heaven, 81. 

ptAiteAf, r,u, commonly in pi. 
ha plAitip : qfl., 4. 

■pteA^S, /-, a fillet, a garland, a 
wreath, 7, 5. 

■pocAiji, presence, company, in 
1 bpocAifi, with, in company 
with ; Am pocAiji-pe, with me, 
12,4. 

po--oeA|iA, rel. verb, which (that) 
caused; nAc mAiUp nÁmAinn- 
eAcrnAije po - -oeAfiA -oAm, 
that it is neither malice nor 
neglect that have caused me, 
74. [So used in Muns. to- 
day in the dialectic form pé 
n-oeAjiA. In Connacht the 
causative sense is fairly well 
maintained also, but the verb 
ctii|tim is commonly added to 
eke out the half - obsolete Voclói^. 117 word, e.g., cuijtpi-ó rrnre pAOi 
ti-oeAjtA -ÓÓ -out 'vin tia fjoite, 
I will make him (cause him 
to) go to school (Aran), this 
type of phrase being equally- 
classical, as it is found very 
frequently in the literature.] 

F05AJ1, m., voice, noise, 47. 

F°5 A r» m -> favour (orig. 'voice,' 
then ■ tone of approval '), 88. 
[Still used in Don. pron. 
pAeji, as in ní ÚAbAifttí DAm 
Fojaji nÁ ponn, I was neither 
favoured nor treated with 
consideration (P. Walsh).] 

■poJAfi-Trumin. /., loud lamenta- 
tion, 69. 

p>54ft-tojinfK\n, in., noisy up- 
roar, great outcry, 72. 

pojnArii, »., good, use, benefit; 
5<\n p. aiji, uselessly, in vain, 
10, 1. 

p>5up, near, close ; guftAb p. é 
3<vot Áji -oceAti5An-ne -oo'n 
l/Afoin, that our language is 
closely akin to the Latin lan- 
guage, 17 ; -oATri-r-A ci-ó f. a 
n5<\ot, though they are nearly 
related to me, 36 ; as noun = 
nearness, in 1 bposup x>o, 
near to, nigh, 33. 

f?oice, pl. t phantoms, ghosts, 69. 

poi^ix), f., patience; ftmne *Oia 
p. te, God was patient with, 
37i [P0151T) "oo -óéAnATÍi is the common use of this word 

in Ulster.] 
■póit I (also pott), a while ; 50 

póilt, yet, up to the present, 

3 (Leath Chuinn sense). 
poittpiu^A-o, m., act of showing, 

manifesting, 40 and 42. 
£óifi, /., crew, band, 69. [The 

sense ' pursuit ' does not suit 

here.] 

■póifiim, I help, aid, assist, suc- 
cour (Aft, on); 50 bpóijiix) T)i^ 
riA gloifte o\\z, may the God 
of glory succour you, 27, 6. 
[O. Ir. shows that póifiim = 
pó-jiitmi (I run under) which 
was exactly the Lat. succurro 
(sub-curro), I help, aid, suc- 
cour ; hence, it seems that 
j.óiftiríi was originally Latin- 
ism. Yet, I am sure, no one 
would scorn to use the word 
on that account — it is too 
much of "a naturalized citi- 
zen " now in Irish.] 

poijiirneAllAC, external, 40. 

póijitin, /., act of succouring, 
assisting, helping (aji, on) ; 
gen. -tie; A5 iAjifi4i-ó póifitine 
or.u, to seek assistance (suc- 
cour) of you, 27, 5. 

potA, gen. of pint, /., blood, 9, 
10 ; A5 tet^eAti potA, bleed- 
ing, 12, 5. 

polmuJA-o, I., m., act of empty- 
ing ; teif An bp. pin, through n8 poctóifi. that emptying (of the sheath), 
through that effort of drawing 
his sword from the scabbard , 
63- 

polTritjgAx), II., m. t deficit ; -o'f\ 
X é f i|i "oéA^, 16 men of deficit, 
85. [Note that 84 (&\\ a scor- 
Aib) -f- J 6 (■o'potTriij^AT)) — 
100, nominal strength.] 

•polu-fjAOitce, with loosened 
or dishevelled hair, 69. 

potuAtYiAti, /., act of hovering or 
flitting to and fro in the air ; 
A|t p., 69. 

•potutjte, covered, 1,1. 

£orm, m. t inclination, desire ; 
•o'form, with the desire of, 
with a view to, 35. 

-jTonntiiAtt, inclined, willing ; 50 

f., willingly, with alacrity, 

27, 6. 
■pojtAijie, /., outpost, sentinels, 

59- 
-|:o|tbAi^r, /., act of increasing, 

70. 
•po|ilor5AX), i»., act of burning 

greatly, 68. 
•pojif CATTiAti, terrace, ridge ; pi. 

-mn-A, 47. 
-por-tonspouc, m., camp, 85. 

f?orxAT>, m. t act of hiring or re- 
taining, 85 ; gen. iporziA, 85. 

pofCAim, I hire, I engage, I re- 
tain ; rel. pycs., 84. [Usual 
still in U. as j? orrtnjim.] ■pfiainnr-e, a fringe ; pi. ^iAmti- 

fi-óe, 58. 
■prtAr*, abundant, free ; 50 f jiAf , 

freely, abundantly, apace, 59. 

Pjiit, pjt. pass, of -oo-i;eibitn, I 
get, I find ; 11, 3. [Still com- 
mon colloquially in Connacht, 
but pronounced j?f«f, with 
which compare the sound 
ffivij? for fjiut, 5\ip for ^uú. 
&c] 

"Pftorha-ó, m. t act of trying or 
proving, 71. 

-ptuvoAc, m., act of taking or 
snatching away ; gen. in cum 
Áji bpuxvoAij, to take us off 
(to), 31, 3- 

£uA"Ofióc, precipitate, predis- 
posed (especially towards evil), 

41. 57- 

-p\iA3A|it^, proclaimed, pro- 
scribed (ó, from, by), 88. 

puA5|tAim, I announce, I warn, 
forewarn ; fUA3ftAx> -óó, it 
was announced or told him, 
he was informed, 3,6;! de- 
clare, hence I call ; $uri F^St 
a\\ p AtnAC, until she called 
out, 2i, 6 ; 5UJ1 fÓ3Ai|i, that 
he shouted, 30. 

puAi-ojteAT), in., act of hovering, 
flitting, wandering ; aji f , 
hovering or wandering about, 
69 (used still in Con. and 
Oriel). 

£ua-|i, cold; hence dry (when ap- ^oclóip. 119 plied to stones), i.e. rot mixed 
with mortar — one often sees 
walls built of "dry" stones, 
without mortar or cement ; 

pl. 32. 

^uApuJA-ó. m., act of cooling ; 
rnAji p. t)o, in order to cool, 

38- 

-puAr5<ulc,/., act of redeeming, 

58. 

■puAftójA-ó, m., ransom, 87 ; 
gen. puAftAijte, 87 (the dot- 
ting of the 3 in text is merely 
typographical). 

■puAÚ, in., a shape, spectre, 
phantom, ghost ; pL, 69. 

•pui^eAX), 3 s. cond. depen. of -oo- 
i;eibirn, I get, I find ; •] ni b-p. 
truc Coif-oeAlb-A, and Cos- 
tello was not to get (or must 
not get), 10, 1. 

"pui^eAtn = |:ui$mí"o (pAJAimit)), 
1 //. fut. dep. of -oo-jeibim, I 
get ; 82. 

■pmijteAC, m., remains, dregs, 

58. 

■p-m^ti, cond. pass, depen. of "oo- 
3eibim, I get, I find ; 2, 4. 

■pmrneATTi, m., force, impact, 
vigour, tf , 3. 

ptiinnfeo3, /., ash-tree, ash- 
plant ; gen., 3, 6. 

■pvnjieAc, m., act of waiting (te, 
for). 27, 5. 

£uitii$im, I remain (with, A3) : 
I wait (for, le) : ni fvii^eoc- Ai-ó mé A3A*o-f a, I wont stay 
with you, 28. Lft3i|ti5 30 
-poll = f An 30 póit, is often 
heard] 

"pui|tm, /., form, condition ; -oo 

J1ACA1T) ZA]\ AD b|TU1fim-fe, 

who will violate these regula- 
tions, 88. 

puftriAi-óe. ni., act of awaiting, 
69. [Frequent in the older 
language (Mid. Ir.) In the 
Lives of the Saints from the 
Book of Lismore it apparently 
assumes the form "funnraide, 
to stay, to await, 1945 = fur- 
naidhe, 1041, .1. fuireacb, 
P. O'C and this for urnaide, 
irnaide, ernaide." Is it really 
for the latter, now ujmAnJe ? 
An additional element (fc-r) 
may have been prefixed.] 

■pujiuAcu, /. , act of assisting, re- 
lieving, 44. ^AbÁlcAf. ;//., conquest; gen. 
-Aif ; UAi|i3fin 3AbÁtcAif, an 
attempt to conquer, lit. an 
offer of conquest ; u. 5. "oo 
■óéAnArn o\\m, to make an at- 
tempt at conquest over me, 

73- 
5AT)uix>e, vi., thief, 16. 

gAe-óeAl, m., an Irishman ; 
npl , -it, 4 ; apl., ^Ae-óeAtA^ 4 
(after jan), now rare, indeed I20 ^OClÓIJI, obsolete, except in a few in- 
stances. 

5<\e"óit-fe^|i. m., an Irishman; 
PL, 4. 

jjAe-óeAl^./., Irish, i.e. the Irish 
language, 17 ; dat. -itg, often 
as nom., 3, 4. [The gen. 
^Ae-oil^e also is often used 
as nom. not only colloquially 
in Connacht, but in the higher 
style of speech of the old 
Muns. people and in the 
literature of Muns., e.g., 

"tA1"Oin 1f -01A"ÓACCA, 5 Ae "^~ 
it^e ip T>6or\r\&c^c, , ' e. XI. Ó S., 
2134 (Eoghan Ruadh's editor 
tries to get out of the difficulty 
here by dubbing the word 
"as.," thereby forgetting that, 
in the whole field of modern 
Irish, even for the most part 
in the early modern period, 
there is no ac:us. case, the 
nom. being used in the accus. 
relation). Eoghan Ruadh 
and other writers would have 
regarded such a spelling as 
u gAo-OAtAinn " as un-liter- 
ary.] 

5Á3, /.. cleft, chap; pi. 5Á5A, 

58. 
SÁtbteAC, pitiful, distressed, 70. 

SAinrheAc, sandy, 48. 

54iftb-eA54fi, m., rough arrange- 
ment, 68. 5<Mftb-i4cu4c, /., hoarse groan- 
ing, loud screaming, 70. 

SÁifie, m., laugh ; junne An 
c-aúaiji $Ái|ie, the (his) father 
laughed, 2, 5. 

Saijtm, /., name, reputation; 
if mó 5., of the greatest re- 
putation, 32 ; aji a bpuit 5. 
An -oorriAin, which is of world 
fame (or world-wide fame), 34. 

5Aifim r-coite, proclamation, 
promulgation, 84. [Esp used 
= proclamation for the as- 
sembling of people together.] 

SAifttn, I call, name; nó niAf! 
5AijiteAfi, or as it is named, 

34- 
^Air^eA-ó, m., feats of cham- 
pionship; gen. SAir^ix); peAft 
5Aif5i-ó, champion, 2 ; 1 n-A 
euro SAifSi^ó, in his feats of 
championship, 2, 4. 

5Aip5i*óeAc, f»., champion, 
knightly performer of feats, 
2, 4- 

gAttójtAÓ, m., gallowglass, 
heavy-armed Irish soldier, 86. 

^Atún ha tomne, lit., gallon of 
gladness (?), a kind of gal- 
lon measure which was used 
in the 16th century, and was 
called in English, as it would 
seem, "gallon of Leinster, " 
but lomne certainly can have 
no connection with that name; 

85- yocioifi, 121 54ft, near ; super I. b<\ soifte, 
nearest, 47. 

gAfi, m., use, profit, good; ni 
jiAib 5^|t *oóib Ann, it was no 
use for them, in vain, 6, 4; 
nearness : 1 n^Aji -oó. near it, 
32 (the ideas of "nearness," 
"convenience," and thence 
14 usefulness " are found com- 
bined in many Irish words). 

Sarúfi, m., young boy, 2, 5. 
[From Fr. gargon ; cp. féAf úfi 

(pAorúji) from saison] 

jjeAll, m.', pledge, jAn jeAlt 
aji bit -oo ^Iaca-ó, to take no 
pledges, " not to distrain," 
87 ; 5An 3. -oo "oéAnAth aji An 
mbuAtmA, without obtaining 
a pledge over the soldier, 87 ; 
gen. 51U, 74 ; dat. 31011, 74; 
mA|t 31 oil &fi, because of, 18, 
35; 1 n3iolt fte, i n pledge for, 
74- 

^eAiriA-p, m., blades of corn, 
corn-grass, 14 ; gen. -Aijt, 14. 

5e<\n, iff., love ; -o'Á bjruit geAii 
A3Ainn. which we love, 40. 

géAnAX)Aoif = -óéAnpAi-oíf, 3 pi. 

cond. of -oo-^ním orx>éinim, I 

do ; 71. m 
5éAti-|iA"ÓAjicAc, sharp-eyed (in 

watching what others are 

doing), 41. 

s^eAnftpA-ó, »*., a hare ; pi. 
SeAWfiA-otA, 33, 5. 5eAfA, p'L, prohibitions, tabus, 

bonds; dpi., 25. 
5eimteAc, in bondage, fettered; 

df.,6g. 

5^eini|teÁt (5} on A fi At in original 
at this passage), m. t general, 
65- 

geobAinn, I would take = I 
would save, 22, 8. 

5eomnev\c, wi., a simpleton, butt 

of ridicule, 27, 5. 
£ion 30. although not, 70. 

5ioua, m., a piece, a bit, hence 
a distance ; 3iot;a j?at)a, a 
long distance, 5. [Usual in 
Uls. ; it is derived from the 
Gr. name of the letter I, viz., 
iota, whence also comes Eng. 
jot — as in the case of gittifcif 
= luipcir, an initial 3 has 
been developed.] 

gijinfiA-o, vi., a hare, 7, 5. [Also 
3eAjifi£iAx> without assimila- 
tion.] 

5iúircír, «., lord justice, lord 
deputy, viceroy, 79. [Another 
form of líhruír. The former 
is now heard in Con. and 
Muns., the latter in Uls.] 

5lAin-inumneAc, pure-minded, 
pure in heart, 39, XIV. 

5tAn-AjimAc, well-armed; pi., 
60. 

gtAf, m., a lock ; hence, an in- 
junction to do a certain thing; 122 poctóir\. 5ÍAf t)éA]itA, an injunction 
to speak only English, 28. 

5lAr*-o"ÓAfi, pale -green, of a 
greyish dun colour, 68. 

gteArm-f uiteAc, having sunken 
or deep-set eyes, 68. 

gleic, /., act of fighting or com- 
bating, 52. 

5U0, m., fight, battle; gen. 
Steoi-ó, 51 ; gpl. 5Í1A-Ó, 52. 

5toinn-tiieAtt, of intrepid deeds, 
60. 

gtuAifeAcr, /., act of moving, 
proceeding, 34, 7. [Also = 
starting, &c] 

gtviAipm, I move, I start; nuAift 
*oo jtuAif An cAjtÁirxe, when 
the train started, 31 ; i;UiAif- 
eAniAjt titin, we moved on, 
33, 5- [Many bilingual people 
explain jUiAir-im exactly in 
this way — I start (on a walk, 
journey, &c.) ; jluAifeAci: 
and imteAcc correspond to 
one another as synonyms 
much as "starting" and "de- 
parting " do in English.] 

5nÁtAc, usual, wont, custom- 
ary ; 3« \\ 5. ieif, that he was 
wont to, 13, 7. 

gnÁtxnit (5tiÁt-x)tjt), constantly 
going, always walking, 25, 2. 
[Sioji-x)ut and fioji-fiubAl 
are synonyms.] 

^nÁt-triAcrnArri, m., continual 
or constant pondering, 40. 5nÁt-muinui|i,/. , retinue, usual 
train of attendants or retain- 
ers, 61. 

5noite,/., = 5nó, business, 21, 5. 

5notAi5e = 5tiótAÍ. pi. of jnó, 
business, with same sense as 
sing., 2, 4. 

50 (eel.), with ; 50 mafibA-ó 
■oAome, with slaughter of 
people, 66 ; 50 n-A trim, with 
(including) its (its full of) 
meal, 85. 

50b, m. t a peck, bite, a single 
effort of pecking or biting, 
8, 6. 

gobA-ó, m. t act of pecking; A3 
3. Aniof, coming up, appear- 
ing above ground, 15. 

5oibeA|inóiji, »., governor, 71. 

5ottAx> = 3\ifiAb, so that it is ($0 

-J- depend, form of if), 69. 

5jiAFFAtrm, /., tumult, noise, 69. 

[Hence sttAipniJim, I make a 

noise, &c] 
5|tÁinr.ín, a little grain, a grain, 

5jiÁr-Ai3 = 5ru°r A1 5> witn vowel 
variety, 8, 8. 

5|ieArm, m., fun, mirth ; A3 

•oéAtiAtr» st 111111 » making fun, 

1, 2. 
SfieAtinAc, hairy, furry, bristly, 

68. 
5jieitn, m. t a bit ; a bite, 6 ; a 

hold (of, Ap); if 3- ^ A poctóitv 123 clv»Aif, holding her ear, her 
ear being held, 15. 

5ftior*Ac,/., embers, live ashes; 
dat., 8, 8. 

5|\o-o-AttAiTi, briskly, quick, 
intrepidly, swift, 65. 

5|ioi-o-éi$neAC, precipitate, hur- 
ried, hastily forced through 
pain, hurriedly lamentable, 70. 

5jioi-OTrieA|t : read 5jtoi*o-riieAfi, 
briskly, swift, rapid, 68. 

5|ioiT)-piAn-<yó, w.,act of briskly 
torturing, 69. 

5UA3, /., a vain, volatile or 
nighty person ; dat. 511413,41. 

511 41 f, /., danger, fear ; if 
5\iAif linn, we (i.e. I) tear, 51. 
[Cp. if oaoí;aI tioin, " I fear ; " 
b^oJAl, danger, "fear."] 

guAl-AijteAc, having a coal- 
black face, 68. 

gunnA-ÓA^jtintiAÍ, pl.oí ^unriA, 
m., a gun, 71. 

gunriA jtAice, a hand-gun, 62, 

63- 

511 f, form of 50. to, used before 
the art. and rel. ; jur- a\\ 3A0 
fé, to which he went, 62. 

gurxjiÁtr-A = £Uf An ujtÁc r-o, 
up to this time, 74. [A later 
form still is 30 -ocjiÁfrA, 511^- 
ujiÁf ua, the latter of which is 
heard, I believe, in Don. and 
Scot] lAfibALl, m, t tail ; gen. -Aitt, 50. Uji^no, m. t anguish, distress, 
69. 

lA|ltA-ÓA = 1A|llAÍ, pi. Of lAjltA, 

an earl ; 71. 
lAfijiAi-ó, /., act of seeking, 
" striving," 18. 

lt?ei|uin (= tfftimi), gen. of 
ipeA|inn, an older form of 
ipfiiorm, hell, 70. 

1liomAT>, in., very many, 72. 

11-piAfUAc, possessing many 
serpents or monsters, 68. 

ImciAn, distant, far ; 1 5CJ1ÍOC- 
Aib imciAnA, in distant or far 
countries, 18. 

1mmx)e, /., anxiety, 5. 

ImfieAfÁn, /., strife, disputing, 
26; gen. -r-na. 68. [Orig. the 
termination was short.] 

Imfniom, in., anxiety, trouble, 
19. 

ImfniorhAC, anxious, distressful; 

gm., 69. 
ImteAcc, in., act of departing ; 

ní't imúeACc Ai$e ó, he has 

no escape from, he cannot 

escape from, 39. 

In5itu = in$eitu, /., act of graz- 
ing, 2, 4. 

innieA-óónAC, internal ; df., 69. 

inne, /., the centre, the central 
part, 69. 

1nnnn, /., mind, intention, 30, 
[From Lat. intentio, whence 
also Eng. intention.] 124 poclóifi. íoc-Ai-óe, >u., a tenant, a billeted 
householder (?), 85. [From ioc, 
payment ; hence lit. "payer." 

lomAnbÁi-ó (87, 4th line from 
foot) : read lomcuDAi-ó, fit, 
meet, suitable ; Uiac f AOtAifi 
lorncubAi-o, a suitable recom- 
pense or reward, 87. 

1omAfibÁi-ó, /. , dispute, contro- 
versy; nÁ *oéin-r-e 1. -aj\ do 
not dispute about it, 51. 

lombÁtvVÓ. m., act of over- 
whelming; gen. -bÁi-óce. 69. 

tornbtiAlA-ó. m., mutual strik- 
ing; yen. lombuAitce, 68. 

lomctjbAfó (in text wrongly as 
iomA|tbÁi-ó), fit, meet, suit- 
able, 87. 

1omcti]i, m. t act of carrying or 
bearing ; v>Á n-1.. being borne, 

46. 

lomlorsAT), m. t act of burning 
greatly; -o'Á n-1., a-burning 
(to their burning), 69. 

1ompoi5im, I turn; pres. pass., 
35 ; 3 s. pft. iud. t 46. 

1om|iAim, I row ; 3 pi pp., 48. 

1om|iAlt = lomjiotl. w., con- 
fusion, wandering about 
through the confusion caused 
by fear, 61. 

lom|iATii, m. t rowing, voyage, 45. 

lomráfA, as to, regarding, as 
, regards, 59. 

1oriAT), m., place, 64. [Older 
form ; now ioda-o (Mkus., Uh.), eAtiA-o (Uls.), the --Ó 
having become hardened ; 
compare mitix), formerly 
micix). rmtii;; AitniT>, formerly 
Aiúni-ó, A«cr»iT). In Scotland 
the tendency has not yet as- 
serted itself.] 

1onA"o, ;;/., place; the proper 
place for ; nío]i pÁj a beAnn- 
acc 1 n-ioriA-o a -óéijtce, he 
did not leave his blessing 
where he left his alms, i.e. he 
made as much haste as pos- 
sible's. [The sense "instead 
of his alms " is also possible, 
perhaps, but it is better to in- 
terpret the phrase by the usual 
Northern sense of 1 n-ionA-o — 
1 n-Áic is the common 
Northern expression for "in- 
stead of."] 

1oti5AnuAC, wonderful, marvell- 
ous, 17. 

lon^AnuAf, m., a wonder, a 
marvel ; gen. ^Aif, 16. 

lonlAoij [lit. fit or in condition 
for bearing a calf), in calf, 
"springing"; rnAjiu 1., spring- 
ing cow, 85. 

lonnATTiAit, like; 1. Agtip, just 
as, in the same manner as, 88. 

lormrriur-, m., treasure, money, 

74; dpi., 18. 
lonnpvn-óe, m. t approach ; -o'l, 

to, towards, 34, 8. 
lonnuf, (condition); ionnur- 50, JToclÓlf. 125 so that, 18. [Still used in E. 

linns, in the form 'nur 50." 
lofi£Att, / , combat, encounter ; 

gen., 72. 
íor*Á, 2 5 , iof\.\tnn, 7 $. cond. of 

irim, I eat, 2, 4. 
ífluijA-ó, »., act of lowering 

(by grazing); a$ Í. Ati.jeAm- 

.mji, eating away the grass, 

14« 
lúifcíf, m , lord justice, lord 

deputy, viceroy, 73. I 50 71-01-óce. a day and a 

night, i.e. a full 24 hours ; 
Iaoi 30 n-oi-óce, 86 : 

tó $0 n-oi-óce, S6. 
LADfiAnn, ni., a thief, a robber ; 

gen. -Ainu, 68. 
LaiDeojtAt^lADftóéA-ój 3 5. corf. 

of t^bjiAim, I speak, 54. 

LAigeAV, //<.. small quantity. 1. 2. 
lAinunn,/.. a glove ; //. -ni. 58. 

[An attenuated form of the 

literary LAfhAinn.] 
tÁfmfSjtíoDtA, a., manuscript. 

18. 
LÁji, «/..middle, waist ; pAOi tÁfi 

54c L\oic aca, about the 

middle of each hero = around 

the waist of each of the two 

champions. 2. 5. 
fcdf sdifi, /., a flame ; dpi. lAfftAc- 

&ifc, 38. 
Laúac,/., mud. mire; dai. -A15 : Ar Iacaij. out of the mud. 
3-6. 
tÁtAifi, /.. presence, spot : -oo 
Iáúaiji, on the spot, at once. 

27. 5- 
téAjÁro,/., a legacy. 26. 5. 
tc\r, m. t welfare, good, benefit; 

lei^im a le^r. I need : gen. 

in cum -oo leAfA. for your 

welfare. 27. 6. 

teAC-b^Ó3. /.. one of a pair of 
shoes : -oo I., one of your 
shoes. 22. 

Le&r-cop, /.. one of the pair of 
legs : Aft leAC-coif, on one 

leg. 21. 

LeAC-pÁi"óeA"ó, »., half the pay- 
ment, 85. 

teibi-oe. Ml., idiot oaf. person 
without intelligence. 57. 

LéiijeAnn. m.. learning, study ; 
3\ifu\b Atnipti if peAfifi -oo- 

gniteAfi I., that there one can 
best study. S3. 

léir»e. /., a shirt ; léme ce^l- 
rjw\c. a body-shirt. 26. 5. 

^ ei t l 5- /■• plain. 50. [In names 
of places = *a slope.' but this 
is never the Ossianic sense.] 

teifje,/., lothness, laziness, in- 
dolence ; -oo bí 'ha I. oftAinn, 
which we were loth to do. 83, 

teiteA*o. m... breadth; i. b^\ile 
mói\\ eAuoftjiA. the breadth of 
a town between them = though 
separated from one another 126 ^OCtÓin\ by the extent of a whole town. 
16 ; t. An botAiji, the breadth 
of the road, 32, 4. 
tenAb (te n-Ab) = tejtAb, tejib. 
with (to) whom is (Ab. depen. 
form of if; tetiAb ^eiftji-oe. 
who prefers, now phrased in 
the colloquial idiom a\\ (guft 
or 'n-Afi) peAijijroe teif ).] 

teoniAn. ?//., a lion ; t. buite, a 
raging lion, 55. 

tionnmib (tionn -oub), melan- 
choly. 13, 6. 

torn. m.. bareness ; -oo torn, 
exactly to the point, pur- 
posely, to the purpose, 58. 
[Pronounced *oó toum in S. 
Muns. ; -o'éAn-Am is more 
usual.] 

Lom-fÁ^Ait. /.. complete dis- 
covery ; acáitiuit) a\\ t.. we 
have been entirely discovered, 
had at an; advantage. 25. 3. 
[Cp. lom = chance (Muns.); 
tom-tÁn, completely full.] 

Lom|iAX). m.. fleece, 15. 

ton. m., food or provisions for a 
journey, viaticum ; ton -oo 
•óéAnAtii -oó, to prepare a via- 
ticum for him, 5. 

topAi-óe = topAi5e, topAij. //. 
of topAc, m. , beggar ; 57. 

ttiAc fAoc<\i|i, reward, recom- 
pense, 38, 87. 

tiíAfgA-ó, m.j act of rocking or shaking; a bAitt aji I., his 
limbs trembling, 57. 

tuAfjÁn, m., vanity, volatility, 
unsteadiness, 39, XIV. 

tuJAi-oe. 2nd comp. of beA5, 
little ; ni 1. "oo bAfi n-oóftnÁn 
mo foe-fA^beit Ann, your 
handful (quantity) will not be 
the less through my snout 
being in it, 15 ; nioji t. ah 
c-uAtbÁf ó, he was not the 
less a terror-inspiring object 
on that account (lit. of or from 
it), 39; "oo bAx> t. aji -ouine 
eite mom "oo fcAbAific t>ó- 
f An é, another^person would 
dislike all the less to make a 
vow, 84. 

ttnje. /., act of lying ; -oo 
cua-oaji -oo t., they retired for 
the night, 20, 3. 

ttnge, 57 : This should read 
tui^e = tAije, /., weakness, 
feebleness, 57. [longtiA-o (in 
assonance with lui^e) is pro- 
nounced lOn^AtlA.] 

tut, m., activity, nimbleness, 
43 ; Aft tut, swiftly, quickly. 
ib. ; gen. in aji a téim túit, 
leaping nimbly, ib. 

tut^ÁifeAc, joyful, glad; adv., 6 r 

tut™ Aft, nimble, active, 31, 3. íí\Á — fÁ, about, around ; triÁ 
•óofAf au 5A|t|fÓA, at the en~ poclóifi. 127 trance of the enclosure. 62 ; 

mÁ nA flmneÁnAib A15C 

about his shoulders, 62. [In 

Mid. Ir. mÁ = ipÁ is frequent. 

Sc. G. has mu.] 
TTlAc^orh, vi., a youth ; m. mtiÁ, 

a young woman. 43. 
triA-ó = mÁ'r\ if it is. 85. 
tn^jvvó. m., act of mocking, 

jeering (at. j?Á) ; a 5 m. fAOi. 

jeering at him. 1. 2. 
HflAijifCtf, m. s master. 38. 

tJlAigipcft'eÁf,/., mistress. 38. 

tTlAiiif, /.. malice, wickedness; 
gen. -fe, 37 ; malice, spite ; 
n.\c ]tAib "oe Til. ofirn.who had 
no spite against me. 74. 
truunneACCTiAije. /.. neglect,, 
negligence, slackness, pro- 
crastination. 74. 
tVLMfiim, I live : 50 mAifn-ó. 

long live ! 4. 
mÁifinéilín, dimin.. little mar- 
iner, little sailor, used for en- 
dearment's sake. 22, 7. 
rtUifireÁil. /.. marching (of 
troops) ; m. AtlAm, intrepid 
advance. 61. 
triAtjtAc. m., boy ; gen. -A15 ; bi 
■ÓÁ full An nriAlftAii; rÁiúce 
fAn n5Aif5i"óeAc. the two eyes 
of the boy were fixed in the 
champion, i.e. he was staring 
at him. 2, 4. 
tYlAoi-oeAtri, m., act of boasting. 
46, 57 ; gen. mACfóue, 52. tnAjiAr-sjAt, m.. a marshal, field 
cornet. 87 ; gs., 85 ; gpl., 85. 
[Ultimately, through Norman- 
Fr.. from O. H. Ger. niarah- 
scalc (marah, ' horse,' Eng. 
mare, scale, servant), orig. 
• officer in charge of horses.' 
From the O. H. Ger. word are 
derived Low Lat. maviscalcus, 
Fr. m are dial. Ger. marschalk or 
marschall, Eng. marshal. The 
Irish mA|iAp5Al appears to 
have corresponded to the 
Boer • field-cornet.'] 

TnA|ibu5;AX) = mAfib4-ó. m. f kill- 
ing, murder. 37. 

triAjtcAiJeAcc. /.. act of riding. 
10. 2. 

tnAficfluAJ, m.. cavalry, horse- 
men. 11. 2. 

tYlAftcur. m., marquis, 60. 

mAfttAtwAc, living, possessing 

life. 33. 5. 
ttlAflA. m.. affront. 10, 2. 
mAfln^A-o, ///.. act of insulting, 

38. 
TTlAfUiijim. I injure, hurt ; 3 s. 

pft.. 7. 5. 
trk\uA. //>.. a mat, 59. 
triAtfUuAJ, m.. host, company, 

esp. military host, 59. 
1TleA-OA|i. ///.. a churn ; pi. -Aifi ; 

85. [Now /. in Muns.. gen. 

meiT)fie.] 
méA-ouJA-ó. m: t act of making 128 poclóip. bigger, increasing, exaggerat- 
ing, 37- 
méAÍA, ///., regret, pity ; bA m. 
móji teo, they greatly regret- 
ted, they thought it a great 
pity, 70. 

tneAtbos, /., bag; dat., 54. 
WeAnmA, /., courage, 3. 
meAjtbAt, m.f straying, erring, 

4*- 

tne-Af5Aim, I mix (intrans. usage); 
2 pi. pres. ind., 39. 

1YI e At Aim, I decay ; 3 s. pft., 57. 

méi-o, amount ; a méi"o acá- 
mtn-o ic' titjieAfbAi-o, how 
much we are in want of or 
need of you, 78. 

meróifi, /.. mirth, cheeriness. 58. 

méi-óleAC, /., act of bleating ; 
dat., 16. 

mei^iottAc, /., the bleating of a 
goat, 26, 4. [Leath Chuinn 
form meijicoAC.] 

meifib-tite, pale-coloured. 69. 

meijigeAc, rusty, 39. 

mei-pje, /., drunkenness, ex- 
hilaration or intoxication from 
drink, 46. 

míteA-ó, m.. warrior, champion ; 
gpl. 46. 

mittueAc, destructive, 11, 3. 

mmf^éAÍA, small items of news» 
56 (this word, properly a 
plural, is here apparently used as in Connacht at pre- 
sent, viz., as a singular, it 
being construed with jac). 

miontiA, Di., oath ; m. mófi, a 
profane oath used in swear- 
ing ; gpl, 37- 

mir-neAc-móji. of great courage, 
very courageous. 64. - 

mí-fcÁi-o. /.. evil reputation, 
slander, 57. 

mo-ÓAmAit. modest, gentle, &c, 
24. 

rttómceÁn, *»., "mountain," i.e. 
a boggy place, a moor ; pi., 

33, 5- 
mop, great, much ; ní mófi = if* 
beAj:, scarcely, hardly ; ni 
móji 5«|i, scarcely had. 29. 

mófi-cui-o. /., many. 35. 

móji-x>ocAji, m., great hardship 
or strait ; dpi., 60. 

móji-x)OjicA-odr\ m., great dark- 
ness. 41. 

móji-eolAr. m . great know- 
ledge or learning; yen. -Aip ; 
Uicc An rh., very learned 
people. 18. 

mófi-ionnmAr*. ;;/.. great trea- 
sure, great worth, 18. 

tnó^mAoji, ///.. great lord, earl 
{lit. great steward). 59. [Now 
spelt mbvar in Sc. G.] 

mó|t-timceAlt. around, round, 
about, 55. 

motvngim, I hear (locally) ; 
motwijeA"OA]i An a-óajic "oá £0CtÓ1fl. i-'9 féi-oeAX). they heard a horn 
being blown. 12. 5 ; so also at 
21. 7 ; I perceive ; -oo mot- 
VJ15 x)0 mei^tje mcnp an pi'05, 
he perceived [something] of 
the great standard of the 
king, 65 (the text here appears 
corrupt — we should probably 
read -oo motuijeAX) (or mot- 
u1 5 eA f) "°ó meipse mop An 
pioj, he perceived the great 
standard of the kin<* : mot- 
wjeAf (pron. moiceAp) xtó = 
he perceived, he thought or 
fancied he saw {lit it was felt 
or perceived by him», is usual 
in Don.) 

nunme, /.. nurse. 45. [Nowa- 
days rather bmme.] 

tTUnntfion. munition. 56. [From 
Eng.] 

mumceAji-ÓA. (friendly), related ; 
•OAome m„ "friends." i.e. re- 
latives, relations. 5. 1. [In Co. 
Tyrone, however, a distinc- 
tion is drawn : -o^oine 540I- 
r«.\. re!atives ; -OAome mum- 
ceAp-ÓA. friends and not blood- 
relatives.] 

flAC, that not ; in Northern 
usage it often takes the pre- 
sent after it instead of the 
future tense ; hac -océi-óim- 
fe = ru\c |u\cA"o-fA, that I will 
not go, 15. rU\invoi je. /.. hostility, spiteful- 
ness, 69. 

riAip^im. I bind, enjoin (on. aji), 
26, 2 ; -oo tuMr-5 mé te, who 
bound (betrothed) me to. 50. 

rK\om<Mtir\/.. blasphemy against 
holy thines or the saints. 37 ; 
gen., ib. 

TlAomcAcc./.. holiness; gen., 37. 

neAm-comtpom, unlevel. rough, 

33. 5« 

tleAmcumArm^c. lovingly, 

hatefully, despitefullv. 57. 

fleAriroA, heavenly. 3 

T1eAm-fAicpiT)e, invisible. 72. 

neAm - foipceArinAC. endless, 
boundless, infini . 46. 

TleAm - tAipbeAC. unprofitable ; 
PL 4. 

neAmtoil, /.. unwillingness ; 
•oem' v... against my will, with- 
out my consent, 75. 

neimle4f$. energetic, not suf- 
fering from laziness, un-lazy 
(as it were). 69. 

neite<snn, gpi. of nvo, a thing ; 
31. 2. 

tilacu4. strong, fierce, morose, 
69. 

ní-ó-fA-tiu\iúe = r-or- luAite, 
sooner, before, 56. [This form 
of comparative is usual in W. 
Muns.] 

ní-r-e. An = [ah" nro p eo. as more 
usually spelt : 62. l 3° JTocloifV nó (usually pron. nÁ in Don.), 
for 5, 1. 

nuAllpojajV *»., a roaring of 
thunder, a thundering noise. 
tit. roar-noise, 69. 

nuAtt-^ut. ;//., act of loud weep- 
ing, loud lamentation. 69. 65! Ac. m., youth, young man. 
30. [Pron. 05ÍÁC, in Muns. 
and Con.] 

Oi-óe. an excl., oh ! &c. 54. 

Oifi^e^c, /;/., officer. 11, 3. 

Óije./., youth, 3. 6. 

Oi^fteA-o, m., frost, ice ; </*/*. 
-fti-ó ; rnAft fté^tc oisfti-ó. like 
a star shining in frosty wea- 
ther, at which time the at- 
mosphere is clearer than at 
any other time. 43. 

OititfieAc, m -i pilgrim, 14. 

OitieAc, m.y honour, good name. 

OijiceAr*, just, right, fitting, pro- 
per, 81. [This has remained 
a literary word down to the 
latest period of the modern 
literature. There is every 
reason why it should still be 
written, although unlettered 
peasants chose to discard it 
from their speech.] 

OifieArrnAc, suitable, fitting. 31. 
2. 

Oi]ieAiriAncA (le) = oifieATTinAc (cum). r fif(for), suitable (for), 

11, 2. 
OifiteAC, ;;/., act of slaughtering 

or committing havoc on, 69. 
OifituAit), m., north-east, 47. 
OttAth. m., a learned man. a 

professor ; pi. ollAiiiAin, 17. 
OttrntiJA-o, m., act of preparing, 

33. 5- 
OnfAir-, /., storm, tempest ; getu 

-re, 69. 
Oft. m., an edge, brink ; dat. «ft, 

7i- 

Ó'|i = ó Aft, from which (before 
tfl") '< ó'-p teAti An c-Amm 
CAir-teÁn móft -oo'n Áiu, from 
which the name Caisleán Mór 
stuck to (remained as that of) 
the place. 1, 1. 

OjvoAnÁr*. ;;/.. ordnance, 71. 

OftcAT)óifi, ;;/., a sooth-sayer. one 
who repeats charms or in- 
cantations '; gen. -óft a, 47. 

Op5AitceAfi, pres. pass, of of- 
jtAtm (pof^tAim), I open ; 
18. [Also f?of$Aitr;eAfi.] 

Oftut^A-ó, m.. act of sighing. 14. pAfóeAT), rn., pay, payment. 85, 
[From Eng. Widely bor- 
rowed : pÁ-ó (Muns.), pÁvóe 
(Con .)pÁi-óe (Oriel).] 

pÁicejt, an Irish orthography of 
the Lat. pater of Pater noster ; 
AbAi|t pÁiuejt, say a pater ■poclótfi. i3 f nostev, 26. [Already borrowed 
as pAi-oift, prayer, esp. the 
Lord's prayer.] 

pAfiÁifce, in. and /., parish, 

1. 1. 
pÁcfún, ///., a pattern, i.e. a 

celebration of a patron saint's 

day by feasting, dancing. &c. 

35- 
peAnn, m. f pen ; f^fibinn 1 

bpeAnn A.'f 1 bpÁipéiji, a 

written document. 15. 

peiftceAlt. m. t cheek, jaw. 63. 
[Cp. pjteiceAlt (Ossory). 'jaw. 
double chin,' bjieicit. 'jowl, 

double chin ' (Mid-Cork).] 
peif icteAc, hazardous, perilous. 

dangerous, 79. 
ptéAf5Aim. I burst ; 3 s. pft.. 

pteifteAcr. /.. act of playing, 

24- 

pocA, 58 : Read pócA, m., pocket. 

poticA, pone, //(., a pound (of 
money, here), 88. 

pofUJAC. //<., bog. hard bog. from 
which turf is cut, 2. 4. [From 
po\\z, bank.] 

pojiu bóÚAi|\-iA|iAinti. railway 
station. 31. 1. [This should 
properly convey " railway 
platform.' ] 

pjiAb. quick, swift ; 50 pjiab, 
quickly. 30. 

pfiÁi-ómn, /., strait, consterna- 
tion, state of terror. 26. [" Earnest haste or business * % 
(Don.); "hurry, haste" 
usually of business (Meath 
and Or.) ; "heed, liking, re- 
gard " (Con.) ; "need, neces- 
sity " (Wat.). The last comes 
the nearest to the sense in 
which the text evidently has 
it. i.e. something like the 
use of rjAnnjuvó. tfoitfrarc, 
&c, nowadays. Cp. Eoghan 
Ruadh's use of the word in 
ni leAti liom a bpfÁi-ómn, 
4241= "panic, the consterna- 
tion and precipitancy of 
flight brought on by being 
routed."] 

pfie,\b. /. , a kick ; Ajuf 50 
mbuAitpeA-ó au beAÚA-ÓAC 
móji fin pfieAb ofm. seeing 
that that big beast would give 
me a kick. 8, 6. 

pfepi-oetif. in., president (of a 
college. &c). 83. 

pfiepvoen. nt., president (of 
Monster), an Elizabethan 
officer over Monster, i.e. 
Carew. 79. 

pfíotri-éAf5Ai-ó. very nimble, 
very active ; 30 pjt Ab p., 
very quickly and very nimbly,. 
3°- 

pfiioriiftuit. in.. head-water,, 
chief stream. 34. 

pHonnuAUAf, »i„ a gift, a pre- 132 £ocLói|i. sent, 7, 5. [Northern form of 
bftormu-AriAf.] R<\bA = ^tAib, jtdb ; 63. [Fre- 
quent in Mid. Ir.. as is also 
|iAibe. Both of the modern 
spellings are formed by elision 
of final vowel.] 

■UAbA-o, 7 s. opt. (subj.) pres. of 
cÁim. I am ; nÁ p. Ann Afiir-, 
may I not be there again. 24. 

tlAbA-ó, m., act of warning, 69. 

ttAbAftuA. spring -tide, great 
wave, 68. 

ttAbi&r,pft.depen.pass.oí cÁim. I 
am ; cjié n-A |t. 'jÁfi feólAX), 
through which we were being 
conducted or driven. 32. 2. 

ílA"ÓA|tc. w., sight, view ; rÁ ft. 
A$Ainn A|i. we have a vievv 

of, 34- 

nAini$. reached, pft. 3 s. of 
11151m (jioicim, r-fioicim). I 
reach, 30. See under rÁiiA-ó. 

UÁite, /., quarter of the year, 
three months; sing, used after 
ujii at 5, 2. as is commonly 
the case in the spoken tongue; 
te jiÁite. for three months 
(up to now), 18. 

Hau^a = -jiAr.j. //)., a rank, 61. 

TlÁtt5AmAfi, / pi. pft. of fii^im, 
11151m. I reach ; 33, 5. 

UÁr-A, 7H.. race, rush, 15. 

rteAcr, m., law, ordinance, 57. 

ReAcr-AijeAnuAc, mighty-spirit- ed, 64. [Cp. jieAccAc, strong, 
mighty, manful, Ir. Texts Soc. 
Diet.. fieAcuÁil. running (Uls.). 
jiAcc, a fit.] 

UeArTipAifneir*, /., act of fore- 
telling, 69. 

Réórh-focjuiJA-ó. ///.. pre -ar- 
rangement ; 1 jiéiji iieArh-foc- 
jiuijte. according to pre-ar- 
rangement, 31, 3. 

fteAnn, /.. a spear, a dart ; ju ot 
|teAnn. rush of darts, 69. 

néi-Giu^A-ó, m. t act of preparing, 
making ready, clearing up be- 
fore leaving. 56 ; settlement, 
agreement, covenant, 75. [Used 
in this form still in U.] 

Rei-opmenc. in., regiment. 65. 

ftetUji, /., relief, succour ; -oo 
ÚAbAi|ic jieitífe. to relieve, 
62. [From Eng.] 

Ueitig. /., churchyard ; gen. -e, 

neipmemc./., regiment, 61. 

UiAccAnAC. necessary. 25. 40. 

UiACCAnAf, m.. need, necessity ; 
x>o biAT> 'iia ji. ojmi. that I 
might find necessary. 84. 

Ui An, m.. act of becoming routed, 
69. [This seems the only sense 
that suits the context ; cp. 
fiiAn mAxmiA = Fr. debacle.] 

RiÁjt, /., will, desire; 1 r^t 1 
according to, 31, 3- [*Oo }W]\ 
is found in the literature, but 
the spoken form is often still t-'oclóip. 13,3 1 jiéiji ('fiétfi . a form sup- 
ported by the older periods of 
the language.] 

Uibe. //'., a hair, a bristle ; 30 
rnb.Mnfe^TJ ré ji. -oe'n £AOit 
A£ur nAC mbAinfeAX) An jaoú 
|i. -oe. that he would take a 
hair off the wind and that the 
wind would not take a hair off 
him (i.e. his swiftness was so 
great), 6, 4. The idea ap- 
parently comes from one's 
overtaking a very swift animal 
so as to be able to pluck a 
bristle from it. 
Uibineo.c, tattered, ragged, 5, 1. 
Rroijte, wi„ a knight, 1, 3. [From 

Ger. ritttr.] 
niocu, ;//., shape, form, condi- 
tion ; 1 ftioéc 30, so that. 1, 
2, and 14, 7 ; 1 jnocc 51141, ib. t 
before pit. tense, 2, 4 : 'f&x\ 
p. pn. in that state, 25. 
RiogAitiAiL, royal, 18. 
RÍ05ATI. /.. a queen. 45. [Nov/ 
confined to poetry/ 

•itjeo.f^i, too short, 55. 
lló- , óeifttitjf€AC J too curious, too 

prying. 41. 
Roióun =4^ioiéim, rnoirim, I 

reach ; 3 s. cond , 36 ; 3 pi. pft., 

--óíomAr, m., excessive pride 
aughtiness ; gen. -Air, 68. 
RomfiAim, I dig djt |ióttiai|i cú, 
did you dig 15. Uó - lútsÁineAc, exceedingly 

glad, overjoyed, 55. 
Ró-onónAÓ, most honourable 

■ «., 55- 
Ró-pfidrdinn, /., great need. 

great trouble or difficulty, 

27.6 
nó-jiéi-ó, too easy, very easily 

walked ; ^au a beic fió-fiéi-ó, 

rather rough, 33, 5. 
RorS, -'•• eye: //. ^OfSÁ 43- 

[Properly the eye-lid ; ir torn 

An crinl jau ah fior^ (prov.), 

but poetic use has made it= 

eye.] 
ttó-cotl, /., great or exceeding 

willingness ; if p. linn, we 

are only too willing, 40. 
ttó-úuicirn, /.. act of falling 

severely, 69. 

RuAmnA-ó, »., act of reddening 

or becoming red, 68. 
Uuicm-^niof, /., red glowing 

spots or sparks, 68. 

nun-bopb, determinately fierce, 
truly fierce; dot. fern., 64. 
[From jtún. resolution, deter- 
mination, and bonb, fierce.] SACfOéAfttA, m., English, 17. 18. 
SAix)bf ear- , m., wealth, riches. 5 
SAtjneÁr», m., a dart, gpl., 69. 
SÁiúeAC, sated, satisfied, 5. 
SattiaiI. /., i{ like," person or 
thing like or the equal of an *34 £oclóip. other; a f Atrial t, one like 
him, 2, 5; image, appear- 
ance ; a f AtriAit f u-o, her ap- 
pearance (the appearance of 
yon girl), 23; A^tir- 1 3C01T1- 
tuA-oAfi oi|ieAtrir»AC -oa fArri- 
Ait fo, and in conversation 
suitable to (appertaining to) 
things of this kind, 31. 2 ; po 
p. nA ríjte, this is the appear- 
ance of the country, 33, 5 ; 
•oe'n ufAiriAit fin, of that 
kind, 41 ; a fAriiAil fin "00 
^níotn, such a deed, 46. 

SAthttnjirn, I imagine, fancy ; 
2 s. imptv., 37. 

SATritui^teAji *oo, it appears to, 
seems to ; f. miinn, it ap- 
pears to us, 34, 8 and 40. 
[Sometimes the active is used 
this way also : f AtrittnijeAnn 
fé X)úinn.] 

Saooax), m., act of rolling or 
causing to glance in various 
directions, 69. 

SAob-coifie, m., a whirlpool, a 
vortex, 69. 

SAob-nóf, m., foolish notions, 
infatuation, errant or bad 
manners, 75 ; *oo cuiftpeA-o 
r-Aob-nór- beAj mór- rnójt aji a 
f eAX)mAnnrAc, who would im- 
pose upon her deputy (lit. 
who would put a trifling 
foolish way [as] an important 
May on her officer), 75. SaojaI, m., life, period, age; 
pi. in t)& fAO^AtcA, for ages, 
3 ; world, life ; cuiftpeVft ó'n 
cfAo^At iú, you shall be 
killed, 14. 

Sao^aIca, human, natural, be- 
longing to the natural world, 
26, 5 ; ni jiAib "oo triAom f. 
A5Am, I had only of worldly 
wealth (or fortune), 26, 5. 

Saocaji, m. t work, labour; la- 
bouring of land, 33, 5 {in gen. 

fAOCAIfl). 

SÁ|tw5A-ó, m., weariness; ni 
tiocfAi-ó f. nÁ cvnjir-e 0]\m, 
I shall not get weary or tired, 

21, 5. 

SÁjiuijte, tired, wearied, 5 ; 

•oÁ 11-éifteoctA f-j ^ y° u & ot 
tired, 21. 

SÁp, ni., apparatus ; (of a shield) 
boss, 63. 

SÁfArh, w., satisfaction ; 50 
rnb4inpnn--pe •o'á gcjiofoe 
fú"o rÁr-Atri, so that I might 
take satisfaction (revenge my- 
self on) the hearts of those 
(the women), 24. 

SÁúA-ó, m. t thrust, lunge, 11, 3. 

SeAé, m. t a turn, spell ; pÁ feAc, 
respectively, 40. 

SeACA-o, past, by, 63. [Hence 
prob. a)\ feocAX), astray, lost 
(Muns,), aji peon), aji féi-o. 
a\\ feÁi-o, astray (U.). In 
Scot. r-e^cA-o is usual in the JToclóip. 135 exact sense found in the text, 
ie. it corresponds to the use 
of tojiu, ÚAjtc, ÚAifiif, in Ire- 
land, ' past, by, over.'] 

SeAcnAX), m. t act of shunning 
or avoiding ; cjtéA-o -oo beift 
•oÁ f\ tú, what makes you 
(causes you to) avoid him, 50. 

Se-Al, w., a while, a spell (either 
long or short) ; cia feAl 
■oúitin, though we have been 
for a spell, 3. 

SeAnjÁn ;;/., an ant, 47 ; dpi., 
47- 

SeAtimóiti, /-, sermon, 37. 

SeAnóijt, 0t., old man, 45. 

Se^-pc-cjiuinneAf, m., sense of 
love, 40. [Lit. love-exacti- 
tude.] 

SeAj\c-teAntr>Ain, following one's 
example in love, imitation of 
one's lovely life, 40. 

SeAr-Ath, m. t act of standing; 
'tiA feAfAiii, in her standing = 
standing, 12, 5 ; 'ua feAfAiri, 
in his standing = standing, 14. 

SeAfAmpAX), 3 s. cond. of r-eAf- 
triAim, I stand, from root 
feAf Aiw-, r-eAr-Atri-, still com- 
mon in Muns. ; 75. 

Séi-oeos/., blast, blowing ; dat. 

11, 2. 
SeitibifeAc, m., a servant, pi. 

-15. 38. Senate, withered, 29. 

Seot, m. t motion ; r-eAl aji An 
f eol r-om, having been awhile 
at that motion (engaged in 
that way), 63. 

SeotA-o, m. % act of driving, 3, 6; 

act of conducting (or driving), 

3i, 2. 
SjÁite, /., shadow, 41. 

SsATTiAlt, »*., cloud; £A01 f\, 
under a cloud, obscured, 3. 

SsAnnjiA-ó, m., terror, affright ; 
bA p, teif , he was affrighte 
at, 12, 5. 

S$Át, m., shade, hence protection; 
defence ; aji •00 f5Át, in de- 
fence of you, 51. 

SjéAÍ, in., story ; pi. r$é<\lA } 
news, 4 ; poet. pi. r-^eoiL, stor- 
ies, 4 (in this sense r* ^éAÍcA 
is now the common form . 

S$éAlAi-óeAcr, /., story-telling, 

7« 

SseATTi - joitneAC, yelping, 
screaming, snappish, 69. 

Sséile, /., pity, loss, 67. [Now 
substituted by fjeAt : if rnójt 
au fséAt é, "it is a great 
story ( = pity)."] 

S^eimeAt, f»., a pent-house, 
eaves of a house, 69. 

S3ei|imif, /., a skirmish, " a 
brush," an encounter, 61. 136 poctóiji. [Common enough in Ireland 
to-day, but usually assumes 
other forms in dialects, viz., 

rseif.tmrs (T5 ei t"™ i r5) in 
Mayo — a row, a brawl, fsjum- 

ir*5 in Don. = a wordy battle, 
fjeitmif (fseitimif) in Kerry 
== fright, terror, disgrace, 
shame. From the Don. form 
the English loan-word scrim- 
mage, scrummage seems taken. 
The French form is escar- 
monchc, which has been de- 
duced by etymologists from 
O.H.G. sherman, to fight ] 

S5eitim, I gush 3 s. pres. ind., 
34 

s3ífoe (rs i 'r ce ) = rs ii: < rest ; 

50 leijtx) mé mo f., so that I 
may rest, 21, 6 ; a p. -oo 
T>éAtiAm, to rest, 22, 7; te ii-a 
f . -óéAtiAm. to take a rest (lit. 
to make his rest), 5. 

S51C, /., rest ; ní céi"o p. aiji, 
he does not rest, he is un- 
weariedly, 18. 

s 5 1 "ÍT a í »*., scourge, 37. 

S301t-5eo.11, sharp-pointed, 68. 
[But in Muns. the sense 
" middling sharp ' ' might now 
be expected rather ; cp. p^ot- 

AOpCA, f$Ot-bUAtA"Ó, &c] 

Ssolb-JAot : read fjotb-jAoc, 

/., sharp, piercing wind, 68. 
S5ÓJI n ac. /., throat, 16. S5peA-OAmÁn = p5eA*o4mÁn, m. % 
throat, 14, V. [Both forms 
are in use in Co. Don.] 

S^piop, m. t act of destroying; 
■oo p. AtriAc, to destroy utterly, 
to uproot, 18. 

SiAbfi.AT), m., ghastliness, act of 
becoming ghastly, delusion, 
gen. piAOAficA, 69. 

SiA-óÁn, m., confusion ; p. PA15- 
neÁn, the confused hurling of 
darts from all directions, 69. 

SibéAtuAf , m., "civility," civil- 
isation ; gen. -Aif, 75. [Sib- 
lAtcAf, and pibiAtxAcc are 
still so used. Amongst the 
Elizabethan English, who 
were really a very barbarous 
set of people, especially as 
regards humanity, the word 
u civilitie " meant merely 
English "civilisation." Shane 
appears to use the word pib- 
éAluAf in this sense also.] 

SíneA-ó, m., act of stretching; 
lÁm "oo f\ -óó-fAn, to stretch 
my hand (lit. a hand) to him, 
26, 5. [Seaghán O Neachtain 
here takes the prepositional 
usage direct from his own 
speech ; to this day the idiom 
in Meath and Oriel is fin -oo 
(whilst Munster has fin cum) : 
fineAX) -oAiri ceitpe bvnrm 
bÁm. ' four shillings were 
handed to me ' (Mon. song).] JToclOlfV 137 Sin^il, single, loose, unmixed 
with others ; cIoca y uajia 
f 11151 le, dry loose stones, 32. 

SiocAifi,/., cause, reason, 26, 5. 

Sin, that ; often (esp. in Leath 
Chuinn)=such a thing, the 
thing or person I am just 
going to mention ; bi fin Ann, 
such a person existed, one 
whom I am going to tell you 
of existed once upon a time, 5. 

Síne.vó, m , act of stretching or 
lying down ; &\\ n - a p.i 
stretched, 14. 

SiotÁn (fioúlÁn), m., colander, 

59- 

Siol - £Áx>A = pol sÁ-óa (ríol 
5Ádait>), lit. seed of want, i.e. 
starved creature, 57. 

Síoln<vó. >n., race, progeny; gen. 
-ait>, 57. 

SionAf^Al, m. t seneschal, high 
steward, 79. [Ultimately, 
through Norman-Fr., from 
O. H. Ger. siniscalc, whence 
Low Lat. senescalcus ( :< over- 
seer ' ), Fr. sénéchal. The Eng. 
seneschal is also derived from 
Xorman-F.] 

SionnfA, ni., sough, whizz, 61. 

Síofi-cArA-ó. m., act of wagging 
[lit. constantly twisting), 54. 

Síon-co-olA-ó, m., continuous or 
sound sleep, 6, 4; colloq. gen. 
r-ion.-coT>Uc4, 7 (properly 
fio^-co-o^lCv.\,i. SíofifiAi-óe, everlasting, eternal, 

39- 
Si|tim, I seek, I search out; 7 s. 

Pfi-1 5°- [Also spelt p'ofiAim.] 
Sit, /., peace, 4. 

SlAcuriiAfi, nice-looking, of good 
appearance, 32. 

SlÁnuJAT), m., salvation ; gen. 
rtÁnuiíjúe, 27. 6. 

SIau -ofAOi-óeAccA, a magic 
wand that was supposed to 
turn things from one shape 
into another. 9, 13. 

Slim, smooth, level, 32. 

Sméi-oe<vó, m., act of beckoning 
(to, aji) ; A5 r. a lÁirhe A|i a 
mumcift, beckoning with his 
hand to his people, 61. 

Smunx. 59: Read pmuiftc, /., 
dust, dirt, refuse. 

SnAix>m. /., knot, 14. 

SocAifi, easy, slow ; 50 pocAiji, 
easily, slowly, 33, 5 

SócattiaI, m., ease, accommoda- 
tion ; r. Ai[i$i-o, accommoda- 
tion of money, 74. 

Soi^ceAc, m. t vessel (boat) ; pi. 
foiti^ (for foi^úi^) = vessels 
of the temple of Jerusalem, 37 

SoitlreACC. /., light, brightness, 
34. 8. 

SoitLp^im, I light; pres. pass., 
16. 

SoineAnn, m. t doze, nap, repose, 
rest ; r. ruAin, the rest of 
slumber, 7, 4. [The literary i 3 8 poclóin. word in such passages is al- 
ways coijicim. Soi^m. so 
used in Connacht folktales, is 
a link between the two forms.] 

So-lÁrruuj; of easy or good 
shooting or marksmanship, 
65. [The true reading is pro- 
bably r-o-tÁiru\c, nimble, dex- 
terous.] 

SótÁf , m. , happiness, pleasure, 
comfort, 40. 

SorrifiuijA-ó (local form) = r-orm- 
juijAX), m. t act of noticing ; 
nÁ cui)ii5i*ó 'fi fom^ujAT) mé 
= nÁ cui|ti"ó 1 ponnjiu^AX) mé, 
don't notice me, 15, V. [nÁ 
cuifi fonnfiviJA'ó ojtm and ná 
cuiji c-potnu^AT) ioiiiiAtn 
(ojtm) are used in the same 
way.] 

Sor-r, m. t silence ; n-A for-c, 
silent, 47. 

SpeAÍA-ó, m. t act of spreading 
forth or dishevelling, 69. 

SpiojiA-oÁluA, spiritual, 40. 

SpUn-ciAb, /., poor thin hair, 
69. 

SjtAO-o. m., living, 58. 

SfieAb, /., brook, stream : but 
m. dot. at 44 ; dpi., ib. 

S^eAii5-fúil, /., a squinting or 
wry eye; gpt., 69. 

Sjiuib-^éAfi. sharp-nosed, point- 
ed ; pi. 68. 

SuAift, /., history; pi. yz&\it&, 

4- SciAÍÍAim, I tear into strips : 
pjt. pass., 16. 

ScjiApAijieAcr. /. , act of climb- 
ing, 23, 9. 

SrruAic. /., the top of the head, 

23- 
SuAiTrine^c, quiet, restful, 34, 8. 
SuAitrmeAf , ///.. rest, quiet, 4. 
SubAC, merry, contented. 5. 
Stn-óeACÁn, m., seat ; |\ cioni- 

ÁnuA, driving (driver's) seat. 

32. 
SulcTTiA]i, pleasant, cheerful. 

36. 
SúrriAijie, m.. mope. oaf. 57. 

CAbAi^t aji, call, name; a -ocug- 
A-ó fiA-o An *0. Ai|i, whom they 
used to call (or name) D., 5. 

CAbAiji aji, compel, cause, 
" make " tn^ m'AmgeAl 
coitn-oeAcrA ojrni, my guard- 
ian angel compelled ("made") 
me, 27, 5 ; ní*> -oo CU3 Aijt, 
which caused him, 30. 

CAbAi|iT;, /., act of giving ; aii 

gAflffÓA A T A V t}UAllA-OA|1 

jioithe f ?n -oo t. ojiftA. to gain 
the enclosure which they had 
forsaken before, 62. [Cp. t«5 
a bó t Aft Ai|i. he went his way. 
&c.]. 
UÁ-óbAcc, 58 : Read c-á-óoacu ; 
nÁc mófi ^rt c-Á., isn't it a 
great joke. 58. [This is als© 
Dr. Stern's explanation.] poclóijA. l 39 CA-ób<Af, m., a ghost, a phantom; 
pi. 69. 

CA.t)tiijim, I notice, I feel ; 
niof t<\ib|ti5 mé ah upline, 
I did not feel the way (jour- 
ney), 31, 2. [Usually = I 
dream.] 

CAi-óbfe, /., show, appearance ; 
<\|i bóji-o nA c, on the witness 
table, 57. 

CAií&ftfeAá, making a great 
show, ostentatious, proa 
appearance, &c, 58. 

CÁits disgraceful, vile, base, 57. 
See rAjicuipneAC. 

CAifiipeAC, loyal, faithful, true 
(to), 86. 

CaifinjeAp, "Ms*- P res " ( 3 s - S ~ 
pret.) of rAijin^im, UAjtfiAinj- 
im, I draw, 61. 

rAifbe^nAx), m. t act of showing 
(to, -ooj, 13, 6. 

C^ifpeÁTiAT), m., review, muster. 
87. The same as uAipbeÁnAT>. 

CAicneArh. m. t pleasure ; nAC 
c, lib, is it not pleasant to 
you, is it not a pleasure to 
you, 3 : A5 c, shining, 31. 

CArcneAijfAC, pleasant, pleasing, 
40. 

CAmAtt. m., a while : le CAtn- 
Alt, for a while (up to the 
present), 3. [Usually = a short 
while, whereas pjAtAni = a 
long while.] CAriAif-oe, second ; An 1pe0.cz 
u , the second time, 65, 

C^njAp, impers. pass. perf. of 
ui5im, I come ; cÁnjáp op;tA 
fAOi fin le pícíb Ajup le 
fAijt)ib, they were attacked 
with pikes and arrows, 62. 
[The usual literary form. 
North Kerry in cÁn^ has 
one that is older still, whilst 
the S. Muns. no úÁtiACÚAp, 
rÁru\tv<r\ is of a recent type. 
Don. and Con. have cAimc- 
eap._ 

CAob. m. and /., side; z&ob 
ci Aft -oe, west of, 1, 1 ; -oÁ 
ÚAob, about him, concerning 
him, 1, 2 ; 1 -ouAob, about, 
concerning, 3, 6 ; u^ob le, 
depending on, having only, 

58- 

C^obAX>. act of entrusting or 

commending (to, jie;, 56. 
CAOifeAc, m., chieftain, leader, 

CAOif5e = cúif5e = lu«Mce, comp. 
and sup. form of Uiau. soon ; 
iriA|i if u. beijteAr- pib,assoon 
as you will take, 75. 

"Caji, beyond, over, hence in vio- 
lation Of, 47 ; UAjl A cpoip, 
•'by the holy rood*' f?), lit. 
over his cross ( ; ), 50. 

C^jicuipneAC. contemptuous; 50 
t|iOTn -cÁi]\ c, severely, dis- 140 poclóif. gracefully, and contemptu- 
ously, 57. 

CÁjttA, 3 s. pft., happened, 
chanced ; -oo tÁfttA ojvftA, 
there chanced on them = they 
met, 1,3; -oo t. aft, it chanced 
that, 11, 3. 

CÁjtft, w., belly, the lower part 
of a man or beast ; A|t a tÁftft 
1 n-Átfroe, flat on his back, 
prostrate, 30. 

C4ftft = cvnjt, put, placed, 63. 
[That is, the sense = ctnjt, the 
words having no etymological 
connection.] 

CAfiftAins, /., act of drawing, 
attracting, 38. 

CÁfjAíTiAtt, famous, celebrated, 
33. 6. 

Caúatti, to., a sleep, a nap, a 
doze, 69. [Cp. the dimin. 
zrAÚAiriiín in pÁfOt'n Ó T)Ál- 
A15, 6, 2.] 

CÁtuJA-ó, to., act of coalescing 
or combining (with, le), join- 
ing together (intrans.) ; con- 
fluence, 34 ; gen. zÁixw^te, 33. 

CAtuigtm, I coalesce, join (le, 
with) ; 3 s pres. ind., 34. 

CeAcc, m., act of coming ; jAti 
teAcc uAtjtif 50 bfiÁt Ajtíf, 
without ever mentioning it 
again, 78. 
CeAccAijteAcc,/., a message, 16. 
CéA54t<tA, of good size, large, 
bulky, 54. CedjlAC, m., household, family, 

39- 

CeAjiriuijnii-o, / pi. pres. ind. of 
ceA5trivii$im (ceAjtii Attn, 
ceAn5niui5im), I meet, chance 
(on, A|t), 33, 6. 

CeAtlAc, to., hearth, 19. 

CeArmÁil, /., a firebrand, a 
torch, 69. 

CeAnn, to., force, strength ; 
ceAcu te c, to appear in 
force, 49. 

CeAnnAtm, I tighten, press, 
strain ; imptv. 2 s., 9, 11 ; 3 s. 
pft, ib. 

CeApAft, to., the impact of mis- 
siles (?) ; An c. -oo ciift mÁ nA 
flinneÁnAib Atje, the impact 
of missiles affecting him about 
his shoulders (?), 62. 

CeAfttiA, 3 s. pft., escaped; An 
cufo t)o t. Af -oiob, what 
escaped of them, 66. 

CeAfA|t5Ain, /., act of sparing 
or saving, 61. 

CeAfOA, old verbal form, present 
tense, 3 sing., wants, fails, is 
wanting, 78, [O. Ir. dodesta, end. 
form testa. In double-flexion 
verbs the encl. form survives 
as that'for common use. The 
modern verb ceAr-uuijim is a 
late formation, as one can see 
from its verbal noun ueAf- 
cÁtl, ceAf ubÁit, and al. c o from 
the fact of its^not being heard ^oclóip. 141 in most of Ulster, and in part 
only in the 3 s. pjt. teAr-cin^ 
fé, he died] 

CeAfouij, 3. s. pft., died, 51, 79. 
[Still used in Omeath, &c. : 
te<.\foui5 <\n feAji fin pÁ 
•úeijieA-ó, that man died at 
last.] 

<CéiT) aji, affect ; t>á cpu<Mx>e 
fiACAf f é oftm, no matter how 
severely it will affect me, 28. 

Cei-óm./., a disease, an ailment, 
70. 

Cei$eóni<\f. rel. jut. of ueAj- 
triAim. I chance, I happen ; 

87. 

Ceit5eAn, m , act of throwing 
or casting, 27, 6 ; A3 daji -or. 
fern, casting yourselves, 47. 
[Still in use in the same sense 
in the form ut^mt (L. C), 
whilst in L. M. the literary 
form survives, but the sense 
has varied to ' earth thrown 
up out of a ditch (gripe) or 
dug up and placed around 
plants.' There appears to be 
a linguistic principle : The 
better tr^e sense is retained, 
the more errant the form, and 
the better the form is re- 
tained, the more errant the 
sense.] 

Ceil^ip "hist. prgsS (3 s. S- 
firet.) of ceitsim (now tli^im in Ireland), I cast, I throw, I 
hurl, 63. 

Cemnci^e, fiery, fiercely blaz- 
ing, 69. 

CeifoeocAix). 3 s. jut. of reAfc- 
uijim, I am wanting to (0) ; 
ni t. mo cunjnATri-fA uaic, 
my help will not fail you, 
27, 6. 

Ueo, /. , warmth, 4 (a shorter 
form of ceo-ÓACc) ; 1 n-Aon 
jjuvó ceo, in one love of 
warmth ( = warm love). 

Ceoftd, /., boundary, border, 
34 ; dat. in 1 -oceojtAinn a 
céile, on their mutual bound- 
ary, 34- 

Cfj an old 3 s. subj. of n^im, I 
come ; it survives in a few 
expressions in which its ori- 
ginal sense, though slightly 
obscured, can still be traced ; 
fut mÁ x)cí mAi-om, before 
morning (orig.= before morn- 
ing come), 19, 2 ; so also 30 
•ocí, to, orig. = till . . . come. 

Ct-oeAcr; (now used in Connacht) 
= ueAcr, act of coming; pÁ 
f oficAÓu "oo c. 30 ItiAt. that 
help come ( = be sent) speedily, 
78. 

Ci^eA-o-fA, 7 s. opt. (subj.), emph. 
Jorm of n^im, I come ; 23. 

Ci^eAjinAf, m., lordship, chief- 
tainship ; gen. 86. 

Ci^eAf, iff., housekeeping; 30 142 poclóifi. t)Feice<vo-fA 1 t)u. mo 5fiÁx> 
^eAt, that is, he wishes to see 
her soon married to himself, 
24. 

CimceAlt, m., circuit, round; 
tirnceAll Afi, about, approx- 
imately, 1, 1. 

Círn-*oíoiiiAOir>, idle, supine, 64. 

CiomÁinitn, I drive ; 3 s. pft., 3, 
6 ; tiomAmeA-oAft jiom pA, 
they proceeded, 12, 5. 

CiormAbfuvo, m., slumbering, 
dozing, 69. [A derivative 
from cionriA&Afi, a wink, a 
closing of the eyes, p. 221, 
<árrí|tÁiti ÓÍAinne ^Ae-óeAl.] 

Cionncó-ó, m., act of turning, 

33- 

CíoftÁncAf, m., tyranny, 37. 

CtubxMfue, /., misfortune, ill- 
luck, 22, 57 (uubAifc). 

CiubfiAi*oif , 3 pi. cond. depen. of 
•oo-beiftim, I give ; 30 *oc. 
r-ú-o 3|tÁx) •00, that those (the 
women) would fall in love 
with, 24. 

CmbjiArnAOiT>, / pi. fut. depen. of 
*oo-beijiim, I give ; 18. 

C1U3, thick ; 30 dug, thickly, 

* profusely, 32, 4. 

ClÁic, soft, gentle, 44. 

Cnut. m., desire, longing (for, 
le), 23. 

tocAf, m., itching, 54. 

CoibfteACA, pi. of cobAfi, m., a 
well, 9, 10. Coice, /., wench ; used as a 
term of abuse at 57. 

CóiseófiAr- = toi5eójiáf, rel. fut. 
of cosftAim, I choose, I elect 
to ; An iriéix) coi^eo-fiAf co^- 
ubAf "oo -óéAtiAtri "oe'n Corii- 
Aijtte, as many of the Coun- 
cil as choose to act according 
to conscience (to do as con- 
scientious motives demand), 
74- 

Coimitn'n, m. (a dimin. forma- 
tion), little thing or animal of 
the bush, i.e. hare ; roimi*oin 
An t«it, nimble little thing of 
the bush, nimble hare, 8, 5. 

Cóifi, /., pursuit ; band of track- 
ers, 13, 7. 

Coir-eAnAi^e, comp. and sup. form 
of coifeAnAc. adj., at the be- 
ginning, at the front, 71. 

Comós, /., a tuft of grass, &c, 
15 ; pi. ib. 

CjiAcc, m., talk; treatise, dis- 
course, tale, 1 ; tÁjtlA r. aji 
bfiiormstói-oíb eACOfiftA, they 
chanced to talk to one another 
about dreams, 19. 

CfiApiA, gov. gen. case, across ; 
cfiAfnA An JteAnriA, across 
the glen, 35. 

CjteAlATri, m., accoutrement ; 
dpi., 72. 

C|iéAn-Ailue = r;itéAn-oitce, well 
trained, well skilled, 61 (the 
original has r-jienAitr, which JToclóip. 143 may = strong -jointed, lusty, 
but the adj. after it, viz., 
■oéAncA = inured, used to war, 
points to the other sense. In 
the plur. in any case cjién- 
aiIc should make cjieriAitue). 

CjieAÚAn, m. % a wave, a billow, 
72. 

CfteAran-JAfib, lit. wave-rough, 
rough-waved = (of the noise of 
battle) fiercely loud, causing 
waves of sound, as it were, 61. 

Cfteife, /., strength, vigour, 3. 

Cfieoifi, /., vigour, vitality, in- 
herent strength, 3. 

Cfieon, poet, for z\\é&n t if»., a hero, 
a brave man ; cjtoi'óe tiA 
■oujieon. the heroes' or heroic 
heart (courage), 4. 

CjiiAllAim, I go, I proceed (to, 

Afl) ; ca-q Af A ■OCfllAttatltl A 

cjtoi-óe, what his heart pro 
ceeds towards (of a desire), 41. 

CfiiAÚ, m., a lord, a chieftain, 50. 
[Now chiefly poetic] 

Ufii-c-poicneAC, three- skinned, 
i.e. having three layers of 
skin (of a curach), 45, XVII. 

U|tioblóix>eAc, troublesome, full 
of trouble, 13, 6. 

Cjioc, m., a wretch, 68. 

Cjto-oAijte, m., grumbler, quar- 
reler, 58. 

Cftom-or-nA, m., heavy sigh, op- 
pressive sigh, 13, 6. C|iuAilti5im, I corrupt ; pres. 
pass., 39. 

CuAijiim, /., opinion, conjecture; 
ttiAi|iim trííofA nó fé feACU- 
TtiAine, about a month or six 
weeks. 56. [CuAijnni le m 
&c, is now commoner.] 

CuAjiAfsbAil,/., description, ac- 
count, 68; gen. -ÁIa, 68. [In 
the popular pronunciation the 
-b- is silent ; cp. uÓ5bÁit, 
pÁ^bÁit, &c] 

CuA|iAfCAl, m., wages, pay, 84 
Sec. ; gen. in a cui-o uuA-pAr-- 
taiI, his wages, 19. 

CubAirr. See uiubAirxe. 

Cvi5fA-o = tii5o-oA|t, 3 pi. pft. of 
■oo-beijnm, I give ; u. 1 ti-A5- 
A1-Ó a 11Á1TIA-0, they advanced 
against their enemy, 64. 

Cu^úa, addicted, u given " (/00, 
to), 38. 

CuittTTieAC, worthy of, earning 
or meriting ; 50 u., according 
as your merit deserves, 81. 

Cuifine, m. or/, spinning-wheel, 

58. 

Cuificin, ?;/., cake, 5. 

CuIac, /., hillock, 1, 1; dat. 

culAij; dpi. cutcAib, 16. 
Ctjjicó^, /., a hillock ; dat., 5. 

Zúzm&\\, noisome, filthy, 68. Uaccajaac, upper, 34, 7. 
UAcuAfiÁn, m., person of the 144 ^OCtÓlf 1 . upper class, chieftain; pi., 
10, I. 

tUibfie-Ac, proud, 37; bA hiiAib- 
t"5 e t (who were) prouder, 
10, 1. 

VUiji = óifi, for; p. 75. 

tlAipte, /., special pay or allow- 
ance (?), 84, 85. 

UAit-béAtcAf, m., open-mouth- 
edness, awfulness of a yawn- 
ing chasm, abysmal, 68. 

tUm-An, m. t terror, dread, 30. 

UAtbÁf, m., fear, terror; terror- 
inspiring object, 30. 

UAcbÁfAc, terrible, terrific, 
awful, 11, 3. 

tlcc-bfttnnne,/., front [lit. chest- 
breast) ; tu^ATiAji Annf in a 
n-u. &p f they then faced to- 
wards, 72. 

VI^-oAfi, m., (author), hence like 
Fr. auteur = cause, 1, 2 ; 50 
fuvib fé itia th nÁijie '5Á 
acaiji, that he was the cause 
of making his father feel 
ashamed, 1, 2. [Con. and W. 
Ulster usage.] thte, every ; An tnte, every, of 
which the plural tiA huile = 
all people, all, can be used in- 
dependently ; 26, 5. 

tlnne, about it; taime pn, there- 
fore, 34, 7. 

thfteAfb-Ai-o,/., want, deficiency, 
33» 6. 

ÚnpAi|tu, /., act of wallowing, 
rolling ; *o'Á n-ú., wallowing, 
rolling about, 69 (transitive 
use = lit. to their wallowing, 
i.e a-wallowing). [lonnjMifir; 
is the true spelling.] 

UficjiA-OAc, decaying, defective ; 
pi. 69. 

ÚjitAbjió, m., speech, power of 
speech ; jAn Aitne ^Ati ú,, 
unable to either recognise 
things or speak, totally un- 
conscious, 55. 

Uftntn-oe, /., act of watching, 
hence praying, 40; dpi., 42. 

UjijiAricA, dauntless, bold, dar- 
ing, intrepid, 65. 

ÚfitofAC, m., the very begin- 
ning, 71. 
úr-Ái-o, /., use; gen. --oe, 34. poctóir*. 145 Áic-AinmneACA. <\bA rhóji LAijean, the Avon- 
more in Leinster, i.e. the river 
so called in Co. Wicklow ; 
gen. 34- 

AbAinn beAj, -An, the Avonbeg 
River, Co. Wicklow ; dat. 34. 

.ólb-A, Scotland; gen. 17. 

Mttivjiti, the Hill of Allen, near 
Kilmeage, Co. Kildare, 42. 

<Mc éijtmn, Auldearn, in the 
county of Nairn, south-east of 
the town of Nairn, Scotland, 
59 i gw> 59- [Nairn appar- 
ently = An éijteAnn. whilst 
xMr éifnnn = 'the height or 
glen-side of Nairn.'] 

Á|fo riA Cftoire, Ardnacross, in 
Cantyre, or Ardnacroish, in 
Mull, in Scotland ; gen. 62. 

Á]\x> triACA, Armagh, 77. 

t)Abilóm, Babylon ; gen. 37. 
t>A-púncAcr óoifoeaUjAc, the 

barony of Costello, in Co. 

Mayo ; 1. 
beAjinA An íoca, Barnaiough, 

beside jGlendalough, 35. 
b^ile An S^eit^, Ballinskelligs, 

in Co. Kerry, 79. 
t>?AlAC An T)oi|iin, Ballagh- 

aderreen, in Co. Mayo, 19 ; 

gen. 1. 
bo^Ac nA gAoite, the Bog of Gight in Aberdeenshire, in the 
Gordons' country, Scotland ; 
gen. 61. 

t)jiÁi5e An rhacAifie, the Braes, 
in the Gordons' country, 
Scotland, 61. 

bftéAS, properly X)\\y,gen. X)\\e^, 
Bray, in Co. Wicklow, 31. 

£)jieAUAin tDeAj, An, Brittany or 
Bretagne, in France; gen., 17. 

bpéipie here = bfiéifne tlí 
UuAific = Co. Leitrim, 13. 

ftjii^i-o, An, Bride River, a tri- 
butary of the Lee, in East 
Muskerry, in Co. Cork ; Cooks- 
town and Killumney are on 
its banks ; gen. 23. [That this 
is the river intended is shown 
by the use of tiAjt after it. 
The River Bride of East Cork 
would have been described as 

toifl.] CAifle<*n mófi, Castle-More, an 
old castle to the west of 
Ballaghaderreen, in Co. Mayo, 
1. 

CAirleÁn nA CAifje, Rocking- 
ham, 10. See CA-PJIA13, An. 

CAjiftAi3, An, Rockingham, near 
Boyle, Co. Roscommon ; gen. 
10. 146 poctóip. CApÁn t\a jCtifiA-o, lit. the path 
of the heroes, a part of the 
River Erne, beside Assaroe, 

7 1 - 

Citt T)ÁtuA, Killaloe on the 
Shannon, in Co. Clare, 23. 

CitltriAnAi5, Kilmanagh, in the 
barony of Crannagh, Co. 
Kilkenny, 29 ? 

Cnoc An Á*p, Knockanaur, " a 
romantic hill in the county of 
Kerry, situated near Bally- 
bunnion " (John O'Daly), 49. 

Óojifif liAb, An, Curlieu Mts., on 
the borders of the counties of 
Roscommon and Sligo ; gen. 
10. 

CormAe fhui^eo, Co. Mayo, 1. 

ConcAe Citte 1TI.\nr;Áin, Co. 
Wicklow, 31. 

Con-oAe tiAt"0|tomA, Co. Lei- 
trim, 3. 

Con-oAe Stiji^, Co. Sligo, 10. 

Cúi5e Uía-ó, the province of 
Ulster, Ulster, 56. 

T>Anubi, the Danube, the great 
river of Central Europe ; 
thttiAtn op T>Atiubi, William 
of the Danube, was evidently 
an Irish soldier of fortune in 
the service of the Emperor, 
78. [The Irish form of the 
name of this river also occurs 
in the translation of Sir John 
Mandeville's travels as Spue T)Anobi = the River Danube 
The English op (of) is often 
found in Irish writings of the 
period and even later, cp. An 
dAjilA op eppex, the Earl of 
Essex, &c. (Four Masters), just 
as the French De is found 
in some English aristocratic 
names.] 

T)eit5ne, Delgany, 33. [An^ 
ciently T)eip5ne 1TlocopiÓ5.] 

*Opuim "ÓÁ eitiAji, Dromohaire, 
in Co. Leitrim ; gen., 13. 

Duaci, Latins at Douai, a town 
of France, 84. 

T)ún Aitu, Doonalt, in Glen- 
columbkille Parish, Co. Done- 
gal, 5- 

"Oún geAUAinn, Dungannon, in 
Co. Tyrone, 88. 

e&f íIua-ó, Assaroe, ihe cataract 
beside Ballyshannon, Co. 
Donegal ; gen., 71. 

PfiAinc, An, France ; gen. 17 ; 

gpl. form in II15 Pftansc 

(orig.=king of the Franks), 
79- 

tjeApmÁm, An, Germany ; gen. 

17. 
gteAnn ÓIÁPA15, the glen of 

Clara, Co. Wicklow, 34. 
gleAnn X)Á eApÁn, Glendassan, 

near Glendalough, 34. poclóip. M7 gleAnn TXÁ Loc, Glendalough, 

in Co. Wicklow, 31, &c. 
£leAnn tflAoilujjtA, Glenmal- 

ure, Co. Wicklow, 34. 
^leADti fhic ati e<\r a, Glenmac- 

nass, near Glendalough, 34. 
gteann ua nTjún, the Glen of 

the Downs, Co. Wicklow, 32. 

UvjuipAlem, Jerusalem, 37. 

mbeAjt tloir, Inverness, in Scot- 
land, 66. 

1rmiA Coifi, An, India, Hindu- 
stan ; gen., 17. [Also more 
commonly ah 1nt)iA (An 
1nniA); in the pi. form, tia 
hlrmiAÚA Coijt (the East 
Indies) ; the use of the latter is 
usual.] 

1ot)Áil, An, Italy; gen., 17. 

Laoaji, Lawers, in Perthshire, 
near Lough Tay, in Scotland ; 
gen. lAbAifi, 61. 

LÁitfteAc, Laragh, between 
Rathdrum and Glendalough, 
Co. Wicklow ; gen. 34. 

leADAiT) CAonri jme, St. Kevin's 
Bed, in Glendalough, 35. 

Leo-óiíf, the island of Lewis, 
one of the Hebrides, in Scot- 
land ; gen. Leomiip, 59. 

LobÁm, Louvain, in Belgium, 

56 (LobÁn), 83. 

Loc Cé, Lough Key, in Co. Ros- 
common, 14. toe éijtne, Lough Erne, 70. 

Loc t1í gA-ófiA, Lough Gara, on 
the borders of the counties of 
Sligo, Mayo, and Roscom- 
mon ; gen. 3. 

L05 An Lája, Luggelaw, Co. 
Wicklow, 34. 

Luj *Oub, An, Lugduff, Co. 
Wicklow ; gen., 34. 

IYIaj Luinj, Moylurg = the pre- 
sent baronies of Boyle and 
Frenchpark, in Co. Roscom- 
mon, 10. 

triAinirciti An UjitAifi, Orlaur 
(Urlare) Abbey, ruins in the 
barony of Costello, Co. Mayo, 

3 
tnuileAc, of the island of Mull, 

in Scotland ; gen. -15, 62. 

[From muite, Mull.] 
muriiA, Munster ; gen., 88 ; dat. t 

ib. tlÁr LAi^eAn, Naas in Leinster, 

79- 

Neu'ford, bad English for'ntiAim 
(An Udnri), the popular Irish 
name of Navan, in Co. Meath^ 
the word being wrongly ana- 
lysed by folks' etymology into 
t1uA-Át=' Newford,' 28. 

tluA-Áú, a folk - etymological 
form of 'nuAim = An Uaitti, 
Navan, in Co. Meath, the gen % 
being nA hUAiriie ; 28. 148 poclóifi, OiteÁn nA Ueiti^e, Church 
Island (?), an island in Lough 
Key, Co. Roscommon, 13. 

cOileÁn Ú|i, An, America; gen., 
20. 

pojActÁijtse, Waterford, 79. 

Ki£-f?eAjic, Reefert Church, 
built by St. Kevin in the lower 
part of the vale of Glenda- 
lough, 35. 

SAtmAncA, Salamanca, in Spain, 

84. 

SAn mÁtóf, St. Malo, in Brit- 
tany, 79. 

SAfAnA, England ; dat. S-ar-An- 
Aib, 74. 

Sí-ó aSox>&, now Mullanashee 
(mullAC ha Sí-óe), beside 
Ballyshannon, Co. Donegal ; 
gen., 71. 

StÁin^e, Slane, in Co. Meath, 
76. [Now commonly \}&\V 
SlÁinje.] StiAb CAi|in, Slieve Carna, 7 
miles east by south of Castle- 
bar, Co. Mayo, gen., 20. 

SliAb CuAlarm, Sugarloaf Mt., 
32. [Properly = the mountain 
range of Co. Wicklow. The 
Great Sugarloaf — beAcnA 
tnó|t, he Little Sugarloaf = 
t)eAcnA beA^.] 

StiAb gCuiltmn : Read StiAb 
gCuitinti, Slieve Gullion, in 
the south of Co. Armagh, 42. 

SpÁmn, Ati, Spain; gen., 17. 

SfiAt IdaIjai-ó, Strathbogy, in 
the Gordons' country, Scot- 
land ; gen., 61. [For SjiAt 
An ti)oL$Ai5 ?] €iji ConAilt, Tyrconnell = Co. 
Donegal, 56. 

Ciji eoJAin, Tyrone = the coun- 
ties of Tyrone, Derry and 
Armagh ; gen., 84. 

VAte-ouUr. Valladolid, in Spain, 

84. poclóip. *49 seACRÁin eoUns, AbAinn dii píf ^ ] V e '■ This 
should read AbAinn feaji 
Cífie. whence Vartry River, 

33 
^bóca. Ovoca (Avoca), Co. 
Wickk)w, 34. [This name is 
not Irish ; it is a revival from 
Ptolemy's Obokj.] 

t)Aile TIha Ónuic Uí Óirméi-oe. 
Newtownmountkennedy, Co. 
Wicklow, 33. [The true name 
is t>Aite Ó sCeAjinAij.] 

Coill CimceAllAc, an, Round- 
wood ; gen., 33. [The true 
name is ti^t-ojimm. It is 
sometimes also called an 
rócaji, Togher. " Round- 
wood ' ' belongs only to the 
English language.] 

toe T)Ar. so written for Lough 
Dan ; it is certainly not the 
Irish form, 34. Perhaps "toe 
*Oon* J 

toe Tae, so written for Lough Tay ; it is certainly not the 
Irish form ; 34. [Perhaps loc 
CéA?]. 

to$ nA 5CoileAc : read tu^ ru\ 
Coille. Lugnaquillia, the 
highest mountain of the Wick- 
low range, 34. [The form in 
text is taken from Joyce, I. 
432. Dr. Joyce bas ? however, 
here made a strange mistake 
in saying that "Lug-na-gcoill- 
each " represents the Irish 
pronunciation of the name as 
retained in the district. This 
is by no means the case, for 
the writer of the Ordnance 
Survey Letter dealing with the 
name distinctly says that the 
local Irish pronunciation at 
that time was " luj na 
Coille." Moreover, the word 
Cm II is often anglicised 
quill, as in Boherquill = t>ót^|t 
Cmll. and hence quillia might 
be expected from coille, cer- 
tainly not from ^coileAc.] J 5 o ]T0ClÓ1|A. nointi AmmneACA bpeAUSAtiuxx. A\,AyoA\\ \ Alaster, Alexander; 

•AtAfOfiornj gen. AlAfOAifi, 56, 
>At-AfO|tuim, 80. [These are 
the forms that the Greek 
name Alexandros, in Latinised 
spelling Alexander, assumed in 
Irish. ^tAfOAji (from the 
Lat. nom.) belongs to Leath 
Chuinn and Scotland, ,AlAp- 
•ofiom (from the Lat. accus. 
Alexandyum P) to Leath Mho- 
gha. There is also a form 
^tAr-TD-pvMri (Oriel, &c.) which 
reminds one of the Greek 
accus. Alexandron, though it 
can hardly be derived from 
an origin so remote.] 

't)AlxÁf aji, Belshazzar, 37. 

t)jiAn, one of Fionn Mac Cumh- 
aill's twin hounds, of magic 
origin, 42. 

CoUa, Coll, 60, 82. 

Cfiorrmlt, Cromwell; gen. -uilt. 

I, 3, io> 
*OubAtcAC. An. Duald, 1, 2. 

[Some have destroyed every 
vestige of this name by Angli- 
cising it Dudley.] 

Coin CAÚónAC [truc*OotTiiu\itt], 
John [Mac Donnell] of the 
O'Kanes' country (near the 
River Bann in Ulster), so 
called because he was reared 
there, 60. 

510HA e^rbui^. Gillespie (as forename), but commonly = 
Archibald ; gen., 60. [Cor- 
rupted to 5LApmtnlc in Co. 
Antrim.] 

5ófvoon, Gordon, 59 ; gófroon- 
ac. one of the Gordons ; An 
5. Caoc, squint-eyed Gordon, 
60 ; tiA 5óji-oonAi5, the Gor- 
dons, 59. 

tÁr-Ajiuj:: Read tApApuf. Lazar- 
us, 38. 

triAc Comm^, Mac Kenzie, 
59, &c. [Now spelt MacCoinn 
ich by the Scottish Gaels.] 

ttlAc t)Ái-óe, Davidson, 62. 

tlúmpotin, Nugent, 83. 

Ó inAoitpei-oe, an Irish sur- 
name commonly anglicised 
Reid, &c, 19. 

pÁ-ojiAic, St. Patrick, 43. 

S^eotÁn, one of Fionn Mac 
Cumhaill's 'win hounds, of 
magic origin, 42. 

CÁ, Taafe ; séAmur UÁ. James 
Taafe, 19, 20. [For CÁp, the 
p having disappeared through 
aspiration.] 

Uifoiún, Hugh, Hutchin, 81 ; 
gen. 81. [The present Sc. G. 
Híiisdean irom Eng. Hutchin 
( = little Hugh) has largely 
taken the place of ,Aox).J 

Date 


Due 
iAfci *\ *t 


i**% 


irt!v m^ 


r ry 


•) 
BOSTON COLLEGE 3 9031 01161785 9 180345 

Mao Finiinlani^ Pp.afl HT » , Author . An lfíiprt . pg íJi .gapdftfllflQ, Title P eadar Mac íinnn i^nio 8 £us BOSTON COLLEGE LIBRARY 

UNIVERSITY HEIGHTS 
CHESTNUT HILL, MASS. 

Books may be kept for two weeks and may be 
renewed for the same period, unless reserved. 

Two cents a day is charged for each book kept 
overtime. 

If you cannot find what you want, ask the 
Librarian who will be glad to help you. 

The borrower is responsible for books drawn 
on his card and for all fines accruing on the same. w® !Bi m •-...-* I l ■• R H ■ ■■■■ j;; 
HMiMJ 


lii«iliil§ 


S-W^héUm 


[iJfcTir' '.Tt.í<á'* 
■■»•■■■'■ V' 
■ : --v'- :; : 


IpSSsÍ 


>f^*É£%£ 


<££Js4HB^< 


HE N^^^ggtW 


t2v i ^93>'<mi 


f^^H^S 


«áHf 


S&SmS 


.- ^^ • j2£a Snío/ví 
. vi^-ígwSáasív^ J®* 
Hi 


se I 


H K7 -^ ■ -'•-'■'